Samfunnsplanlegging

Samfunnsplanlegging (også kalt distriktsplanlegging, regional planlegging eller bare planlegging) (engelsk: planning eller regional planning) er et tverrfaglig fag i skjæringsfeltet mellom offentlig administrasjon, samfunnsøkonomi og samfunnsgeografi, som handler om effektiv bruk av landressurser og plassering av menneskelige aktiviteter, infrastruktur og befolkningsvekst over store områder (større enn enkeltbyer). Faget tar for seg helhetlig planlegging for samfunnsutvikling i regioner, f.eks. hele Nord-Norge. Faget er beslektet med byplanlegging, som tar for seg noen av de samme prosessene på mikronivå. Samfunnsplanlegging er nært beslektet med og drar veksler på fag som offentlig politikk, offentlig administrasjon, samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi og ledelse. Samfunnsplanlegging kan sies å være summen av planleggingsaktivitet hos mange aktører. Koordinering på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er sentralt i faget. Samfunnsplanlegging er en utpreget styringsvitenskap.

I Norge finnes det fagmiljøer i samfunnsplanlegging ved bl.a. Universitetet i Tromsø og Norsk institutt for by- og regionforskning.

Eksterne lenkerRediger