Den katolske kirkes katekisme

Med Den katolske kirkes katekisme (KKK) siktes det nå til den katekismen som ble utgitt av pave Johannes Paul II i 1995 (fransk grunntekst) og så ble revidert i 1997 (med enkelte lette endringer, og i ny latinsk grunntekst).

Katekismen er oppbygd av over 2700 paragrafer som utførlig beskriver og forklarer den katolske tro. Den har mange fotnoter som henviser til Bibelen, kirkefedrene og kirkelige dokumenter.

Den katolske kirken ga i 2005 ut en forenklet utgave av katekismen, kalt Kompendie til den katolske kirkes katekisme, og en ungdomsutgave i 2011, kalt Youcat. Begge er skrevet i klassisk spørsmål-svar form, og har over 500 spørsmål og henvisninger til KKK.

Eksterne lenker

rediger