Randi Rønning Balsvik

norsk historiker

Randi Rønning Balsvik (født 21. januar 1939 i Vardø) er en norsk historiker og professor emerita. Hun har vært ansatt ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) ved UiT Norges arktiske universitet fra 1981, som professor fra 1991, og som professor emerita fra 2007. Randi Rønning Balsvik har hatt afrikansk historie som spesialfelt, herunder særlig Etiopia. I tillegg strekker hennes forfatterskap seg over tema som kvinnehistorie, nordnorsk lokal- og regionalhistorie og sosialhistorie.

Randi Rønning Balsvik på Vårkonferansen i Arkhangelsk, 1993

Randi Rønning Balsvik ble immatrikulert ved Universitetet i Oslo i 1958 og avla sin Cand. philol ved Universitetet i Bergen i 1969 med hovedfag i historie, og med engelsk og norsk i fagkretsen. Hovedfagsoppgaven bar tittelen U-hjelpsdebatten i Det norske storting 1952-1965. I perioden 1963-66 hadde Balsvik bodd i Asella i Etiopia der hun arbeidet som lærer og lærte seg språket amharisk. Dette ble starten på en livslang interesse for Etiopia og Afrikansk historie. I 1970 fikk Balsvik et treårig forskningsstipend fra NAVF (nå NFR). Dette tok hun med seg til Etiopia, der hun bodde i hovedstaden Addis Abeba og knyttet seg til forskningsmiljøet ved Institute for Ethiopian Studies ved Addis Abeba University. I denne perioden utviklet det seg et studentopprør som resutlerte i Den etiopiske revolusjonen og Haile Selassie's fall i 1974. Balsvik returnerte til Norge i 1973, men hadde i sin forskningsperiode fått anledning til å samtale med flere av de sentrale aktørene i studentbevegelsen. Hennes feltstudier ble et nybrottsarbeid mht historiefaglig bruk av muntlige kilder, og resulterte i doktoravhandlingen Haile Selassie's Students - Rise of Social and Political Consciousness 1951-1977, som Balsvik disputerte over til graden Dr. philos ved UiT i 1980. Avhandlingen ble publisert av Michigan University Press i 1985, og gjenprintet av Addis Abeba University Press i 2005.

Balsviks forfatterskap kan deles i to hovedretninger. Den første perioden omhandlet Etiopia og tema relatert til Afrika, men etter 1985 utviklet hun et forskningsmessig tyngdepunkt også i nordnorsk historie, med byhistorien Vardø. Grensepost og fiskevær, 1850 -1950 i to bind og hennes bidrag til Nordnorsk Kulturhistorie som sentrale verk. Balsvik har imidlertid hele tiden forsket og publisert også på tema knyttet til Afrika og utenomeuropeiske perspektiver, og i 2010 kom hun med Det 20. århundrets historie - et globalt perspektiv.

Randi Rønning Balsvik har hatt en rekke sentrale verv, blant annet som leder for (daværende) historieseksjonen ved ISV, UiT, medlem av universitetsstyret for UiT og i styret for hhv Fredssenteret og Kvinnforsk ved UiT, samt deltatt i faggrupper ved Norges forskningsråd. Hun var også med å arrangere Women's Worlds 99, The 7th International Interdisciplinary Congress on Women, 20-26 juni 1999 i Tromsø med 1750 deltakere fra hele verden.

Bibliografi (utvalg)Rediger

  • Haile Selassie's Students: Intellectual and Social Background to Revolution. Michigan State University Press 1985
  • Vardø. Grensepost og fiskevær, 1850-1950. Dreyer bok 1989 (2 bind)
  • Afrika i et historiografisk perspektiv. Det norske samlaget 2004
  • The Quest for Expression: State and the University in Ethiopia under three Regimes, 1952-2000. Addis Abeba University Press 2007
  • Det 20. århundrets historie - et globalt perspektiv. Cappelen akademisk forlag 2010
  • Norsk bistandshistorie. Samlaget 2016

ReferanserRediger

  • Niemi, Einar og Christine Smith-Simonsen (reds.). Det hjemlige og det globale, Festskrift til Randi Rønning Balsvik. Akademisk publisering AS 2009