En katekisme er en samlet fremstilling av en religiøs lære, noen ganger svært omfattende og andre ganger en heller enkel sammenfatning av en religiøs lære. Ordet katekisme har sammenheng med begrepet katekumenat, opplærings- og forberedelsesprosessen en person gjennomgår før dåpen.

Luthers lille katekisme; svensk utgave fra 1878

Bakgrunn rediger

Flere kirkesamfunn har sin egen katekisme, i Norge og andre protestantiske land er særlig Luthers lille katekisme fra 1529 godt kjent. Den katolske kirkes katekisme er nå en utgave fra 1995, autorisert av pave Johannes Paul II. I unitarkirkene er katekismen første og fremst en oppsummering av troen slik den har utviklet seg opp gjennom historien.

Den norske professoren og litteraturviteren Jon Haarberg hevder at Norges viktigste bok er Luthers lille katekisme. Skolebarn måtte i om lag 400 år lære den utenat, den brakte kunsten å trykke bøker til Norge, og den ga befolkningen grunnrisset av den evangeliske tro.[1]

Kjente katekismer rediger

Referanser rediger

  1. ^ Olaf Haagensen (23. desember 2022). «Den lille boken med den store historien». Morgenbladet (50): 54. «-Det er boken alle norske barn ideelt sett skulle lære utenat i godt over 400 år, det er boken som brakte trykkekunsten til Norge, og som ga oss grunnrisset av den evageliske tro. Vi tenker kanskje på katekismen som en viktig lærebok i skolen. I realiteten var det omvendt: Skolen var instrumentet som ble brukt til å fremme katekismen, sier Haarberg. - Men viktigere enn Bibelen? - Ja, jeg tror det lar seg forsvare. Vanlige folk begynte neppe å lese i bibelen før på 1800-tallet, da de såkalte familiebiblene kom på markedet. Før den tid fikk man pent greie seg med søndagsns prekentekster som et tillegg til salmeboken. Katekismelesingen, derimot, starter så smått med reformasjonen i 1537.»  linjeskift-tegn i |sitat= på plass 352 (hjelp)
  2. ^ Lille og store katekisme. Martin Luther; oversatt av Sigurd Hjelde; med et innledende essay av Inge Lønning. Bokklubben, 2001. (Bokklubbens kulturbibliotek) ISBN 82-525-3749-9
  3. ^ Martin Luther. Utvalgte tekster. Utvalg og innledende essay ved Sigurd Hjelde. Bokklubben, 2008. (Verdens hellige skrifter; 50) ISBN 978-82-525-6920-9
  4. ^ Heidelberg-katekismen, katekisme for reformerte kirker

Kilder rediger

  • Jon Haarberg, Historien om Norges viktigste bok: Katekismen, Universitetsforlaget, 2022, ISBN 9788215050911

Eksterne lenker rediger