Luthers store katekisme

Luthers store katekisme ble skrevet av Martin Luther og publisert i 1529. Den er en «forklaring» til de ti bud, den apostoliske trosbekjennelse, Fadervår, dåpen, nattverden og skriftemålet. Den ble utgitt samtidig med Luthers lille katekisme. Mens den lille katekismen er skrevet med tanke på «gudfryktige husfedre», og altså til kristendomsundervisning i hjemmene, er den store katekismen skrevet med prestene som målgruppe.

Martin Luther, malt 1533 av Lucas Cranach den eldre.
«Enda en gang vil jeg derfor be alle kristne, og især alle prester og predikanter, at de ikke skal føle seg lærde for tidlig, og innbille seg at de vet alt. Liksom det går meget av på falsk mål og vekt, således også med tomme innbilninger. Jeg ber dem at de daglig vil øve seg i katekismen og stadig sysle med den. De må alltid være på omhyggelig vakt imot den giftige last som heter sikkerhet og innbilning. Og de må ikke slutte med å lese, formane, undervise, tenke og overveie før de har erfart og er blitt forvisset om at de har lest djevelen til døde». Fra Luthers forord til katekismen.

Katekismen bygger på en serie prekener som Luther holdt i 1528.

Her blir vi minnet om den stakkars brødkurven, det vil si, det vi trenger til næring for legemet og det timelige liv. Det er en kort og enkel bønn, men den griper likevel vidt om seg. For når du nevner og ber om daglig brød, så ber du samtidig om alt som hører med til å ha og nyte det daglige brød. På den annen side ber du også mot alt som hindrer dette. Derfor må du la tankene dine gå lengre, så de ikke bare går til bakerovnen og melkisten. La dem gå utover den vide marken og hele landet, som bærer og frambringer daglig brød og allslags næring for oss. For hvis Gud ikke lot sæden vokse, hvis Han ikke velsignet og bevarte den på marken, ville vi aldri ha noe brød å ta ut av bakerovnen eller legge på bordet. […]
Nå har vi da ganske kort antydet og pekt på hvor vid utstrekning denne bønnen har gjennom de forskjellige forhold på jorden. Av dette kan enhver gjøre en lang bønn og regne opp alle de tingene som hører med her. For her ber vi nemlig om at Gud vil gi oss mat og drikke, klær, hus og hjem og god helbred, at Han vil la kornet og fruktene vokse og slå godt til, at Han i hjemmet vårt vil hjelpe oss til en god husholdning, at Han vil gi og bevare en from ektefelle, fromme barn og tjenestefolk, at Han vil gi lykke og framgang til vårt arbeid, håndverk eller hva annet vi har å gjøre.

Utdrag fra forklaringen til det fjerde ledd i Fader vår

Den store katekismen inngår i Konkordieboken fra 1580 som er den læremessige sammenfatningen for den nye luthersk-protestantisk kristendommen.

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger
  • ekris.net Luthers store katekisme, fulltekst av oversettelse fra 1860, revidert i 1952