De to kulturer

De to kulturer (originaltittel The Two Cultures and the Scientific Revolution) er et berømt foredrag holdt 7. mai 1959 som senere ble utgitt som bok av den britiske fysikeren, forskningsadministratoren og skjønnlitterære forfatteren Charles Percy Snow. Boka drøfter det Snow oppfatter som en kløft mellom tenkemåten mellom teknologi og naturvitenskap på den ene siden og litterære/humanistiske fag på den andre siden, og hvordan denne kløften hindrer løsning av verdens viktige problemer.

Boka var en kritikk av skolesystemet som ifølge Snow tillot spesialisering på et alt for tidlig tidspunkt slik at kunnskap[1] «Snows poeng er, svært forenklet, at det mellom disse to kulturene er en kløft av gjensidig uvitenhet, arroganse og fordommer. Han så på denne polariseringen som en trussel mot en sunn samfunnsutvikling, og hans anliggende var å bygge bro.»[2]

BibliografiRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Nylenna, Magne (2000): «De ‘to kulturer’ i medisinen», Tidsskrift for Den norske legeforening, s. 30
  2. ^ forskning.no Sjøberg, Svein: «To kulturer – med en felles utfordring»[død lenke], kronikk i Forskning.no 10. november 2009

Se ogsåRediger