Luthers lille katekisme

Luthers lille katekisme ble skrevet av Martin Luther og publisert i 1529, beregnet på undervisning av barn i luthersk-protestantisk kristendom. Den behandler de ti bud, den apostoliske trosbekjennelse, Fadervår, dåpen, nattverden og skriftemålet. Luthers lille katekisme er et av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

Martin Luther's Catechism of Pastor Fritzsche.jpg

Laquote.svgDet tredje bud: Du skal holde hviledagen hellig.
Hva vil det si?
Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke forakter eller forsømmer Guds ord, men holder det hellig og gjerne hører og lærer det.Raquote.svg

Eksempel på katekismens stil

Tekstene er utformet som en didaktisk dialog, hvor læreren stiller spørsmål, og eleven skal kjenne de riktige svarene. Alle elementene i katekismen, slik som budene og leddene i Fader Vår, følges av det faste spørsmålet «Hva vil det si?». Den faste innledningen til forklaringen av budene er «Vi skal frykte og elske Gud så vi…».

Luther hadde lenge oppfordret sine venner til å skrive en katekisme for barn slik De bøhmiske brødre hadde. Men det ble ikke gjort før han selv tok på seg oppgaven mens han arbeidet med sin store katekisme. Til å begynne med ble den først trykket som plakater som ble hengt opp på veggene i kirker og skoler. Enkelte tyske utgaver av Luthers lille katekisme hadde med Luthers bok om brudevielse (1529) og bok om dåp (1526) som tillegg. I en tysk utgave fra 1551 er det tatt med ennå et tillegg: Kristne spørsmål med deres svar – Laget av Dr. Martin Luther for dem som akter å gå til nattverd.

Ved innførelsen av reformasjonen i Danmark-Norge fikk prestene plikt til å holde seg med enkelte bøker. Det var Bibelen, Luthers kirkepostille, Melanchthons apologi for Den augsburgske bekjennelse, Melanchthons dogmatikk Loci Communes, Luthers lille katekisme, Kirkeordinansen og De saksiske visitasjonsartiklene av 1528. Erik Pontoppidans bok Sandhed til gudfrygtighed fra 1737 er en forklaring til Luthers lille katekisme.

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger