Wikipedia:Språkform

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Språkform er det mest debatterte temaet på norsk (bokmål/riksmål) Wikipedia, og debatten har pågått gjennom flere år. Som følge av diskusjon, avstemninger og praksis har det etablert seg noen konvensjoner for språk.

 • Gjennom avstemning er det bestemt at bokmål som normert av Språkrådet og riksmål som normert av Det Norske Akademi er aksepterte målformer på no.wikipedia.org. Det er ikke tillatt å skrive på nynorsk, bidrag på nynorsk hører hjemme på nn.wikipedia.org.[1]
 • Det er i utgangspunktet opp til førsteforfatter å velge skriveform. Det er derfor normalt ikke tillatt å endre på språket i artikler, f.eks. fra moderat til radikalt bokmål og vice versa, men med de unntakene som fremgår av det følgende:
  • I kategorisystemet, brukergrensesnittet og viktig prosjektinformasjon bør det brukes et konvensjonelt og ikke avstikkende språk. Lite brukte språkformer bør unngås.
  • Artikkeltitler: Dersom en form er svært mye mer brukt enn en annen bør artikler ligge under den vanlige betegnelsen. Grunnen til dette er at artikler bør ligge der folk forventer å finne dem, og artikkeltittelen påvirker også artikkelens plassering i søk.
  • Nyskrivning av artikler: Ved betraktelige utvidelser kan hovedforfatter velge form.
  • Det er ikke opp til førsteforfatter å endre språkform i en artikkel uten videre når flere andre har bidradd over tid.
  • Språklig konsistens: Språkendringer er tillatt hvis de er nødvendige for å få et enhetlig språk innen en artikkel, eller i særlige tilfeller enhetlige titler for en artikkelserie der dette er hensiktsmessig.
  • Særlige høflighets- eller sensitivitetsgrunner: Valg av språkform kan i noen tilfeller, på grunn av temaet for artikkelen, i seg selv oppfattes som språkpolitisk stillingtagen og kan virke upassende. F.eks. bør ikke artikkelen om Riksmålsforbundet skrives på radikalt bokmål, eller artikkelen om Landslaget for språklig samlingkonservativt riksmål. Bruk alminnelig folkeskikk!

Referanser rediger

 1. ^ Se blant annet Wikipedia:Målform, samt en rekke diskusjoner på Tinget og på enkeltartikler som omhandler disse spørsmålene.

Eksterne lenker rediger