Wikipedia:Retningslinjer for eksterne lenker

Wikipedia er ingen internettkatalog, ingen artikkel skal derfor bestå hovedsakelig av eksterne lenker. Interne lenker er alltid å foretrekke fremfor eksterne lenker. Et mindre antall eksterne lenker kan brukes i artikler for å lenke til utdypende informasjon om det aktuelle emnet, om de eksterne nettstedene er verdifulle ressurser for leseren.

Denne retningslinjen gjelder ikke for henvisninger til internettsider som brukes som kilder eller referanser for å understøtte innholdet i en artikkel.

Retningslinjen gjelder for lenker i seksjonen «eksterne lenker» i artikler. Retningslinjen gjelder eksterne lenker til sider som ikke er kilder, men som er nyttige for leseren som for eksempel en biografert persons hjemmeside eller en omtalt bedrift eller organisasjon sin hjemmeside (ikke Facebook- eller Youtubesider), en offentlig informasjonsside, et bildegalleri eller en katalog som ikke finnes i eller skal stå i Wikipedia. Det vil si eksterne lenker til sider som inneholder informasjon som ikke direkte fremgår av artikkelen, som ikke egner seg som kilder og som er nyttige for leseren.

Hvordan skrive lenker

rediger

Lenkene bør organiseres som en punktliste i et eget avsnitt med overskriften «Eksterne lenker». Det bør gis dekkende forklaringer på hva lenkene peker til. Hver lenke skrives på formen

* [<FULLSTENDIG URL> Forklaring]

der <FULLSTENDIG URL> erstattes med den aktuelle nettadressen. De andre hakene [ ] må stå som de gjør i eksemplet.

Hvis det lenkes til en side som er skrevet på et annet språk enn norsk kan dette oppgis i lenken slik (merk at mange maler legger til et språkikon, og at dette også kan legges til separat):

* [<FULLSTENDIG URL> Forklaring (språk)]

der ordet «språk» erstattes med det aktuelle språket. Det er ikke nødvendig å ta med hvilket språk lenken er på dersom det gir seg selv, f.eks. av artikkelens tema.

Hvis det lenkes til en annen filtype enn HTML (typisk PDF), bør dette oppgis i lenken slik (merk at mange filtyper har eget språkikon som legges på automatisk etter lenken, deriblant PDF):

* [<FULLSTENDIG URL> Forklaring (filtype)]

der ordet «filtype» erstattes med aktuell filtype.

Hva kan det lenkes til?

rediger

Objektivitet

rediger

Sidene som det lenkes til bør være informative og etterrettelige, og i størst mulig grad samsvare med Wikipedias egne regler for nøyaktighet og objektivitet. Hvis en lenke ikke er objektiv bør dette markeres tydelig, og hvis den skal bli stående bør det om mulig tas inn flere lenker som representerer ulike syn.

Det er flere forhold som også må tas med i betraktningen om et nettsted skal lenkes til:

 • Er nettstedet tilgjengelig for alle? Bruker det åpne standarder?
 • Innholder nettstedet støtende materiale?
 • Er det naturlig å tro at innholdet du lenker til vil være tilgjengelig i lang tid fremover? Det er for eksempel liten vits i å lenke til en nettavis bare fordi den akkurat nå har et relevant bilde på forsiden.

Nettsider du gjerne kan lenke til

rediger

 1. Artikler om organisasjoner, personer, nettsteder og liknende bør ha en ekstern lenke til den offisielle nettsiden. Artikler om bøker kan gjerne ha en ekstern lenke til et nettsted som innholder hele eller deler av teksten.
 2. I artikler der flere forskjellige parters syn fremkommer, kan du lenke til sider som støtter begge parter. Du bør ha omtrent samme antall lenker til de forskjellige partenes sider. Lenkene bør ha detaljerte forklaringer.
 3. Sider som inneholder nøytralt og nøyaktig materiale som ikke finnes i artikkelen. Ideelt sett burde dette stoffet tas opp i Wikipedia, slik at den eksterne lenken beholdes som referanse. I noen tilfeller er ikke dette mulig, enten på grunn av opphavsrettslige grunner eller fordi detaljnivået ikke passer Wikipedia, eksempel: billedgallerier med bilder av kunst eller flere bilder av et monument.
 4. Sider med meningsfylt, relevant innhold som ikke passer inn i artikkelen, slik som for eksempel lærebøker på Internett, intervjuer og sportsstatistikk.

Lenker som noen ganger kan brukes

rediger
 1. Musikkalbum, filmer, bøker og lignende kan ha en eller to lenker til anmeldelser i pressen
 2. Fanlister er ikke informative og skal vanligvis ikke lenkes til. I artikler om emner med mange fansider, kan det lenkes til én stor fanside. Denne må da klart merkes som en slik.
 3. Lenker til virkelig store sider må vurderes nøye. Det er mange som leser Wikipedia med dårlige internettlinjer. Uvanlig store sider bør merkes tydelig.
 4. Det er vanligvis ikke noe problem å lenke til opphavsbeskyttet materiale, så lenge den som offentliggjorde materialet har rett til det. Det med viten og vilje å lenke til ulovlig offentliggjort materiale er ulovlig.

Lenker som normalt bør unngås

rediger

Du bør normalt unngå å lenke til

 1. en side som bare gjentar elementære opplysninger som allerede finnes i artikkelen.
 2. en side som innholder faktafeil og/eller uverifisert originalforskning, herunder sider som bare inneholder privatpersoners meninger.
 3. en side du selv eier eller vedlikeholder. Du kan eventuelt legge inn informasjon om nettstedet ditt på diskusjonssiden, slik at andre kan se på den.
 4. en side som primært er ment for å selge et produkt eller en tjeneste. Dette anses som spamming.
 5. en side som krever en bestemt nettleser, for eksempel Internet Explorer.
 6. et dokument som krever programtillegg for å kunne åpnes, slik som Flash eller Java. Du kan eventuelt lenke til en nettside som lenker videre til et slikt dokument. Du kan lenke til PDF-dokumenter, men det bør unngås hvis mulig.
 7. en bokhandler. Legg heller inn ISBN-nummeret til boken så leseren selv kan søke opp steder man kan få tak i boken. Se Wikipedia:Stilmanual#Litteratur.
 8. et sosialt nettverksted som Facebook/Twitter/LinkedIn/Nettby eller et nettforum. Se {{Somelenker}}.
 9. en blogg eller personlig hjemmeside, med mindre den holder særlig høy kvalitet. Se {{Offisielle lenker}}.
 10. en lenke som tar opp veldig lokale forhold i en artikkel om globale fenomener.

I artikler om personer, organisasjoner og lignende, bør du unngå å lenke til sider med nedsettende omtale, og kritikk som ikke er nevnt i artikkelen. Eksterne lenker skal ikke brukes for å få frem et annet syn på saken som du ikke har fått gjennomslag for i artikkelen.

Sider som krever registering

rediger

Mange gode nettsteder er av begrenset verdi for flertallet av leserne siden nettstedet krever registrering eller betaling. Dette er spesielt et problem med nettutgavene til enkelte aviser.

Sider som krever registrering eller abonnement skal ikke lenkes til, med mindre:

 • Artikkelen omhandler selve nettstedet
 • Innholdet er av så mye høyere kvalitet enn de åpne ressursene at det likevel kan rettferdiggjøres

Lenken kan da gjerne merkes med {{Abonnement påkrevd}}, så kan lesere som vet at de ikke har tilgang spare en bomtur.

Eksterne lenker fra Wikidata

rediger

Noen lenkemaler kan settes inn, slik at eksterne lenker hentes fra Wikidata. Sett inn lenkene slikk de står oppført:

* {{Offisielle lenker}} - Henter offisielt nettsted og emnets kategori på Wikimedia Commons

* {{Filmperson}} - Brukes på personer som har engasjert seg i film. Henter f. eks IMBD siden til en skuespiller

* {{Musikklenker}} - Brukes i artikler om musikere eller band

* {{Somelenker}} - Henter sosiale media fra Wikidata

* {{Artslenker}}

* {{Skipslenker}} - Brukes i skipsartikler. Henter omtale fra Skipsrevyen / Maritimt magasin, skipsregister m.m.

* {{Astronomilenker}} -

* {{Bryggerilenker}} -

* {{Filmlenker}} -

* {{Filmperson}} -

* {{Musikklenker}} -

* {{Spill-lenker}} -

* {{Sportslenker}} -

* {{Forskerlenker}} -