Borgerlig offentlighet

Borgerlig offentlighet er den tyske filosofen og sosiologen Jürgen Habermas' mest kjente verk. Verket var Habermas doktorgradsavhandling og utkom på tysk første gang i 1962. Boka drøfter hvordan offentligheten utviklet seg i Vest-Europa fra 1700 til 1900-tallet. Den er et av de hyppigst siterte verk innen sosiologi og andre samfunnsvitenskaper.

LitteraturRediger