Eldreomsorg

offentlig myndighet og tjeneste

Eldreomsorg omfatter den delen av helse- og sosialtjenestene som tar hånd om eldre, deriblant sykehjem, hjemmesykepleie og kurator- og besøkstjeneste.

Fra et sykehjem for eldre, i Nord-Trøndelag

Norge rediger

Enkelte steder i Norge er det opprettet eldresentrer som tilbyr rimelig middagsmat som eventuelt kan også bringes hjem. Det er hver enkelt kommune som har ansvaret, men private institusjoner medvirker i stor utstrekning.

Rådet for eldreomsorg[1] ble opprettet 1970, og i 1971 fikk Sosialdepartementet et eget kontor for disse sakene. I 1985 ble Statens eldreråd opprettet som rådgivende organ som fritt og selvstendig skulle ta opp de eldres levekår og livsvilkår. Som ble erstattet av Statens seniorråd i 2002 for å ta seg av eldres rettigheter.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger