Wikipedia:Liste over anbefalinger og retningslinjer

Liste over anbefalinger og retningslinjer på Wikipedia på bokmål.

Terminologi rediger

  • Retningslinjer: beskrivelse av en praksis prosjektets bidragsytere forventer at man prøver å leve opp til.
  • Anbefalinger: beskrivelser av en praksis som er underbygget av en uttrykt eller stilltiende konsensus.

Fem søyler rediger

  Wikipedia er en encyklopedi
  Wikipedia skrives fra et nøytralt ståsted
  Wikipedia er fritt tilgjengelig
  Wikipedia har regler for etikette
  Wikipedia har ikke permanente regler

Innhold rediger

Retningslinjer rediger

Anbefalinger rediger

Opptreden rediger

Retningslinjer rediger

Anbefalinger rediger

Sletting rediger

Retningslinjer rediger

Iverksettelse rediger

Retningslinjer rediger

Redigering rediger

Anbefalinger rediger

Prosjektadministrasjon rediger

Anbefalinger rediger

Wikimedia Foundation rediger

Retningslinjer rediger