Wikipedia-diskusjon:Språkform

Førsteforfatter -> hovedforfatter rediger

Er det konsensus for denne endringen [1]? Slik jeg har forstått hvordan vi har beveget oss inn hit så respekteres førsteforfatter, men at ved betraktelige utvidelser så kan form skiftes. nsaa (disk) 9. jul 2009 kl. 14:14 (CEST)

Det lurer jeg også på. Jeg ser på det som uheldig at det åpnes for å bytte form, fordi det vil åpne for flere konflikter. KISS. — the Sidhekin (d) 25. jul 2009 kl. 21:30 (CEST)<
Det du skriver, «men at ved betraktelige utvidelser så kan form skiftes» er en fin beskrivelse av at artikkelen får en ny hovedforfatter. Jon Harald Søby 13. jun 2010 kl. 22:54 (CEST)
Nei, «hovedforfatter» høres ut som «den som har bidratt med det meste av artikkelen», og legger opp til diskusjoner rundt hvor mange og store endringer som skal til før artikkelen har fått en ny hovedforfatter. K-I-S-S, sier jeg fortsatt – og vil fortsette å si, inntil jeg ser konsensus for en mer komplisert hovedregel her. — the Sidhekin (d) 13. jun 2010 kl. 23:09 (CEST)

Endring av språkform av opprinnelig/hovedforfatter rediger

Jeg oppfatter våre retningslinjer slik at førsteforfatter/hovedforfatter setter språkform i artikkelen, men at denne ikke selv kan endre språkform (og da særlig til radikal bokmåls- eller konservativ riksmålsform) når artikkelen er etablert og andre bidragsytere har blandet inn sitt arbeid i den aktuelle artikkelen?

Jeg vil dog tro at om man moderer seg så er det mer akseptabelt enn om man endrer til radikalt bokmål eller til en konservativ riksmålsform. Det siste baserer jeg på at alle systemmeldinger og hoveddelen av retningslinjene på prosjektet o.a. er satt i en moderat form som er felles for bokmål og riksmål. nsaa (disk) 13. aug 2009 kl. 17:33 (CEST)

Hva med engelsk? rediger

Kanskje "Bruk common sense." kan byttes ut med "Vis folkeskikk!" ? Hogne 15. aug 2009 kl. 01:32 (CEST)

Enig. Gjorde følgende endring [2] nsaa (disk) 15. aug 2009 kl. 02:04 (CEST)
Ikke enig. «Common sense» bør oversettes til «sunn fornuft», ikke «folkeskikk», som er «common decency». --Eisfbnore {diskbidrag} 20. okt 2011 kl. 15:05 (CEST)

Sidens status rediger

Etter påstander fremkommet i summary så vil jeg påpeke at siden ikke er en retningslinje. Den er kategorisert som en regler og retningslinjer, men dette impliserer ikke at den har blitt vedtatt som retningslinje. At vi har noen uskrevne regler om språkform er udiskutabelt, at denne siden er en retningslinje er nok ikke like udiskutabelt. Når det er sagt så vil språkform settes av foregående dominerende hovedforfatter, og da nåværende forfatter må bli enig med foregående (selv om nåværende skulle skrive en artikkel opp så mye at han selv blir hovedforfatter) så vil argumentet kunne rulles tilbake til første forfatter. Dette er da også argumentet som brukes i en del andre sammenhenger; skaper av artikkelen har en del rettigheter det er vanskelig å overprøve senere uten at en ender i en argumentasjonsrekke som tilsier at tidligere forfattere kan overkjøres. Førsteforfatter er ellers et utrolig dårlig ord, vedkommende skapte første versjon av artikkelen uten at han dermed kan påstås å være noen forfatter. Muligens er det bedre å forklare hvorfor det er slik og så si noe om når det er akseptabelt å droppe hele språkdebatten. — Jeblad 13. jun 2010 kl. 23:19 (CEST)

Denne siden har vært kategorisert som retningslinje siden 2006. Den er kanskje ikke vedtatt som retningslinje (eller var dette et gyldig vedtak dengang?), men den har hevd på status som retningslinje. (Jeg har inntrykk av at mange gamle retningslinjer ikke har oppnådd den status gjennom formelle vedtak.) At vi har skrevne retningslinjer for språkform, ser ikke jeg noe poeng i å diskutere. — the Sidhekin (d) 13. jun 2010 kl. 23:35 (CEST)
Kategorien er Regler og retningslinjer på Wikipedia. Uten merking som retningslinje er det ikke annet enn en side som har status som veiledende regler. — Jeblad 13. jun 2010 kl. 23:39 (CEST)
Wikipedia:Regler og retningslinjer#Hovedregler sier noe annet. Men så har den ikke det merket, da. :-P Hvor er retningslinjen som sier at det merket skal tolkes slik? — the Sidhekin (d) 13. jun 2010 kl. 23:42 (CEST)

Selvmotsigende regler rediger

Utsagnet på denne siden, «Det er derfor normalt ikke tillatt å endre på språket i artikler, f.eks. fra moderat til radikalt bokmål og vice versa» motsier Wikipedia:Navnekonvensjoner#Målform og flytting av artikler. Ifølge sistnevnte er det greit å endre målform bare man gjør det skikkelig. «En bør imidlertid ikke endre målform for å provosere eller ødelegge for andre brukere.» Et selvmotsigende regelverk er lite produktivt for Wikipedia. Da kan regelrytterne klore seg fast i hver sin regel, og holde disputten levende til evig tid. - Soulkeeper 30. mar 2011 kl. 11:08 (CEST)

Tja, det som fremkommer her er hva prosjektet har vært styrt etter hele tiden. Det har aldri vært greit å endre målform «bare man gjør det skikkelig» (da vil vi få artikler som flyttes frem og tilbake fra den ene formen til den andre). Står dette fortsatt i Wikipedia:Navnekonvensjoner#Målform og flytting av artikler, bør det endres der. Nsaa (diskusjon) 30. okt. 2013 kl. 21:59 (CET)Svar[svar]

Når ble det konsensus for å oppføre Norsk ordbok under eksterne lenker? rediger

Det virker som Norsk Ordbok er lagt til siden Wikipedia:Språkform uten forutgående diskusjon, i alle fall ikke her på denne diskusjonssiden av det jeg kan se. Av diskusjon andre steder kan det virke som denne ordboken ikke (bare) inneholder riksmålsformer godkjent av Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur, som hos oss er vedtatt autoritet for normering av riksmål, men også ordbokforfatterens helt egne preferanser. Norsk Ordbok bør derfor tas ut inntil disse forholdene er avklart og det er opparbeidet konsensus om å henvise til denne ordboken som autoritet. Vennlig hilsen, Ordensherre 30. mar 2011 kl. 17:30 (CEST)

Det ser ut til at lenken nå bare går til en reklameside for kjøp av online tilganger. Jeg foreslår at vi bare fjerner denne. Nsaa (diskusjon) 30. okt. 2013 kl. 22:06 (CET)Svar[svar]

Usamanhengande tekstar rediger

Eg ser stadig vekk artiklar som både har former som "boken" og "boka" i sama artikkel. Dette burde vi vera meir obs på.McLennonSon (diskusjon) 23. jan. 2016 kl. 18:35 (CET)Svar[svar]

Det har du helt rett i. Ser du slike inkonsistenser er det helt greit å rette opp til det som er artikkeloppretters form. Jeg finner for eksempel rett som det er fram, men alle avledninger er skrevet frem- (fremtiden, fremover, fremskritt, fremdeles… ). Denne problemstillingen er dekket i underavsbnittet om språklig konsistens. Nsaa (diskusjon) 24. jan. 2016 kl. 08:27 (CET)Svar[svar]

Samling av diskusjoner som førte til denne siden rediger

Jeg ønsker å samle diskusjonene som inneholdt en større mengde brukere her, for å vise til at denne siden ble vedtatt i sin tid. Her er de relevante diskusjonene jeg kunne finne i skrivende stund, men som er en ufullstendig liste by far:

  • WP:Målform – en avstemning fra 2005 som bestemte språkformene som skal benyttes på dette prosjektet, helt enkelt «bokmål og riksmål uten nynorsk og høgnorsk». Diskusjonssiden er inneholdet blant annet lignende utsagn, spørsmål og innveiinger om avstemningen, «nb, ikke no» eller forslag til en fellesskandinavisk wiki.
  • Wikipedia-diskusjon:Målform/Arkiv – flyttet fra Tinget i 2005 som en diskusjon før forrige punkt, går mest på hvordan nowiki skal omtales når lenket fra andre språkversjoner.
  • Diskusjon:Karibia/Arkiv1 – Stort sett innlegg i perioden 2008–2011 om Karibien vs. Karibia. Det er(?) enighet i de lange diskusjonene om at det er Det Norske Akademi for Språk og Litteratur som skal følges for riksmål på dette prosjektet.
  • Wikipedia:Tinget/Arkiv/2010-26#Rettskriving – Diskusjon fra 2010 med noe uklarhet, men som viser til Norske Akademi for riksmålsstandardisering.
  • Wikipedia:Tinget/Arkiv/2020/mars – Mindre diskusjon fra 2020 som stiller spørsmål til vedtaksstatus for siden, men som også peker at den er blitt referert til som en regel/retningslinje.
Diskusjoner som refererer til siden som retningslinje
Relaterte diskusjoner

Med disse punktene syntes jeg det er vanskelig å påpeke om WP:Språkform er vedtatt som en retningslinje, men jeg mener det kan vise til at den er fulgt og pekt til som en egen retningslinje etter avstemninger og diskusjoner. Jeg samlet denne lille listen etter diskusjon angående Det Norske Akademis (kommende? nylige?) foreldelse av stavelsene efter og sprogPatruljeringsforum og Tinget, hvor det er stilt spørsmål til hvilke normeringer av riksmål som bør følges. Jeg ønsker ikke nødvendigvis å ha en diskusjon her, men heller å ha et sted å referere til punkter som har ledet til disse valgene. EdoAug (diskusjon) 5. aug. 2023 kl. 13:30 (CEST)Svar[svar]

Tilbake til prosjektsiden «Språkform».