Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

institutt ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) er et institutt under fakultetet for humanioria, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Instituttet holder til i Breiviklia på universitetsområdet i Breivika, campus Tromsø.
AHR deler bygning med Kvinnforsk, institutt for språk og litteratur, og studenthelsetjenesten ved UiT.

Instituttet forsker spesielt på nordnorske forhold og har sterke forskningsmiljø knyttet til samtidsarkeologi, minoritetshistorie, nordområdehistorie, kald krig, urfolksreligion og fenomenologi. De siste tretti årene har instituttet hatt et samarbeid med russiske historikere[1], og publisert bøker på russisk.[2] Instituttet har også ansvaret for Registreringssentral for historiske data (RHD). RHD er en nasjonal institusjon hvor hovedformålet er å transkribere historiske kilder og gjøre disse tilgjengelig for forskning.

Instituttet fikk universitetets arbeidsmiljøpris for 2018[3], og fakultetets formidlingspris i 2017.[4] Instituttets ansatte har fått priser for sitt faglige arbeid.[5][6][7][8]

AHR har i 2020 noe over 60 ansatte[9] og ledes per 2020 av John McNicol.[10]

Faglige ansatte ved AHRRediger

Tidligere/pensjonerte faglige ansatte ved AHR (Utvalg)Rediger

ReferanserRediger