Borgerlig offentlighet

Borgerlig offentlighet er den tyske filosofen og sosiologen Jürgen Habermas' mest kjente verk. Verket var Habermas doktorgradsavhandling og utkom på tysk første gang i 1962. Boka drøfter hvordan offentligheten utviklet seg i Vest-Europa fra 1700 til 1900-tallet. Den er et av de hyppigst siterte verk innen sosiologi og andre samfunnsvitenskaper.[1]

Ifølge professor Rolf Hobson er det bred enighet blant forskere at før demokratiseringen i Europa fra slutten av 1700-tallet var det en endring i kulturen som åpnet for dette. Den studien av dette som har hatt størst innflytelse er Habermas' verk om Borgerlig offentlighet. Habermas anså at den nye offentlige opinion i hovedsak var kritisk til myndighetene, men professor Tim Blanning hevder at det kunne virke begge veier. I Frankrike før revolusjonen ble offentligheten gradvis mer kritisk til monarkiet, mens i Storbritannia økte monarkiets anseelse, ved at det tilpasset seg endrede forventninger.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Hobson 2015, s. 20
  2. ^ Hobson 2015, s. 58–59

KilderRediger