Benevnelsen «grunntekst» signaliserer at originalteksten har gått tapt, slik at det er grunnteksten (en mer elle mindre nøyaktig avskrift eller "kopi") som benyttes som utgangspunkt for studier og oversettelse til andre språk.

Ordet brukes spesielt om tekstene til Bibelen, slik vi kjenner dem på originalspråkene hebraisk og arameisk (Det gamle testamente) og på gresk (Det nye testamente). De fleste moderne bibelutgaver er oversatt direkte fra grunntekstene. Men disse er altså ikke det samme som originaltekstene. Det pågår derfor et kontinuerlig vitenskapelig arbeide med å "bestemme" hvilke grunntekster som antas å ligge nærmest originalteksten.

Autoritetsdata