Wikipedia:Relevanskriterier

(Omdirigert fra «Wikipedia:Relevans»)

Denne siden omfatter relevanskriterier som det er blitt enighet om på dette prosjektet (gjennom diskusjon og/eller praksis).

Denne siden er på ingen måte uttømmende, og det er en rekke områder der vi ikke har skrevet ned noen relevanskriterier, men i større eller mindre grad har en praksis for hva eller hvem som er relevante. Nedskriving av kriterier bør skje i ro og mak slik at man får tatt flest mulig hensyn og involvert de som skriver artikler om det aktuelle temaet.

Se også Wikipedia:Relevanskriterier/kladd fra svensk Wikipedia for mulige utkast til flere relevanskriterier.

Generelle kriterierRediger

Kriteriene er for å forenkle arbeidet med å holde en noenlunde enhetlig kurs, og er ikke ufeilbarlige. Det heter seg at «Ingen regel uten unntak» og grensegangen på denne siden er kun rådgivende og kan brytes. Husk også på Ignorer alle regler! Det skal også fremgå av artikkelen hvorfor den omtalte personen, organisasjonen, etc, er verdig en artikkel.

Kriteriene definerer en grense hvor det må argumenteres for sletting dersom noe har mer relevans enn det angitte. Omvendt må det argumenteres imot sletting dersom noe har mindre relevans enn det angitte. Uansett gjelder det at krav om verifiserbarhet gjelder uinnskrenket. Det betyr at hvis slettegrunnen er manglende verifiserbarhet, hjelper det ikke å vise til relevanskriterier for å beholde artikkelen, i dette tilfellet må referanser på før artikkelen kan beholdes. Krav om uvesentlige referanser kan imidlertid avvises med argumentasjon i slettedebatten.

Eksempel kunstnere
Hvis en kunstner blir innkjøpt av et kjent galleri og dette lagrer bildene slik at de ikke er tilgjengelig, men det publiseres og omtales i et akseptert tidsskrift og vedkommende er alment kjent som «kunstner», medfører det relevans. Omtalen fra tidsskriftet må da være referansemateriale for vår artikkel.
Eksempel bedrifter
Hvis en bedrift utelukkende har omtale i kataloger og ikke i noen form for nyhetsmedier, har bedriften ikke relevans. Hvis bedriften blir omtalt i et nyhetsoppslag som er slik at bedriften på selvstendig grunnlag blir omtalt, har den relevans.

Det kan aksepteres noe slinger der en mener skribenten sitter med førstehåndsopplysninger, men dette vil kun gjelde mindre viktige biopplysninger – i all hovedsak skal alle opplysninger være verifiserbare.

PersonerRediger

Generelle kriterier for personerRediger

Følgende egenskaper er som regel ikke i seg selv god nok grunn for inklusjon:

 • slektskap med leksikonverdig person (etablert praksis). Men se også #Kongelige.
 • ytt noe kun i hjemkommunen[1]

For levende personer hvis relevans ligger i grenseland for oppføring, bør eventuelt uttrykt ønske fra personen selv om å slippe omtale tillegges en viss vekt. Det er en fordel om slike ønsker meldes via Wikipedia:VRT eller på andre måter som gjør det mulig å verifisere hvem forespørsel kommer fra. Se ellers WP:BLP for veiledning i omtale av levende personer.[2]

Historiske personerRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Offentlig omtaleRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Deltakere i TV-programmerRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende egenskaper kan hver for seg være gode nok grunner for inklusjon:

Følgende egenskaper er som regel ikke i seg selv god nok grunn for inklusjon:

Priser og utmerkelserRediger

Inklusjonskriterier basert på generelle utmerkelser[6]

 • Kongens fortjenstmedalje i gull[7]
 • St. Olavs Orden[8] Norske borgere i utlandet får som regel Den Kongelige Norske Fortjenstorden i stedet og på samme grunnlag.
 • Den Kongelige Norske Fortjenstorden når tildelingen er basert på individuelle meritter. Utdyping: Fortjenstorden rangerer lavere enn St Olavs Orden og tildeles i mange tilfeller utenlandske statsborgere uten individuell vurdering. Dette kan derfor være relevansgrunnlag dersom det er klart at ordenen er tildelt på grunn av personlige meritter som er sammenlignbare med de kravene som stilles for St. Olavs orden. Høflighetstildelinger for eksempel i diplomatisk kontekst gir normalt ikke relevans, feks tildelingen til pressetalsperson Willemien Veldman, Nederland, i forbindelse med det nederlandske statsbesøket til Norge 9.–11. november 2021.[6]

Mottakere av prestisjetunge priser er alltid relevante, dette inkluderer, men er ikke begrenset til:[9]

JournalisterRediger

 • Relevanskrav for journalister (kringkasting):[10]
  • Redaktører for kringkastingsmedier som selv er relevante (alle medier)
  • Redaksjonsledere for riksdekkende medier
  • Programledere (riksdekkende eller internasjonale sendinger)[11]
  • Utenrikskorrespondenter
 • Relevanskrav for journalister (presse)[12]
  • Redaktører for utgivelser som selv er relevante (Eksempel: redaktøren i Fett (tidsskrift))[13]
   • Dette inkluderer redaksjonsledere som oppfattes som redaktører for faste bilag i aviser
  • Journalister som har vært regelmessig aktive over en viss tid og som er godt offentlig kjent (trykte publikasjoner med en viss riksdekkende eller internasjonal samfunnsmessig betydning)
  • Journalister som skriver signerte kommentarer (trykte publikasjoner med en viss riksdekkende eller samfunnsmessig betydning)
  • Journalister som også har utgitt bøker

ForfattereRediger

 • Bokverk utgitt på anerkjent og uavhengig forlag er normalt nødvendig for at en person skal få egen biografi bare basert på forfatterskap.[14][15] Veiledning: Utgivelser bør være på «anerkjent og uavhengig forlag» som i denne sammenhengen inkluderer f.eks. Gyldendal eller Det Norske Samlaget. Egenutgitte verk eller på forlag med utgivelser for forfatters regning og risiko gir normalt ikke grunnlag for egen biografi.[16]
 • Mottakere av veletablerte utmerkelser som Brageprisen, Bookerprisen,[17] Nordisk råds litteraturpris eller Den store boken er alltid relevante.
 • Bidrag i form av del av ett verk er normalt ikke tilstrekkelig. Del av et verk kan f.eks. være et fåtall kapitler i antologi med mange kapitler.[18][16]
 • Tekniske manualer, bøker som oppsummerer pensum eller eksamensoppgaver på et studium[19] (og dermed retter seg mot en smal krets og uten å inneholde ny teori/innsikter) og lignende er ikke tilstrekkelig relevansgrunnlag.[16]
 • Forfattere virksomme før år 1700 er generelt relevante.[16]

OversettereRediger

Inklusjonskriterier for oversettere[20]:

KunstnereRediger

Se også Wikipedia:Stilmanual/Kunstnere og Wikipedia:Stilmanual/Biografier

 • Offentlig utstilling[22] eller publisert omtale (Ikke borgerpublikasjoner)

Musikere, ensembler og bandRediger

Følgende er inklusjonskriterier:

Følgende er inklusjonskriterier som gjelder generelt:

 • Vinnere av The Voice, Idol eller tilsvarende landsomfattende eller internasjonale realityshow eller talentkonkurranser.
 • Oppføring i Store Norske Leksikon.
 • Betydelig redaksjonell omtale i etablert internasjonal, landsdekkende eller regional presse, ikke lokalmedia.[26]

Følgende er ikke inklusjonskriterier:

 • Spillejobber i lokale musikkarrangement[27]
 • Spillejobber på båter[28]
 • Medlem av bare ett relevant band.[29]
 • Oppføring på VG-lista[24]
 • Spotify-strømming med rundt én million streams per låt el. 100 000 per album. Tall fra Spotify og tilsvarende tjenester anses generelt for å være for upålitelige.[24]
 • Oppført på A-, B- eller C-lister (rotasjon) hos NRK eller tilsvarende.[24]
 • Album- eller singelutgivelser på eget label. Verkene må være utgitt på et etablert label.[30] (Det bør dog gjøres unntak for artister som har gjort seg bemerket med gull- eller platinasalg, som eksempelvis Jim Stärk og The Beatles.)[24]
 • Deltagelse i The Voice, Idol eller tilsvarende talentkonkurranser,[31][24] se også Deltakere i TV-programmer.

SkuespillereRediger

(Kriterier er ikke formelt vedtatt, men et diskutert utkast finnes her.

Personer innenfor film og fjernsynRediger

Gjelder regissører,[32] produsenter,[33] filmfotografer,[34] filmklippere,[35] og andre personer involvert i produksjon av film og fjernsynssendinger.[36] Se også egne punkter spesielt for skuespiller og for journalister/redaktører.

PolitikereRediger

Hjelp:Politikere beskriver relevanskrav for politikere.

Personer innen forskning og undervisningRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Hjelp:Akademikere beskriver relevanskrav for personer innenfor forskning og høyere utdanning.

Følgende egenskaper er gode nok grunner for inklusjon:

 • Professorer og tilsvarende nivå er alltid relevante.[37][38]
 • Rektorer ved universiteter og høgskoler er alltid relevante.[37]

KongeligeRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende personer har som regel leksikalsk verdi:

 • nåværende eller tidligere monarker
 • barn og barnebarn av nåværende eller tidligere monarker
  • ektefeller og barn av sistnevnte kan nevnes i teksten, men bør ikke ha egen artikkel om ikke annen grunn tilsier det

GeistligeRediger

 • Biskoper (og høyere rangerte geistelige) i store kirkesamfunn som den katolske kirke, den norske kirke og den anglikanske kirke er alltid relevante.[39]
 • For tiden før formannskapslovene (1838) er sogneprester og proster i Norge relevante. Veiledning: Deres virke bør fortrinnsvis være omtalt i kildene feks lokalhistorisk litteratur. For tiden etter 1838 ble sogneprestenes sentrale rolle i lokalsamfunnet gradvis mindre og det er særlig viktig å vise frem den biografertes betydning gjennom feks omtale i litteratur.[39]

Personer i foreninger/organisasjonerRediger

Merk: Listen er ikke komplett. Hjelp:Politikere omhandler relevans for personer i politiske partier o.l.

Personer med lederverv som ikke er kjent for noe annet kan nevnes i organisasjonens egen artikkel. Foreninger/organisasjoner er virksomheter som baserer seg på frivillig medlemskap hvor størrelsen vanligvis blir regnet i antall medlemmer. Medlemmer kan være individer og/eller virksomheter. Organisasjonen må være relevant for at lederroller i seg selv skal skape relevans.[40]

Relevans på grunnlag av verv eller stilling

 • Ledere i landsdekkende organisasjoner av vesentlig størrelse eller med lang/viktig historie er relevante. Veiledning: Ledere vil som regel være valgte ledere (noen ganger med titler som styreleder eller president). I noen organisasjoner er det primært ansatte daglig leder (med titler som generalsekretær eller administrerende direktør) som representerer organisasjonen utad og da er disse mest relevante.[41]
 • I organisasjoner av klar nasjonal betydning (feks LO, NHO, KS, Idrettsforbundet) er andre ledere på nasjonalt nivå relevante.Veiledning: Dette vil ofte være ansatt daglig leder (generalsekretær, administrerende direktør). I noen organisasjoner er det primært ansatte daglig leder (med titler som generalsekretær eller administrerende direktør) som representerer organisasjonen utad og da er disse mest relevante. I de mest sentrale organisasjonene kan valgte nestledere og tilsvarende være relevante.[42]

Personer innen idrettRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett. (For diskusjon om juniormesterskap er tilstrekkelig se feks : Wikipedia:Sletting/Daniel Slåtto Gomnes, Wikipedia:Sletting/Natalie Midtsveen)

FotballspillereRediger

Se Hjelp:Fotballspillere

Personer innen næringslivetRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende personer har som regel leksikalsk verdi:[43]

 • Næringslivsledere
  • Konsernledelse (toppleder og lederteam) av foretak av vesentlig størrelse[44]
  • Styreledere av tilsvarende foretak
 • Gründere[45] og formuesbygging
  • Gründere av selskaper og organisasjoner som i seg selv er notable
  • Selvskapte centi-millionærer

EmbetsmennRediger

Offiserer og andre militæreRediger

 • Mottakere av krigskorset er relevante. Biografier bør fortrinnsvis omfatte mer enn bare tildelingen, blant annet om vedkommendes livsløp og virke utenom grunnlaget for tildelingen. Biografien bør bygge på offentlig kjent og kildebelagt begrunnelse for tildelingen samt utfyllende informasjon om vedkommendes livsløp og virke.[48]
 • Offisersrang har blitt vektlagt i slettediskusjoner.[49]

BedrifterRediger

En virksomhet eller bedrift kan være relevant[50] om det har vært gjenstand for bred dekning og at dette kan bekreftes med andrehåndskilder. Slike kilder må være pålitelige og fullstendig uavhengig av artikkelobjektet. En enkelt uavhengig kilde er nesten aldri tilstrekkelig for å avklare notabilitet for en virksomhet.

Se også:

ForeningerRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett. Bedrifter og musikkgrupper har egne kriterier.

Med foreninger menes organisasjoner med frivillig medlemskap og inkluderer blant annet idrettslag, ideelle organisasjoner, interesseorganisasjoner (som fagforeninger) og aksjonsgrupper.

Hvert av følgende kriterier taler for relevans. Avhengig av hvor tungtveiende de er kan momentene være nok hver for seg eller inngå i en helhetlig vurdering:[53]

 1. Stort geografisk virkeområde. Utdyping: Stort geografisk nedslagsfelt er et vesentlig kriterium. Landsdekkende foreninger har helt annen relevans enn foreninger begrenset til fylke (region). Foreninger med lokalt nedslagsfelt i liten by, mindre kommune eller bygd vil være relevante bare når andre kriterier, f.eks. vesentlig samfunnsmessig betydning, er dokumentert. Tilsvarende er lokallag, for eksempel lokale partilag, av landsdekkende organisasjon sjelden relevante. Organisasjoner som har avdelinger i mange land vil som regel være relevante.[54]
 2. Størrelse målt i antall medlemmer. For veldig store foreninger (typisk med flere titusen medlemmer) kan størrelse alene være tilstrekkelig.[55]
 3. Samfunnsmessig betydning. En forening kan spille en vesentlig samfunnsrolle selv om medlemstallet er nokså beskjedent og foreningen spiller/spilte en samfunnsmessig rolle i en kort periode.[56] Som regel innebærer dette å spille en rolle utover lokalsamfunnet og foreningen må ha dokumentert betydning for andre enn medlemmene selv. Samfunnsmessig betydning skal fremgå av omtale i uavhengige kilder der den rollen foreningen spiller/spilte i eksempelvis faglig, kunstnerisk, sportslig, økonomisk, historisk eller politisk sammenheng er tydelig. Organisasjoner av åpenbar nasjonal betydning vil alltid være relevante. Se Wikipedia:Sletting/Nardus (kristent samfunn) for betraktninger omkring små religionssamfunn av begrenset geografisk utstrekning.

Følgende politiske organisasjoner er som regel inklusjonsverdig:

KulturprodukterRediger

Kulturprodukter omfatter (men er ikke begrenset til) film,[58] revyer,[59] musikalske verk,[60] innspilt musikk,[61] bildende kunst, skulpturer, skjønnlitteratur og arkitektur.[62]

FilmRediger

Spillefilmer som har blitt tildelt anerkjente utmerkelser som Amandaprisen eller Oscar er alltid relevante. Pristildelingen må gjelde selve filmen og ikke begrenset til enkeltpersoner som har bidratt.[63]

Innspilt musikkRediger

Innspilt musikk kan være av ulikt format/lengde musikkalbum, EP, singel, og lagret på ulike medier som CD, grammofonplate og lydkassett, og eventuelt tilgjengelig bare som lydfiler over internett. Se også egne kriterier for musikere, band og ensembler.

Hvert av følgende forhold vektlegges ved vurdering av relevans for egen artikkel for en utgivelse. Avhengig av hvor tungtveiende de er kan momentene være nok hver for seg eller inngå i en helhetlig vurdering[64][65][66]

 • Utgivelse er på etablert label (anerkjent og uavhengig plateselskap).[67] Utdyping: Egenutgivelser er vanligvis ikke relevante. Store og internasjonale plateselskap veier klart tyngre enn mindre plateselskap rettet mot nasjonalt marked. For egenutgivelser og utgivelser på ukjente plateselskap bør annet grunnlag for relevans være tilstede i betydelig grad.[68]
 • Det er primært utgivelse i stort format (musikkalbum på rundt 40-60 minutter) som er aktuelle for egen artikkel. Utgivelser i lite format feks singel eller EP er sjeldnere relevante enn fullt album.[69]
 • Bred eller grundig omtale i uavhengige kilder.[70]
  • Anmeldelser veier tyngre enn reportasje.[71] Utdyping: Reportasje som bare nevner en utgivelse er alene lite grunnlag for relevans[72]
  • Allmennmedier veier tyngre enn nisjemedier. Utdyping: Nisjemedier er slike som bare omhandler musikk eller bare en sjanger innenfor musikk; allmennmedier er slik som har musikkomtale som en av mange seksjoner. Begrunnelse: Allmennmedier er mer selektive med hensyn til hva som anmeldes.[73]
  • Riksdekkende/internasjonale medier veier mye tyngre enn rent lokale medier. Begrunnelse: Medier med lokalt nedslagsfelt vil oftere omtale musikere som er ukjente utenfor lokalmiljøet.
  • Grundig analyse i musikkfaglige/vitenskapelige publikasjoner. Publikasjoner kan være artikler i tidsskrift, kapitler i bøker (inkludert selvstendige artikler i musikkfaglige oppslagsverk) eller hele bøker.
 • Salgstall og høy plassering på pålitelige, anerkjente lister. Utdyping: Dette inkluderer verifiserte og pålitelige tall fra strømmetjenester.
 • Anerkjente priser/utmerkelser tildelt selve utgivelsen.[74] Utdyping: Utmerkelse til artisten/bandet er alene ikke tilstrekkelig.
 • Artikler som bare består av tittel og årstall samt opplisting av melodier (spor) vil i mange tilfeller kunne flettes til artikkel om musiker/band.[75] Utdyping: Album som omfatter kjente enkeltlåter bør som regel ikke flettes.
 • Andre forhold som vektlegges: For et fåtall spesielt fremstående utøvere/band kan det være aktuelt å omtale alle utgivelser med egen artikkel.

MedierRediger

Generelle krav for medier som skal omtalesRediger

 • Alle rent kommersielle aktører må oppfylle kravene satt til bedrifter. Se: WP:R#Bedrifter
 • Både tidligere og nåværende medier kan inkluderes om de ellers oppfyller inklusjonskravene.

TV- og radio-kanaler (på luft/kabel)Rediger

 • Kanalen må ha en omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart.[76]
 • Ellers alle som oppfyller de generelle kravene over.

Papiraviser og tidsskrifterRediger

 • Rene markedsføringspublikasjoner som produktkataloger og lignende er i utgangspunktet ikke inklusjonsverdig.
 • Avisen/tidsskriftet må ha en omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart.
 • Ellers alle som oppfyller de generelle kravene over.

Nettsteder (inkl nettaviser, nett-TV, nett-radio, podkaster, blogger, diskusjonsforum, etc)Rediger

Følgende er i seg selv god nok grunn for inklusjon:

 • Svært høye besøkstall
 • Stort antall unike brukere
 • Alment godt kjent gjennom andre medier[77]
 • Unik tjeneste
 • Nettside registrert som avis hos Nasjonalbiblioteket

Følgende skal normalt ikke inkluderes:

 • Rene reklamesider, produktkataloger, etc.
 • Regulære blogger
 • Podkaster
 • Sider som kun er relevant for en liten lukket brukerkrets

GeografiRediger

Merk: Listen er ennå ikke komplett. Geografi omfatter blant annet land, navngitte landskapsformasjoner,[78] steder og administrative enheter.

Plasser, veier og bygningerRediger

Er inklusjonsverdig om de har en arkitektonisk, byplanmessig eller historisk interesse.

ListerRediger

Wikipedia:Lister beskriver kritererier for lister, blant annet «lista må dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier»[79] (se også WP er ikke en samling tilfeldig info).[80]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Wikipedia:Sletting/Fredrik Ahlsen
 2. ^ Basert på diskusjon i oktober 2022 der det også fremkommer utdyping/presisering: Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv_2022#Forslag_til_tillegg
 3. ^ Wikipedia:Sletting/Eunike Hoksrød, Wikipedia:Sletting/Morten Heggdal, Wikipedia:Sletting/Tone Nygård, Wikipedia:Sletting/Safari Shabani, Wikipedia:Sletting/Mayoo Indiran
 4. ^ Wikipedia:Sletting/Timian Ripnes Naastad, Wikipedia:Sletting/Fredrik Bergersen Klemp, Wikipedia:Sletting/Dina Matheussen
 5. ^ Wikipedia:Sletting/Per-Arne Ludvigsen, Wikipedia:Sletting/Margrethe Gilboe Kirkestuen, Wikipedia:Sletting/Filip Johansen
 6. ^ a b se diskusjon i september 2022: Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv 2022; fag- eller bransjepriser omtales i forbindelse med relatert yrke.
 7. ^ Wikipedia:Sletting/David Wendelbo Lysne, Wikipedia:Sletting/Osvald Peder Emil Nikolaisen, Wikipedia:Sletting/Jan Erling Haugland, Wikipedia:Sletting/Nirmal Singh Khalsa
 8. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Carl Lundh, Wikipedia:Sletting/Olav Lea
 9. ^ Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Andre_priser_-_automatisk_relevans_for_mottaker?
 10. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Ulf Morten Davidsen
 11. ^ Wikipedia:Sletting/Selma Ibrahim, Wikipedia:Sletting/Carolina Maira Johansen
 12. ^ aktuelle slettediskusjoner for redaktører/journalister: Wikipedia:Sletting/Egil Hofsli, Wikipedia:Sletting/Karen Sylte Hammeren
 13. ^ Wikipedia:Sletting/Conrad Myrland, Wikipedia:Sletting/Tore Bollingmo. Om redaktører i studentaviser: Wikipedia:Sletting/Bjørn-Egil Mikalsen
 14. ^ Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/mai
 15. ^ Wikipedia:Sletting/Erik Furevik, Wikipedia:Sletting/Christian Skaug, Wikipedia:Sletting/Åsmund Thorkildsen, Wikipedia:Sletting/Eirik Myge, Wikipedia:Sletting/Gunnar Christensen (forfatter), Wikipedia:Sletting/Jostein H. Sandsmark, Wikipedia:Sletting/Thor Olav Moen
 16. ^ a b c d Se også Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Bøker/utgivelser_som_grunnlag_for_biografier i oktober 2022
 17. ^ se også diskusjon oktober 2022 Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv_2022#Bøker/utgivelser_som_grunnlag_for_biografier
 18. ^ Wikipedia:Sletting/Anita Ekwall, Wikipedia:Sletting/Julie C. Knarvik, Wikipedia:Sletting/Pål Stokka, Wikipedia:Sletting/Marianne Hagelia, Wikipedia:Sletting/Jannicke Høyem, Wikipedia:Sletting/Siv Henningstad
 19. ^ Wikipedia:Sletting/Viljar Johnsen Nerheim
 20. ^ se ellers eksempel på slettediskusjoner: Wikipedia:Sletting/Bente Klinge, Wikipedia:Sletting/Iselin Røsjø Evensen, Wikipedia:Sletting/Inger Sverreson Holmes, Wikipedia:Sletting/Kristian Breidfjord, Wikipedia:Sletting/Christian Skaug, Wikipedia:Sletting/Åsmund Thorkildsen, Wikipedia:Sletting/Eirik Myge)
 21. ^ Diskusjon på Tinget oktober 2021 Wikipedia:Tinget#Inklusjonskriterium_-_konkret_forslag
 22. ^ separatutstillinger som grunnlag: Wikipedia:Sletting/Sverre O. Hernæs, Wikipedia:Sletting/Mathilde Nortvedt, Wikipedia:Sletting/Stian Borgen
 23. ^ Wikipedia:Sletting/Jacks Or Better, Wikipedia:Sletting/Tini Flaat, Wikipedia:Sletting/Paradise In Bloom, Wikipedia:Sletting/Skei & PT, Wikipedia:Sletting/Demon hotel, Wikipedia:Sletting/Libido Link
 24. ^ a b c d e f Diskutert/vedtatt på Tinget i august 2021
 25. ^ Nominasjon til Spellemannsprisen er normalt ikke tilstrekkelig ihht slettediskusjoner, bare vinnere er klart notable, Wikipedia:Sletting/Catharina Stoltenberg, Wikipedia:Sletting/Bård Ingebrigtsen, Wikipedia:Sletting/Lars Wiik, Wikipedia:Sletting/Fredrik Vogsborg, Wikipedia:Sletting/Kåre Spon danseorkester, se også Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/mars#Relevanskriterier_for_band_(musikkgrupper)
 26. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Johnny Yen, Wikipedia:Sletting/Oddi Nessa
 27. ^ Wikipedia:Sletting/Trond Slyngstadli
 28. ^ Wikipedia:Sletting/Trond Slyngstadli
 29. ^ etablert praksis er at deltakelse i bare en relevant musikkgruppe i seg selv ikke er tilstrekkelig se feks Wikipedia:Sletting/Erik Widding, Wikipedia:Sletting/Tor Thomassen, Wikipedia:Sletting/Jon Krogstad, Wikipedia:Sletting/Peter Espevoll, Wikipedia:Sletting/Jan Wiese (1953)
 30. ^ Wikipedia:Sletting/Tini Flaat, Wikipedia:Sletting/Paradise In Bloom, Wikipedia:Sletting/Skei & PT, Wikipedia:Sletting/Demon hotel, Wikipedia:Sletting/Bass Improvisations Volume 6
 31. ^ Deltakelse alene er ikke nok ihht slettediskusjoner Wikipedia:Sletting/Timian Ripnes Naastad, Wikipedia:Sletting/Fredrik Bergersen Klemp, Wikipedia:Sletting/Adrian Jørgensen
 32. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Petter Jakobsen
 33. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Petter Borgli
 34. ^ noen slettediskusjoner om filmfotografer: Wikipedia:Sletting/Martin J. Edelsteen, Wikipedia:Sletting/Torfinn Rønning Sanderud
 35. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Anne Vinterberg, Wikipedia:Sletting/Benjamin Sjur Blom
 36. ^ Wikipedia:Sletting/Jostein Olseng, Wikipedia:Sletting/Ole-Andreas Løvland, Wikipedia:Sletting/Einar Egeland (filmklipper)
 37. ^ a b Hjelpdiskusjon:Akademikere
 38. ^ Wikipedia:Torget/Arkiv/2009/august#Professorer, Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv_2011#Enighet_om_nye_relevanskriterier_for_forskere?, Wikipedia:Sletting/Ann Nilsen, Wikipedia:Sletting/Gunnar Eskeland
 39. ^ a b Diskusjon på tinget Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/januar i januar 2021
 40. ^ Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/februar#Relevanskriterier_-_ledere_for_foreninger/organisasjoner.
 41. ^ se diskusjon på Tinget januar-februar 2021; se også Wikipedia:Sletting/Knut Heggland, Wikipedia:Sletting/Rolf Jørgensen, Wikipedia:Sletting/Kathrine Nyhus.
 42. ^ Ihht diskusjon på Tinget januar-februar 2021; se også Wikipedia:Sletting/Bjarte Askeland (lege), Wikipedia:Sletting/Per Arne Pettersen
 43. ^ aktuelle slettediskusjoner: Wikipedia:Sletting/Ole Petter Lilloe-Olsen, Wikipedia:Sletting/Rikke Glomnes Komissar, Wikipedia:Sletting/Aslak Sverdrup; for advokater spesifikt se feks Wikipedia:Sletting/Atle Helljesen, Wikipedia:Sletting/Bernt Heiberg (advokat), Wikipedia:Sletting/Advokatene Ommundsen & Co, Wikipedia:Sletting/Brynjulf Risnes, Wikipedia:Sletting/Peter Skarbøvig
 44. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Gunnar Domstein
 45. ^ eksempel: Wikipedia:Sletting/Alf-Egil Bogen
 46. ^ Wikipedia:Sletting/Bengt Olav Johansen, Wikipedia:Sletting/Sven Sakkov
 47. ^ Wikipedia:Sletting/Amund Noss, Wikipedia:Sletting/Arne Dolven
 48. ^ Diskusjon i januar 2023 Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Mer_om_priser_og_utmerkelser. Se også Wikipedia:Sletting/Thomas Nysted, Wikipedia:Sletting/Pål Marius Jebsen
 49. ^ generaler vs offiserer på mellomnivå (major, oberst etc): Wikipedia:Sletting/Isak Resen Blikom, Wikipedia:Sletting/Erlend Bekkestad, Wikipedia:Sletting/John Petter Bachke
 50. ^ noen tidligere slettediskusjoner der størrelse, alder og kilder er tema: Wikipedia:Sletting/Champion Shipping, Wikipedia:Sletting/Arbo Høeg
 51. ^ Wikipedia:Sletting/Kostholdsendring AS, Wikipedia:Sletting/Innkjøpskontoret AS, Wikipedia:Sletting/Kulinarisk Akademi
 52. ^ Wikipedia:Sletting/Syscom, Wikipedia:Sletting/Arkitektgruppen CUBUS (design), Wikipedia:Sletting/Bilpleiekongen, Wikipedia:Sletting/Scenestorm, Wikipedia:Sletting/Carambole (plateselskap), Wikipedia:Sletting/Elvsrud gartneri
 53. ^ diskusjon i oktober-november 2022 Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Foreninger; se feks Wikipedia:Sletting/Hvaler kulturvernforening
 54. ^ Wikipedia:Sletting/Bærum Sogneselskap,Wikipedia:Sletting/Vestfold Sosialistisk Ungdom, Wikipedia:Sletting/Mjøndalen Vest Selskabelige Forening, Wikipedia:Sletting/Flekkefjord Pinsemenighet
 55. ^ Wikipedia:Sletting/Norsk kuratorforening, Wikipedia:Sletting/Markedsføringsgjengen (Studentersamfundet i Trondhjem), Wikipedia:Sletting/Casual Gaming, Wikipedia:Sletting/Steinbiten akvarieforening, Wikipedia:Sletting/Flekkefjord Pinsemenighet, Wikipedia:Sletting/Arken pinsemenighet løten
 56. ^ Komiteen for Sydøst-Asia, ROSSO
 57. ^ slettediskusjoner mht lokallag av riksdekkende partier: Wikipedia:Sletting/Sarpsborg Kristelig Folkeparti, Wikipedia:Sletting/Bodø Høyre, Wikipedia:Sletting/Rælingen Høyre, Wikipedia:Sletting/Bergen Kristelig Folkeparti
 58. ^ aktuelle slettediskusjoner som viser praksis for langfilmer, kortfilmer, offentlig visning/kino etc: Wikipedia:Sletting/Sins of the Father (film), Wikipedia:Sletting/Oculi (film), Wikipedia:Sletting/Grådighet (film), Wikipedia:Sletting/Utukt (film), Wikipedia:Sletting/Hora (film), Wikipedia:Sletting/Ingen mann i sikte (film), Wikipedia:Sletting/Au-delà des lois humaines
 59. ^ eks på skolerevy: Wikipedia:Sletting/Nissenrevyen
 60. ^ eksempel på sang/låt: The King of The Cannibal Islands
 61. ^ noen tidligere slettediskusjoner om musikk mht blant annet utgivelse på "label" Wikipedia:Sletting/Bass Improvisations Volume 2, Wikipedia:Sletting/Kick Off, Wikipedia:Sletting/Radio Beinskjør, Wikipedia:Sletting/Northern Twilight
 62. ^ aktuelle slettediskusjoner om bygninger: Wikipedia:Sletting/Ryfoss Misjonshus
 63. ^ Wikipedia:Tinget#Relevans_for_utgivelser_av_innspilt_musikk
 64. ^ slettediskusjoner med vekting av forhold Wikipedia:Sletting/Duo Saxe, Wikipedia:Sletting/Monument (album), Wikipedia:Sletting/Alt er vel, Wikipedia:Sletting/Psycho Membrana
 65. ^ drøftet på Tinget i april 2023 Wikipedia:Tinget#Konklusjon
 66. ^ jfr også spesifikke kriterier på engelsk wikipedia en:Wikipedia:Notability_(music)#Recordings
 67. ^ Wikipedia:Sletting/Instinkt (album), Wikipedia:Sletting/Punk Rock in Rønvik skole, Wikipedia:Sletting/Zemer atik
 68. ^ Wikipedia:Sletting/This is Primitive Hate, Wikipedia:Sletting/Bass Improvisations Volume 6, Wikipedia:Sletting/Radio Beinskjør
 69. ^ Wikipedia:Sletting/LiveSTAYalive, Wikipedia:Sletting/Null$katte$nylterne/Mean Idols, Wikipedia:Sletting/One Mind (Magenta-EP), Wikipedia:Sletting/Back Off, Wikipedia:Sletting/Lipsynced with Satan, Wikipedia:Sletting/For halv maskin
 70. ^ Wikipedia:Sletting/LiveSTAYalive, Wikipedia:Sletting/Vad livet har att ge, Wikipedia:Sletting/Transmission (album), Wikipedia:Sletting/Hvis du ikke finner meg, så let i byene, Wikipedia:Sletting/I Grevens tid, Wikipedia:Sletting/Brokeland (album), Wikipedia:Sletting/Hotell Hellman EP
 71. ^ Wikipedia:Sletting/Blaupunkt (EP)
 72. ^ Wikipedia:Sletting/Airborne/Going Down EP, Wikipedia:Sletting/I levende live
 73. ^ Wikipedia:Sletting/Hvis du ikke finner meg, så let i byene, Wikipedia:Sletting/Oppkast ala kart
 74. ^ Wikipedia:Sletting/99% Ærlig, Wikipedia:Sletting/American Dreamer (Teddy Nelson album)
 75. ^ Wikipedia:Sletting/Welcome to Annoying Town
 76. ^ aktuelle slettediskusjoner: Wikipedia:Sletting/St Rita Radio, Wikipedia:Sletting/PowerWave, Wikipedia:Sletting/Radio Reboot, Wikipedia:Sletting/Radiotime, Wikipedia:Sletting/Linken radio
 77. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Bordtenniskameratene
 78. ^ aktuelle slettediskusjoner: Wikipedia:Sletting/Kolsdalen, Wikipedia:Sletting/Kalvmones
 79. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Liste over kjente personer med tilknytning til Hamar, Wikipedia:Sletting/Liste over kjente personer fra Oslo, Wikipedia:Sletting/Liste over kjente elever ved Fana gymnas
 80. ^ Se også Wikipedia:Sletting/Liste over norske musikkorps, Wikipedia:Sletting/Liste over japanske rockeband, Wikipedia:Sletting/Liste over kjente ansatte ved Kuben yrkesarena Wikipedia:Sletting/Liste over Egyptiske forfattere og Wikipedia:Sletting/Liste over dopingsaker