Katekumenat er den forberedelsesprosessen en person gjennomgår før dåpen. En slik person kalles katekumen. Ordet kommer via det latinske catechumenus fra gresk κατηχουμενος, som betyr «undervist».

Dåpsundervisningen skal innføre i grunnprinsippene innen kristendommen. Undervisningsopplegget har variert historisk etter tid, sted og kristen trosretning, og er også avhengig av katekumenens alder. I tillegg til den kristne tradisjons egne innvielsesriter, kan misjonærer benytte seg av allerede eksisterende innvielsesriter hos hos de enkelte folkeslag, i den grad de lar seg tilpasse kristen skikk.

Litteratur rediger

  • Franz-Peter Tebartz-van Elst: Handbuch der Erwachsenentaufe: Liturgie und Verkündigung im Katechumenat. Aschendorff-Verlag, Münster 2002, ISBN 3-402-05384-5.
  • Eugen Paul: Geschichte der christlichen Erziehung. Band 1, Antike und Mittelalter. Freiburg/Basel/Wien 1993, ISBN 3-451-23051-8: hier Kapitel III (Das Katechumenat in den ersten drei Jahrhunderten, S. 38–60) und Kapitel V (Das Katechumenat in der reichskirchlichen Zeit, S. 75–114).
  • Marcel Metzger, Heinzgerd Brakmann: Art. Katechumenat. In: Reallexikon für Antike und Christentum. Bd. 20, Stuttgart 2003, S. 497–574.
  • Hinrich Schmidt: Taufe erleben. Ein Taufkurs in sechs Kapiteln. Für Taufbewerber und Taufinteressierte. Kassel 2005, ISBN 978-3-87939-753-2 (Evangelisch-Freikirchlicher Taufkurs).