Ledelse betegner den styrende delen av en leders arbeide. Lederen har normalt det øverste ansvaret i en virksomhet.[1]

En skiller mellom operativ (daglig) ledelse og formell ledelse (dvs. juridisk ledelse). I en bedrift vil en operativ ledelse være daglig leder, mens formell juridisk leder eller ansvarlig vil være styreleder. Ledelse vil si å lede en virksomhet eller organisasjon etter de mål som er satt av virksomhetens/organisasjonens øverste organ.

Type ledelse kan sies å være situasjonsbetinget. En skiller mellom autoritær – inkluderende/delegerende og teamledelse. Situasjonen avgjør type ledelse som velges. Innen operativ ledelse vil, i en gitt situasjon, autoritær ledelse være å foretrekke (militære o.l). Denne type ledelse stiller store krav til faglig dyktighet, praktisk trening og lederegenskaper.

Det finnes en del sentrale teorier om ledelse som for eksempel: Fiedlers samspillsteori (contingency), Bales skille mellom sosioemosjonell og taskledelse, great person theory, ledelse som transformasjon og transaksjon.

Ledelse i stat og kommune rediger

Når det gjelder ledelse i statlige virksomheter, se Plattform for ledelse i staten (ledelsesplattform).

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) har laget en policy for god ledelse i kommunesektoren (Kommuneforlaget 2008).

Selvledelse rediger

Selvledelse handler om å få medarbeidere til å lede seg selv.[2]

Ledelsesindustri rediger

Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania, mener det er skapt en ledelsesindustri, som lover mer enn den kan levere. Ledelsesindustrien drives frem av ulike høyskoler og media, som lever av å selge stadig nye ideer, løsninger, metoder og verktøy til ledere, resultatet er en generell påstand om at ledere bør betales godt. Samtidig har forskning på ledelse problemer med å få akademisk anerkjennelse, rammeverk for å studere faget er sprikende, ingen allment aksepterte teorier som kan testes og videreutvikles finnes, metodebruk og analyser har store mangler.[3]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Jacobsen Dag Ivar og Thorsvik Jan. Hvordan organisasjoner fungerer, 3 utgave. Fagboklaget. 2007 ISBN 978-82-450-0817-2
  2. ^ Henrichsen, Morten; m.fl. Ledelse i små og mellomstore virksomheter. Fagbokforlaget. 
  3. ^ Tom Karp (3. januar 2021). «Spaltist: Det er skapt en ledelsesindustri som har som agenda å hevde at ledere er viktige». Dagens Næringsliv. Besøkt 3. januar 2021.