Offentlig administrasjon

Public administration

Offentlig administrasjon (engelsk Public administration) er «overføringen av politikk til den virkeligheten borgerne ser hver dag»[1]

Offentlig administrasjon er et akademisk fag i skjæringspunktet mellom statsvitenskap og jus (og også med berøringspunkter til andre samfunnsvitenskaper), som fokuserer på omformingen av politikk til praksis. École nationale d'administration er et av de mest kjente lærestedene som tilbyr studier i offentlig administrasjon, og utdanner særlig ledere for den franske statsadministrasjonen.

Se også Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ Kettl, Donald and James Fessler. 2009. The Politics of the Administrative Process. Washington D.C.: CQ Press.