Kirkeordinansen

Ved kirkeordinansen av 1537 ble den evangelisk-lutherske kirke innført i Danmark-Norge. En offisiell oversettelse ble stadfestet i 1539, utgitt i 1542. Ordinansen karakteriseres som et praktisk-teologisk verk, en håndbok for kirkens virksomhet.

Etter et stort forarbeid utkom i 1604 Utkast til en norsk Kirkeordinants – Etter Kong Christian IVs befaling forfattet av Norges Superintendenter. De norske superintendantenes anbefalinger ble imidlertid ikke fulgt når Norge fikk sin egen kirkeordinans i 1607. Den danske kirkeordinansen fra 1537 ble stort sett lagt til grunn, men tilpasset norske forhold. Mange av kirkeordinansens regler ble senere i bearbeidet form inntatt i Christian Vs Norske Lov og i Kirkeritualet.

LitteraturRediger

  • Schwarz Lausten, Martin: Kirkeordinansen 1537/39, Danmark, Akademisk Forlag 1989.
  • Ellingsen, Terje: Kirkeordinansen av 1537, Oslo, Verbum Forlag 1990.
  • Utkast til en norsk kirkeordinants fra 1604, Oslo, Jacob Dybwad 1917.
  • Kirkeordinantsen av 1607, Oslo, Den rettshistoriske kommisjon 1985.

Eksterne lenkerRediger