Håndbok

bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, gjerne organisert slik at den egner seg som oppslagsbok

Håndbok er en bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, og som gjerne er organisert slik at den egner seg som en oppslagsbok, en bok som er både praktisk og nyttig «å ha for hånden». Begrepet ble opprinnelig brukt om bøker som gav en oversikt over prestens ritualer ved geistlige forretninger. I dag finnes håndbøker som dekker flere tusen emner, og mange håndbøker er også tilgjengelig på internett

Felthåndbok er en håndbok som gjerne er utstyrt slik at de kan brukes utendørs samtidig som den gjerne har lommeformat. Felthåndboken dekker ikke nødvendigvis militære emner, men f.eks. flora eller fauna.

Brukerhåndbok betegner en omfattende bruksanvisning og målgruppen for slike bøker kan være alt fra studenter ved et universitet, via leger og veterinærer som har behov for veiledning i bruk av utstyr og materiell, til eiere av mobiltelefoner og datamaskiner.

Kortversjoner av håndbøker kalles ofte manual, sjekkliste, bruksanvisning eller veiledning.