Statens seniorråd

(Omdirigert fra «Statens eldreråd»)

Statens seniorråd er et rådgivende organ for sentrale myndigheter i spørsmål som gjelder seniorpolitikk. Rådet er oppnevnt av regjeringen og tar opp forhold som angår seniorers aktivitet og deltakelse i samfunnslivet. Rådet er administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og har sitt sekretariat i Helsedirektoratet.

Statens seniorråd oppnevnes av regjeringen for en periode på fire år. Det består av 10 medlemmer som representerer bred samfunnsmessig erfaring. Ett av medlemmene oppnevnes etter forslag fra Norsk Pensjonistforbund. Rådet møtes 5-6 ganger i året.

Statens seniorråd har en rådgivende rolle overfor styrende myndigheter om forhold som gjelder seniorers aktivitet og deltakelse i samfunnet. I tillegg har rådet en veiviserfunksjon overfor publikum og private og offentlige instanser. Hoveddelen av veiviserfunksjonen ivaretas gjennom nettstedet [1] Seniorporten.no.

Medlemmer 2014-2017

rediger

Wenche Frogn Sellæg, Overhalla, leder

Erik Råd Herlofsen, Oslo, nestleder

Carl I. Hagen, Oslo

Tora Aasland, Bryne

Rita Lekang, Bodø

Hans Olav Tungesvik, Skånevik

Turid Wickstrand Iversen, Drammen

Ole Mathis Hetta, Stavanger

Eva Khan, Oslo

Liv Thun, Steinkjer

Eksterne lenker

rediger