Wikipedia:Tinget/Arkiv/2020/mars

Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget/Arkiv. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

Hvem teller som hovedforfatter? rediger

I går kveld skreiv jeg heile sida "Svake verb" om, slik at deg er jeg som har skrevet over 85% av sida. I dag kom jeg tilbake å se at Asav hadde endra språkforma til riksmål. Sida hadde opprinnelig vært på riksmål, men når jeg skriver er det oftest på radikalt bokmål (godtatt av språkrådet), derfor bytte jeg det lite stykket som var der til målforma mi, slik at det passa med resten. Hvorfor da er det lov for at han får bytte dette? Er det ikke meg som er hovedforfatteren? Jeg peker på sida her, avsnitt 2§3. Jeg meiner det jeg skrev teller som "betraktelige utvidelser". --Snjorulfr (diskusjon) 27. feb. 2020 kl. 15:05 (CET)

Jeg skreiv om og utvidet artikkelen om "sterke verb" til å være riktig for bokmål og ikke et generelt germansk språk, som norsk har enkelte unntak i forhold til. Men også jeg har blitt og blir reversert mange ganger med samme begrunnelse at jeg ikke er hovedforfatter. Ønsker også å legge til at i deres iver i å beholde utdatert riksmål så legger de inn flere feil i artikkelen om "sterke verb" (og også i "svake verb"), og gidder ikke å endre sine egne feil når jeg påpeker dette.
I tillegg, per WP:SPRÅKFORM «Valg av språkform kan i noen tilfeller, på grunn av temaet for artikkelen, i seg selv oppfattes som språkpolitisk stillingtagen». Min uthevning. Både "sterke" og "svake" verb er en del av grammatiske artikler. Man bør kunne forvente at disse to og alle andre grammatiske artikler bruker et språk som er godkjent bokmål, eller i det aller minste, ikke arkaiske, utdaterte riksmålsformer. Rinellie (diskusjon) 27. feb. 2020 kl. 16:14 (CET)
Vi skriver utfra et internasjonalt ståsted, og da er spesifikke former for svake og sterke verb i norsk kun et særtilfelle. Fenomenet som omtales er svake og sterke verb i språk, og hvordan dette fenomenet slår ut i norsk er sekundært. Det er en ganske vanlig å anta at denne utgaven av Wikipedia kun er for Norge og norske forhold, men det er den ikke.
Hvis en forfatter gjør en vesentlig utvidelse av en artikkel så kan vedkommende velge å se bort fra språkvalg til opprinnelig hovedbidragsyter. Det vet Asav meget godt, men han forsøker nok å å holde artikkelen på riksmål (det er en fanesak for ham). I dette tilfellet er artikkelen svake verb blitt utvidet 10× (fra 2,698 bytes og til 26,810 bytes på én revisjon) og da er det helt uinteressant hva som var opprinnelig målform. Det samme har skjedd på sterke verb, men ikke så tydelig (fra 1,147 bytes og til 3,715 over flere revisjoner). Opprinnelig språkform er i begge tilfeller uinteressant, opprinnelig hovedforfatter er blitt sekundær. — Jeblad 27. feb. 2020 kl. 17:11 (CET)

Hvor står regelverket for hva som skal til for å regnes som hovedforfatter og hvilke ekstra rettigheter hovedforfatteren har fremfor andre? Personlig synes jeg en ordning med hovedforfatterskap er i strid med Wiki-idealene. Jfr en:WP:No vested contributors. 79.161.215.14 2. mar. 2020 kl. 10:30 (CET)

WP:Språkform er det eneste hva jeg vet, så det strider neppe mot No vested contributors, da innhold overhodet ikke kommer i betraktning. Det handler bare om enhetlig språkform i hver artikkel. Siden det er fritt spillerom for hele spekteret mellom «samnorskbokmål» i den ene enden og såkalt tradisjonelt riksmål i den andre, tilfaller det med visse unntak simpelthen første vesentlige bidragsyter å avgjøre normen -- sannsynligvis for å unngå bråk. Ikke for at det likevel ikke undertiden oppstår. Grateng (diskusjon) 2. mar. 2020 kl. 12:14 (CET)
Så merkelig det enn er, så er aldri Wikipedia:Språkform vedtatt. Det er en diskusjon på Tinget, og flere etterfølgende diskusjon som definerer status. Språkform oppsummerer bare status. Siden er også inkonsistent, og det kommer vel av at den er flikket på over tid. Førsteforfatter kan definere målform inntil flere har bidratt, og når en hovedforfatter kan finnes så er det denne som definerer målform. Det er ikke trivielt å finne ut hvem som er hovedforfatter, og om dette defineres utfra arbeidet for å skape endelig versjon eller om det er arbeid beholdt i endelig versjon. (Såvidt jeg vet har dette prosjektet aldri forsøkt å definere regler om w:Wikipedia:No vested contributors (det er et essay på enwiki), og det blir en avsporing å diskutere et ikke-tema.) — Jeblad 2. mar. 2020 kl. 19:00 (CET)
Ja. Jeg har nok hist og her sett det sitert som «reglene», mens det egentig er «konvensjonene» osv. Skjønt i praksis er det kanskje liten forskjell mellom «status» og «regel»? Jeg har ikke sett alvorlig prinsipiell uenighet, man måtte vel føre sterk sak for å begrunne helt avvikende unntak. Inkonsistens ser jeg som bestående i motstridende hensyn som ble rapset med fordi hvert og et kunne veie tungt en og annen gang. Det rommet for spontan skjønnsomhet som kanskje følger av det, er sikkert like greit, tilsiktet eller ei (og som i felten sikkrt blir: Pek på Klar Hovedforfatter eller bli enige om noe, eller hold dere til moderat bokmål).
Det imponerende er jo at det går så bra og ikke verre. De fleste viser storsinn i utgangspunktet, og det er egentlig bare få, forherdede unntak -- som etter min mening de nylige aksjonistene (etter uengasjert stilling i skuddlinjen og innsikt i det kompliserte forløpet) -- som stort sett gidder eller vil annet enn respektere det bestående språket i en artikkel når de hører «reglene», selv når de kunne ha fått retten på sin side eller lykkes med å tvinge noe annet igjennom. De kanskje < 15 % som skriver noe annet enn «moderat», fremstår ellers som godt representert og forsvart, selv om de lett kunne blitt knust. (Disse er også de som har mest umiddelbar interesse av å forsvare opplegget, og som egentlig måtte se nødvendigheten av overbærenhet overfor antipatiske motpoler i det nevnte «spekteret», om de ikke vil undergrave eller diskreditere sin egen institusjon i lengden.) Grateng (diskusjon) 3. mar. 2020 kl. 01:03 (CET)
De aktive som skriver mer konservativt enn moderat bokmål kan telles på én hånd, og da er jeg veldig snill. — Jeblad 5. mar. 2020 kl. 19:38 (CET)

Administrative grenseendringer og geografisk presisjon rediger

Geografien i Norge har ikke blitt endret fordi myndighetene har vedtatt å slå sammen kommuner og fylker og gi disse nye navn. Når man «retter» tidligere presisjon til å stemme overens med et nytt politisk kart, er det dessverre mange detaljer som forsvinner.

Jeg er dårlig kjent på Sørlandet, og ville gjerne finne ut om Iveland kommune lå i gamle Vest Agder eller Aust Agder fylke. Etter at en velvillig sjel har endret alt til «Agder» ble dette en vanskelig øvelse, og jeg måtte slå opp i noen kartbøker og hente fram mitt gamle papirleksikon for å finne svar.

Når man «retter» slike ting, er det viktig at informasjon og presisjon ikke forsvinner. Det er fullt mulig å skrive: Iveland kommune i Agder (tidligere Aust Agder), og det burde være like enkelt å gjøre maskinelt som å fjerne informasjon, slik det nå har skjedd for en rekke tidligere kommuner og fylker. --BLÆGG (diskusjon) 4. mar. 2020 kl. 21:10 (CET)

Enig. Slik historikk bør artiklene ta vare på, vi skal ikke bare beskrive situasjonen akkurat nå. Vennlig hilsen Erik d.y. 4. mar. 2020 kl. 22:14 (CET)
Nå er det ikke helt utenkelig at kunnskapen om hvor Aust-Agder var forsvinner etterhvert også. Nytteverdien av en slik presisering vil avta tilsvarende. Det beste er å få inn en posisjon som vises i et kart. Selv de gamle fylkene var ganske store, og hvorvidt det var ved kysten eller oppe i fjellene kan være like viktig som aust eller vest. Ters (diskusjon) 5. mar. 2020 kl. 19:30 (CET)
Har du hørt om slektsforsking og sånne ting? Der fins fremdeles Kristians amt, og det er en tabbe om det som liksom skal være et leksikon bare blir ei (dårlig) hjemmeside som viser verden sånn den er nå. Det er korttenkt. 109.247.7.86 15. mar. 2020 kl. 01:51 (CET)
Joda, men vi skriver ikke om Kristians amt i hver bidige artikkel som omhandler fenomen i Oppland eller Innlandet. Det er ikke alltid nødvendig heller å oppgi Oppland, f.eks. når Valdres (i Innlandet) er vel så godt. Hebue (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 13:39 (CET)
Klart det er nødvendig i et historieavsnitt, ikke sant ? Hvor det bør stå ! Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 15. mar. 2020 kl. 13:44 (CET)
Tøv, Aust Agder vil ikke bli glemt. Fylket har eksistert svært lenge, og (historisk) statistikk og geografisk informasjon forholder seg til denne inndelingen av Sørlandet. Hadde politikerne gått enda lenger, og slått sammen alle fylkene i Sør-Norge, og ditto for Nord-Norge, skulle vi da forholdt oss til den geografien? Et leksikon skal være presist, og Språkrådet har uttalt at de gamle fylkesnavnene kan brukes i sammenhenger der det kreves geografisk presisjon. Norges geografi er ikke endret fordi noen politikere har bestemt hvor fylkesmannen skal sitte!--BLÆGG (diskusjon) 6. mar. 2020 kl. 17:17 (CET)
BLÆGG er udiplomatisk, men har rett i at historikken er relevant. Hvilket fylke en kommune hørte til tidligere er relevant del av kommunens historie. Jeg setter derfor inn igjen tidligere fylke for de kommunene der det har forsvunnet fra teksten. Vennlig hilsen Erik d.y. 7. mar. 2020 kl. 12:32 (CET)
Historikken er relevant, men det var ikke det som var teamet. Det var stedfesting som var temaet. Poenget mitt var å ikke overdrive nytteverdien av stedfesting med fylkes- og kommunenavn. Mange visste ikke hvor grensen mellom Aust- og Vest-Agder var da de fantes en gang. Ters (diskusjon) 9. mar. 2020 kl. 07:28 (CET)
Jeg sniker meg inn her med en høyst nødvendig observasjon her: Poenget med en god del ting er faktisk ikke at folk skal ha alle detaljer om de i hodet, men at de husker begrepet og kan slå opp detaljene når det blir relevant... Jeg forholder meg til en god del begreper hvor jeg ikke har detaljene i hodet til daglig - nettopp fordi jeg kan slå de opp; og det er der sånne ting som fylkesgrenser og (gamle eller nye) kommuner har sin geografiske bestemmelsesverdi... Autokefal Dialytiker (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 13:47 (CET)
Jeg har sympati for ønsket om presisjon generelt, og lar ofte gamle betegnelser stå igjen, samtidig som nåværende fylke eller kommune omtales. Ser at endel andre gjør det samme. Ironisk nok var akkurat Iveland en av de kommunene i Aust-Agder som på et tidspunkt søkte om overføring til Vest-Agder. Det fikk de avslag på, men så kom altså sammenslåingen. Vinguru (diskusjon) 9. mar. 2020 kl. 09:41 (CET)
Viss dette skal være et leksikon er det bara å si at Vinguru, Autokefal Dialytiker, Blægg og Migrant er blant dem som tar poenget her. Det er jo like greit å senne folk over til store norske med en gang om det skal være sånn som Ters og Hebue feks vil ha det. Da har folka ikke noe her å gjøre for vi er oppdaterte vi. 109.247.7.86 15. mar. 2020 kl. 17:21 (CET)

Koronavirus rediger

Vi har en kategori Personer smittet under koronavirusutbruddet 2019–2020 som svarer til en:Category:People with coronavirus disease 2019. Den er nå under diskusjon på engelsk wikipedia. Jeg synes diskusjonen er viktig og interessant. Mitt forslag er at vi fortsetter enn så lenge med det vi gjør (legge inn navn der etter vanlige notabilitetskriterier), men avventer resultatet av diskusjonen på engelsk.

Altså: Sletter man der denne kategorien, så gjør vi det også. Etter å ha fulgte ettermed flytting av navnene til annen form for oppføring. Dette er det "remedium" som byr seg frem, nemlig opprette en listeside. En slik finnes allerede på engelsk en:List of people with coronavirus disease 2019, skjønt der diskuteres det om navnet er det riktige. Ctande (diskusjon) 12. mar. 2020 kl. 09:38 (CET)

Kategorier som en:Category:People with coronavirus disease 2019 er etter min mening svært dårlige. Haros (diskusjon) 12. mar. 2020 kl. 11:42 (CET)
Jeg synes vi ikke skal ha kategori om smittede. Personer døde av korona og dersom dødsfallet er en viktig del av historien om det nye koronaviruset (for eksempel Li Wenliang), så er det OK å omtale/kategorisere. Vennlig hilsen Erik d.y. 12. mar. 2020 kl. 12:25 (CET)
Jeg kan ikke se at en kategori for smittede vil bli annet enn helt tilfeldig. (Synes forøvrig spørsmålet Ctande reiser er fornuftig.) — Jeblad 12. mar. 2020 kl. 14:11 (CET)
Jeg klarer heller ikke å se hva som er leksikalsk med en slik kategori. Hebue (diskusjon) 12. mar. 2020 kl. 15:05 (CET)
Spørsmålet henger sammen med det å etablere noe parallelt en:List of people with coronavirus disease 2019, en liste som jeg ikke synes er uleksikalsk og har en viss interesse. Og da å avvente hva som skjer på engelsk wikipedia. Uansett må/bør kategorinavnene fornyes/oppdateres ettersom bbegegnelsen "utbrudd" er foreldet, nå som det er "pandemi". De argumentene som man har på engelsk synes også for meg som fornuftige. Ctande (diskusjon) 12. mar. 2020 kl. 15:14 (CET)
Jeg stiller meg undrende til verdien av en slik kategori. At det vil kunne ha stor interesse for et leksikon om bestemte personer døde av en slik sykdom er én sak, men da bør det nevnes i artikkelen om vedkommende. Uansett har vi svært god tid. Dersom det f.eks er et antall kjente personer som i løpet av de neste månedene mister livet grunnet denne pandemien, så kan vi lage og fylle en slik kategori om ett år eller to, det har ingen hast. Ulf Larsen (diskusjon) 12. mar. 2020 kl. 21:56 (CET)
Støtter Ulf Larsens synspunkter. FHIs risikovurdering postulerer nå at den tyngste perioden vil komme fra mai og gjennom sommeren og i beste fall kan vi deretter få en nedgang i antall smittede i høst eller til vinteren. (https://www.nrk.no/norge/fhi-direktoren-usikker-pa-egen-risikoanalyse_-_-vi-kunne-ha-laget-mange-andre-scenarioer-1.14941446)91 (diskusjon) 12. mar. 2020 kl. 22:35 (CET)
Jeg synes en slik kategori er helt meningsløs. I følge et scenario vil 2,2 millioner nordmenn bli smittet. Hvem skal da med i kategorien? --Trurl (diskusjon) 13. mar. 2020 kl. 01:05 (CET)
Denne kategorien er etisk sett fullstendig forkasteleg, og bør fjernast straks. Vi klassifiserer rett og slett ikkje folk etter sjukdommane dei har. Er målet smittevern finst det heilt andre metodar, som vi veit. Dette er rein uthenging og bør bort. Trondtr (diskusjon) 14. mar. 2020 kl. 22:14 (CET).
Jeg har foreslått denne slettet: Wikipedia:Sletting/Kategori:Personer smittet under koronavirusutbruddet 2019–2020 (med diskusjonsside). Jeg ser ingen grunn til å vente på hva de som skriver på engelsk mener om dette. --Trygve Nodeland (diskusjon) 16. mar. 2020 kl. 10:39 (CET)

Liten avsporing / Godt nytt ? rediger

Med denne nedgangen i utendørsaktiviteter skulle man tro det ble bedre tid til Wikipedia-dugnad og dessverre kanskje også wiki-vandalisme om man tør å gjøre det hjemmefra når man ikke lenger har skole-pc'er å gjøre det fra. Dette bare som en konsekvens av disse tiltak fremsatt av de norske og forsåvidt også internasjonale helsemyndigheter. Vi Wik'es hjemmefra hver vår PC, hilsen Migrant (disk.bid.) 12. mar. 2020 kl. 23:13 (CET)

Aldri så galt,... Der er vi enige! Det er bare å holde på!--Trygve Nodeland (diskusjon) 14. mar. 2020 kl. 20:07 (CET)
En liten avsporing til; hvorfor staves corona i Norge med k, og hvorfor staves COVID-19 i Norge ikke med K? Mvh. Orf3us (diskusjon) 14. mar. 2020 kl. 22:54 (CET)
Koronavirus («korona» aka «krone») er et lokalt navn på norsk for en gruppe virus,[1] COVID-19 er en internasjonal identifikator gitt sykdommen som utløses av viruset.[2][3] Virusets identifikator er SARS-CoV-2.[4]Jeblad 15. mar. 2020 kl. 00:47 (CET)
Takk for oppklarende svar. Jeg synes stadig det er underligt at korona ikke skrives med c, men det må så være et bevisst valg, at man ikke skal være som alle andre. Mvh. Orf3us (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 08:10 (CET)
Ja, det er eit medvite val, korona med k heng saman med eit centralt og over hundre år gammalt prinsipp i norsk rettskriving. Trondtr (diskusjon) 19. mar. 2020 kl. 22:04 (CET).
Og vi er langt fra alene om det, se [5]. - 4ing (diskusjon) 19. mar. 2020 kl. 22:25 (CET)

Om hundre år... rediger

 
Bilde tatt fredag 13. mars 2020

-er alt glemt, sies det. Vi kan bidra til at så ikke skjer. Rundt oss har vi nå en situasjon som knapt har vært i Norge siden andre verdenskrig, og som kanskje aldri kommer igjen. Da bør vi ta bilder, av stort og smått. Alt fra T-banen på mandag morgen som knapt har passasjerer, til skilt på kafeer at de kun selger take-away, til oppslag om steder som er stengt osv. Ta med kamera, mobiltelefon, ta bilder, og la oss opprette en passende kategori for det på Wikimedia Commons, hva med Corona-karantene i Norge? @Toresetre, Vinguru, Haros, Kjersti Lie, Kjetil r: Ulf Larsen (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 11:54 (CET)

God idé, Ulf Larsen. Da har jeg vært ute og tatt stusslige bilder av tom buss med sperring mot sjåfør. Kan noen lage en Commons-kategori, så skal jeg laste dem opp. Kjersti L. (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 13:43 (CET)
Jeg skulle kanskje ha tenkt over det da jeg tok toget hjem på torsdag. Nå har jeg hjemmekontor inntil videre og kommer neppe på reisefot på en liten stund. Men jeg kan jo tenke litt på saken og se om jeg får noen ideer til motiver, om ikke annet noen tomme gater eller noe sånt. (Var forresten i et par spesialforretninger på fredag, og der var jeg ganske alene som kunde.) Vinguru (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 14:23 (CET)
Litt usikker på om dette egentlig er "Tinget"-stoff. Flyttes til Torget? Kjersti L. (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 14:32 (CET)
I og for seg stoff for Torget, men siden det allerede er en tråd her om Corona, anså jeg det som greit å legge det som en undertråd. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 15:01 (CET)
– og der var det opprettet en kategori på Wikimedia Commons, med underkategorier Er den grei nok, eller bør den endres/omdirigeringer legges inn fra Korona... og Corona...? Kjersti L. (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 17:48 (CET)
La oss fylle den opp, så er det sikkert noen gode bidragsytere på Commons som lager ekstra kategorier, om det er behov for det. Det er et forferdelig vær i Fredrikstad i dag, men i morgen har Larsen tenkt seg ut med kamera for å forevige byen under virus-angrep. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 19:57 (CET)
Dette er en god ide. Jeg tok noen bilder idag med mobilen, men de ble ikke gode nok. Kamera som ikke tar bilde idet jeg trykker for å ta bildet, men et eller annet tidspunkt etterpå. De skulle prøvd noe slikt i skiskyting. Jeg tok forøvrig ett for noen dager siden på bussen av avsperringen frem til føreren, heller ikke det spesielt godt. Haros (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 22:24 (CET)
Apropos tomme gater...
Avsperring frem til føreren kommer også her fra Trondheim. Fotograferte i går. Bra nok med mobilkamera. Håper jeg! Nå skal jeg ta et bilde av en søt & snill anordning ved kortautomaten i nærbutikken! Kjersti L. (diskusjon) 16. mar. 2020 kl. 10:43 (CET)
Lastet opp mitt bilde allikevel. Vist her nå, forhåpentligvis som inspirasjon. Haros (diskusjon) 16. mar. 2020 kl. 13:32 (CET)

Flere bidragsytere til Wikipedia? rediger

Grunnet pandemien er det mange som er permittert, og grunnet nedstengt samfunn er mange andre hjemme, når de ikke er på jobb. Hva med et støt for å få med flere bidragsytere? Vi har jo mye å tilby, for de som har tid til overs. Vi kan f.eks gjøre følgende (et antall punkter, ikke prioritert):

 • Kjøre et banner, med lenke til en side hvor vi lister muligheter for de som vil bidra.
 • Rydde forsiden i en uke/måned og bruke den til å vise hva bidragsytere kan delta med.
 • Legge ut noen korte videoer (4-5 minutter), med punktvis innføring i ulike oppgaver: «Slik finner du artikler med dårlig språk», «Hvordan patruljere endringer i artikler?», «Wikidata på fem minutter» og «Legge inn og bruke bilder til Wikipedia».

Jeg har luftet dette for en bekjent og hun mente det var en god ide, i følge henne florerer det allerede forslag til sysselsetting på Facebook. Når det gjelder banner antar jeg det må klareres med Wikimedia Foundation (WMF), hva tror Jon Harald Søby (WMNO)? Når det gjelder punkt to, rydde forsiden, så må det ha almen aksept. Jeg synes vi bør forsøke det, våre brukere har uansett tilgang til alle artikler gjennom søkemaskiner, men en rydding av forsiden for en dugnad under en pandemi kan muligens føre til medieomtale og derved en viss interesse for dette. @Kimsaka, 4ing, Haros, Nsaa, Harald Haugland:

For egen del kan jeg bidra med å snekre sammen én eller to videoer med helt enkel innføring for nybegynnere (artikler med dårlig språk og patruljering), om andre tar Wikidata og bilder, så bør vi ha dekket en del. Og NB: Selv om dette skjer under en pandemi, så bør målet være at de som tilbys å bidra kan ta fatt i hva de selv anser som interessant. Ulf Larsen (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 16:23 (CET)

 ,  Liker. Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 15. mar. 2020 kl. 16:39 (CET)
Det er et banner som kontrolleres via Meta (m:CentralNotice) og et som kontrolleres lokalt (mw:Manual:Interface/Sitenotice). Det som går via Meta kan settes på alle nettstedene til WMF innenfor et geografisk område. Uansett hva som brukes så er det omtrent de samme reglene som gjelder, det skal gjelde Wikimedia, osv. — Jeblad 15. mar. 2020 kl. 17:15 (CET)
Til Jeblad: Ok, så om jeg forstår deg rett, så kan vi ikke benytte banner for en slik kampanje? Ulf Larsen (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 17:18 (CET)
Joda, men det er en prosess for å slå på bannere via CentralNotice for å unngå kollisjoner. SiteNotice har vi selv kontroll på. Fordi det går en kampanje nå, så vil vi antakelig ikke få plass til et sær-norsk banner for øyeblikket. Bannere fra CentralNotice tar presedens foran SiteNotice, så når det går en kampanje så er det den som vises. Kalenderen finnes på m:CentralNotice/Calendar. Jeg synes forøvrig idéen er god. Foreslo at vi skulle forsøke videostreams her om dagen,([6], står nedenfor) mest for undervisning og forelesning, men tok det vekk fordi det ikke så ut som det var interesse for det. — Jeblad 15. mar. 2020 kl. 17:22 (CET)

(marg) Noen utenfor oss har også ideen. Was tun im Lockdown? Wikipedia vervollständigen Haros (diskusjon) 17. mar. 2020 kl. 11:18 (CET)

Prøve ut live streaming? rediger

Legger denne tilbake.

I disse koronatider, kunne det være en idé å prøve ut live streaming? Målet er å gå opp løypa, og skrive ned alt som må til, og som kan bli et problem for de som vil gjøre det samme. Første runde er kun å få opp streamen, uten å gjøre det hele så himla seriøst. Vi kan eventuelt ta noen spørsmål og svar om alminnelig redigering.

Det er i prinsippet to måter å gjøre dette. Vi bruke Youtube, og da får vi en slags forelesningssituasjon, eller vi kan bruke Hangout, og da får vi mer en slags videokonferanse. Det finnes også en del mellomformer. Vi må nok først finne ut hva vi vil gjøre før vi velger teknisk løsning, men aller først, vil vi treffes virtuelt? (Merk at det ikke er gitt at jeg kan organisere dette, for jeg vet ikke hvordan radiolinken jeg henger på vil oppføre seg.) — Jeblad 12. mar. 2020 kl. 15:26 (CET)

Generelt mener jeg vi bør være mer åpne for å teste ut ulike saker, det er jo essensen i hvordan Wikipedia oppsto (for de som ikke er informert: fra et toppstyrt leksikon med syv nivåer for kvalitetskontroll - Nupedia - til å snu det hele på hodet og åpne for alle - Wikipedia). Når det gjelder teknologien er jeg grønn, jeg bruker knapt Skype, men vi bør gjøre det så enkelt som mulig.
Hva kan vi bruke live stream til? Direkte støtte til brukere som trenger veiledning synes å være det som er mest aktuelt. Utfordringen da er å kunne vise på skjermen hva man gjør. Hva er best for det - Youtube eller Hangout? Og hvordan deler vi en konto? De som trenger hjelp bør jo kunne gå ett og kun ett sted - mens vi som bistår må kunne bruke den felles kontoen på en svært enkel måte (hint: vi hater alle passord). I sum: Vi må prøve det, for å se om det har noe for seg. Ulf Larsen (diskusjon) 15. mar. 2020 kl. 19:54 (CET)
Kommer til å forsøke å fyre opp en live stream i kveld. [Nope, dette tar visst tid! Godkjenning tar tid.] Legger lenka her når alt er klart. Det blir dessverre bare mitt uskjønne ansikt, men kom gjerne innom om det er noe du lurer på! — Jeblad 16. mar. 2020 kl. 20:44 (CET)
…og der lagde Youtube problemer. Jeg tror det er en bot (og et menneske) som finner at bakgrunnen har elementer fra en nettside, det vil si Wikipedia, og da må det jo være et opphavsrettsbrudd. De er nok ikke så inne i det her med frie lisenser. Strømmen hadde forsiden med Minerva-drakten og fjeset mitt som inset, og påstanden var først at dette var opphavsrettsbrudd og deretter at det var upassende. Det kan se ut som om dette er endret flere ganger. Dette er det jeg tror skjedde, alternativet er nok at de mener fjeset mitt er for skremmende. Gir de ingen fornuftig forklaring så blir det nok en annen strømmetjeneste. — Jeblad 18. mar. 2020 kl. 01:12 (CET)
Ser ut som om noe er lagt tilbake, men ikke det som viser Wikipedia. Ingen forklaring har kommet, så jeg er ikke blitt noe klokere. — Jeblad 18. mar. 2020 kl. 10:35 (CET)
Det ser ikke ut som om jeg får gjort mer med dette med det første. — Jeblad 21. mar. 2020 kl. 13:22 (CET)

Her er ellers et nettsted med forslag til ulike løsninger for samarbeid over nett:

https://techagainstcoronavirus.com/

En god del er vel ganske kjent, men jeg ser flere som kan være verd å se på. Ulf Larsen (diskusjon) 17. mar. 2020 kl. 21:05 (CET)


Ikke helt det samme som live streaming, men Morten Haugen har sagt ja til å holde virtuelt wikitreff onsdag 25. mars, med tema utmerkede og anbefalte artikler og prosessen rundt det. Treffet vil bli holdt på Google Meet, detaljer om hvordan man kobler seg til kommer litt nærmere datoen. Jon Harald Søby (WMNO) (diskusjon) 19. mar. 2020 kl. 14:53 (CET)

Bra tiltak! Hva tror Jon Harald Søby (WMNO) om å informere mediene, kanskje vi kan få noe dekning på det? Et positivt tiltak i en ellers depressiv tid. Ulf Larsen (diskusjon) 19. mar. 2020 kl. 17:38 (CET)
Google Meet skalerer nokså dårlig, så tror ikke det har noe for seg å invitere folk gjennom aviser. Skal det fungere så må aktiviteten i Google Meet strømmes til Youtube eller Twich. Strømmingen kan for eksempel settes opp via en encoder slik som OBS Studio, men det forutsetter jevnt god hastighet på linja og ikke minst liten latenstid. Er det annen trafikk på linja så vil latenstiden gå opp. Hvis ikke vil de som ser på via Youtube/Twitch henge ett halvt til ett minutt etter det som skjer på Google Meet.
Linja der encoding skjer må ha kapasitet for to live strømmer; Google Meet på downlink og Youtube/Twitch på uplink. Hvis den som gjør encoding skal være med i møtet får en tre strømmer, for da må en også ha video uplink til Google Meet. Fordi Google Meet forsøker å makse linja for å få bra bilder så blir det hele litt uforutsigelig. Hvis en sitter på rask linje (60Mib fiber) og gjør encoding så bør det gå bra.
Min (lille) erfaring med Youtube så langt er at selv om linjekapasiteten er tilstrekkelig så kan annen aktivitet blokkere opplasting tilstrekkelig lenge til at en får brudd og Youtube kobler ned. Eneste veien rundt er å senke dataraten så mye at en oppnår tilstrekkelig bufring. Linken min skulle i teorien være god nok for 1080p og 30fps, den gir 12–15Mib, men jeg måtte helt ned i 432p og 10fps før det ble stabilt. — Jeblad 19. mar. 2020 kl. 22:44 (CET)

Koronaforside rediger

Jeg har laga et forslag til endring av forsiden for å ha en egen dedikert boks til koronapandemien. Er det noen motforestillinger mot at vi endrer forsiden til dette? Innholdet i boksen må gjerne flikkes på. Jon Harald Søby (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 12:38 (CET)

  --Vennlig hilsen Erik d.y. 18. mar. 2020 kl. 12:43 (CET)
  Ulf Larsen (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 12:53 (CET)
Når det er sagt (dvs. at forslaget over gjerne må brukes), så mener jeg fremdeles at vi bør bruke denne anledningen til å forsøke å få flere bidragsytere. En av mulighetene for å nå frem er ved å gjøre om forsiden radikalt, for en kortere periode, f.eks én måned, og med fokus på å få flere bidragsytere. Ulf Larsen (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 12:56 (CET)
Flott. Dramatisk med svart bakgrunn, men det er jo dramatiske tider, så … Kjersti L. (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 12:57 (CET)
Ja, bortsett fra at jeg er usikker på om vi har kompetanse nok, og at vi risikerer at våre forbehold ikke leses. Haros (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 13:04 (CET)
Fin boks! Og vi har ihvertfall ikke mindre kompetanse enn de som i dag står for informasjonen... (PS: Jeg skrev nettopp noe om dette på Torget) Kimsaka (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 13:08 (CET)
Jeg er desverre ikke så positiv til dette. Jeg synes dette blir vel mye kampanjepreg for Wikipedia. Hva blir neste tema som får en slik ekstraordinær behandling på forside.--Ezzex (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 13:43 (CET)
Tredje verdenskrig eller andre hundreårshendelser. - 4ing (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 15:31 (CET)
Vi kan alltids diskutere hvor alvorlig selve viruset er, men tiltakene som settes i verk er omfattende. Vennlig hilsen Erik d.y. 18. mar. 2020 kl. 16:07 (CET)
Jeg er positiv. --- Løken (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 15:14 (CET)
  --Znuddel (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 16:18 (CET)
 • Siden det virker som de fleste er enige i å sette inn denne boksen har jeg nå gjennomført endringen. Og som sagt, innholdet kan gjerne endres på. Jon Harald Søby (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 16:41 (CET)
  • @Jon Harald Søby:Jeg synes dette blir feil. Og hvor lenge skal dette i så fall stå? Og hvilke andre saker vil dukke opp på en slik måte på et senere tidspunkt? (jeg er redd dette vil bane vei for andre saker) Dette har bare vært diskutert noen få timer og et meget begrenset antall av de faste bidragsyterne har uttalt seg.--Ezzex (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 17:00 (CET)
   • Til Ezzex: Vel, så langt har åtte uttalt seg positivt, kun én mot. Det bør holde godt. Og NB, dette er jo kun på forsiden. De aller fleste av våre lesere kommer vel uansett inn via søkemotorer, rett på det de er ute etter, så de fleste vil uansett ikke se denne lille boksen. Ulf Larsen (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 17:38 (CET)

For orden skyld: Jeg er helt enig i Ezzexs påpeking at det «ofte blir vel mye kampanjepreg» her på WP. Det er grunn til å tenke seg om to ganger. Når jeg likevel syns boksen er bra, er det ut fra Erik d.y.s argument: Selve tiltakene begrunnet i Korona er så ekstreme at de gjør forsideboksen vettug. Sjøl Norges lover dropper man nå... Kimsaka (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 18:02 (CET)

    • Vi trenger ikke ha dette klint utover forsiden som atter en påminnelse om dette (som dominerer på alle nettaviser, tv-kanaler og radio).--Ezzex (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 18:47 (CET)
Kan ikke egentlig se noe problem med å legge til en boks for det som opptar alle nyhetskanaler. — Jeblad 18. mar. 2020 kl. 18:11 (CET)
Det er et stygt svart advarselsmerke som forsøpler forsiden.--Ezzex (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 18:52 (CET)
  helt greit, når vi tenker på sakens alvor. Mvh M O Haugen (diskusjon) 20. mar. 2020 kl. 19:09 (CET)

Kan fjerne Corona fra "Bakgrunn", slik at det ikke blir dobbelt opp. Vennlig hilsen Erik d.y. 18. mar. 2020 kl. 19:41 (CET)

Nå står det i boksen «Koronavirusutbruddet i 2019–2020 er en pandemi forårsaket av sykdommen COVID-19 som oppsto i Wuhan i Kina sent i 2019, og har spredt seg til store deler av verden.» Jeg har uthevet opprinnelsen, og det er denne jeg vil pukke på. Det er ytterst lite som er kjent om sykdommens opphav, derimot vet vi at utbruddet for epidemien var i Wuhan og sannsynligvis på fiskemarkedet. — Jeblad 21. mar. 2020 kl. 13:19 (CET)

Ord i feilmelding rediger

Når jeg starter på en mobilwebredigering, og en annen har redigert før jeg har fullført, er feilmeldingen som kommer opp: "Feil, meldingen ble ikke lageet". Går ut fra at en må være administrator for å rette "lageet" til "lagret". Kronny (diskusjon) 21. mar. 2020 kl. 00:35 (CET)

Antar det var denne du viser til, selv om det var «endringen» og ikke «meldingen»: [7]. Tror rettelsen nå kommer hit til Wikipedia i løpet av et par dager. Hilsen Kjetil_r 21. mar. 2020 kl. 12:13 (CET)

Endring av kategoritre til ...pandemien rediger

Bør vi ikke endre det vi nå har som Koronavirusutbruddet i 2019–2020 og dets slektninger til xxx-pandemien, men beholde 2019-2020 (selv om den ble utropt til pandemi først for noen uker siden)? Hvis så, så er ikke jeg den rette til å ombygge; det er bedre om noen med større sakkyndighet /digital fingerferdighet bygger opp det nye kategoritreet og overflytter med omdirigeringer der det går. Ctande (diskusjon) 21. mar. 2020 kl. 11:36 (CET)

Aktuelt-boksen rediger

Jeg har tatt det opp før, noen ganger, og jeg trodde at jeg til slutt fikk oppslutning om saken i den grad at det skulle tilsi annen bruk. Men Nå er det igjen slik at boksen AKTUELT er fylt til randen av sports-aktuelt. Det er lagt forbi det vi ønsker å legge vekt på i dette utstillingsvinduet.

Aktuelt:

 • Norges Bank (bildet) kutter styringsrenten i Norge til rekordlave 0,25.
 • Alpinisten Nina Haver-Løseth legger opp.
 • Thomas Wærner vinner hundesledeløpet Iditarod.
 • På grunn av pandemi utsettes EM i fotball til 2021, mens Eurovision Song Contest avlyses og Spellemannprisen utsettes.
 • Johannes Thingnes Bø vinner verdenscupen i skiskyting sammenlagt. Aleksander Aamodt Kilde vinner verdenscupen i alpint, Therese Johaug vinner verdenscupen i langrenn, Maren Lundby vinner verdenscupen i skihopping og Jarl Magnus Riiber vinner verdenscupen i kombinert.

Politikk: Brexit • Trygdeskandalen • Presidentvalg i USA

Sport: Kandidatturneringen i sjakk

Hva med en jernhard regel om at SPORT relegeres til egen bolk: Det er allerede en markør nederst i boksen, og de få ting man unntaksvis kunne løfte opp i "hoveddelen" ac aktuelt-boksen aldri (i betydningen ikke noen gang, heller ikke under pandemier eller andre tørkeperioder for annet aktualitetsstoff som får direkte eller tangentiell god omtale på nowiki), har lov til å utgjøre mer enn en tredjedel av de fremhevede elementer.

Videre at hvis dette ikke fører til varig selvdisiplin og tilbakevendende ubalanse, kutter vi fullstendig sport fra aktueltboksens hoveddel, og setter slikt io en lavereliggende boks.Ctande (diskusjon) 21. mar. 2020 kl. 12:21 (CET)

Jeg har kanskje hakket nok på sportstemaer tidligere, men her må jeg si meg helt enig med Ctande. Bortsett fra endring av styringsrenten til 0,25 inneholder boksen nå bare sport (4 av 5 punkter, eller 9 av 10 avhengig av telling), det er rett og slett for mye. Vennlig hilsen Erik d.y. 21. mar. 2020 kl. 12:44 (CET)
Helt enig. Jeg har fjerner noen mindre viktige saker.--Ezzex (diskusjon) 21. mar. 2020 kl. 13:10 (CET)
Jeg gjør som sist gang dette var oppe, og utfordrer de som fjerner saker eller klager på at det er for mye sport (eller andre ting) til å begynne å bidra til bolken selv. Forøvrig så er det undersøkt før om dette er et "utstillingsvindu", og det er det ikke siden økningen av antall treff på artikler som er på forsiden er forsvinnende liten. --- Løken (diskusjon) 21. mar. 2020 kl. 22:52 (CET)
Jeg er enig med Løken i at det er bedre å bidra enn å klage, og selv gjør jeg begge deler. Den norske folk er generelt mer opptatt av sport enn av kultur og politikk. Forsåvidt gjenspeiler boksen den alminnelige oppfatning. Det man kunne tenkt seg er at sportsfolket viste måtehold. Samtlige av de fem idrettsfolkene som nå er presentert er fremragende i sin gren. Men er det egentlig flere enn Aamot Kilde som kan sies å konkurrere med «hele verden»? Må alle sammen være med? Vi som er interessert i denslags burde skrevet mer om Lise Davidsen, den saken er klar, men vi er så få. Kunne en løsning være at sportsentusiastene la litt bånd på seg selv i sin hovedinteresse? Det finnes nemlig idrettsinteresserte som er interessert i mer enn idrett. --Trygve Nodeland (diskusjon) 23. mar. 2020 kl. 08:08 (CET)

Når Corona-boksen står øverst og tar plass kan kanskje aktuelt-boksen gjøres mindre (ha færre punkter). Vennlig hilsen Erik d.y. 23. mar. 2020 kl. 12:00 (CET)

Aktuelle korona-relaterte artikler som bør opprettes/oppdateres rediger

Våger meg å å liste noen aktuelle artikler som bør opprettes/utvides/underbygges med kilder:

Legg gjerne til flere aktuelle artikler over, så kan det være at noen blir inspirert til å bidra. Ulf Larsen (diskusjon) 18. mar. 2020 kl. 20:21 (CET)

Ny artikkel om unntaksloven Koronaloven er opprettet. --Vennlig hilsen Erik d.y. 18. mar. 2020 kl. 23:54 (CET)

 • Denne trenger wikidata-oppføring med naturlige elementer for slikt. Selv er jeg ikke så inne i hvorda slike blir oppført der men kanskje andre er det. Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 19. mar. 2020 kl. 02:37 (CET)

Dagens norske fiskeri- og sjømatminister trenger litt mer kjøtt på beinet i artikkelen og minstervervboks. Vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 19. mar. 2020 kl. 02:32 (CET)

Noen som vil prøve seg på navn til artikkelen som har engelsk tittel «Impact of the 2019–20 coronavirus pandemic on sports», første tittel er «Innvirkning på sport under Koronavirus-pandemien 2019–20», men slet litt med å finne et godt navn på denne. --- Løken (diskusjon) 20. mar. 2020 kl. 00:39 (CET)

Hva med Koronavirusutbruddets konsekvenser for sport? Ulf Larsen (diskusjon) 20. mar. 2020 kl. 03:25 (CET)
Kanskje kan denne informasjonen legges rett i artikkelen Sportsåret 2020? --2A02:587:C424:B837:882C:85F1:AAD1:74B0 20. mar. 2020 kl. 00:48 (CET)
Blir for mye. --- Løken (diskusjon) 20. mar. 2020 kl. 00:51 (CET)
Koronavirusutbruddets innvirkning på idrettsarrangementer i 2020? --2A02:587:C424:B837:882C:85F1:AAD1:74B0 20. mar. 2020 kl. 00:54 (CET)
Liste over avlyste eller utsatte sportsarrangementer under koronavirusutbruddet i 2019–2020? --2A02:587:C424:B837:882C:85F1:AAD1:74B0 20. mar. 2020 kl. 00:56 (CET)
Gode forslag. Bruker:Nintharmed‎ har flyttet artikkelen til «Sport påvirket av koronavirusutbruddet i 2019–2020», så det får stå slik til noen finner noe bedre :) --- Løken (diskusjon) 20. mar. 2020 kl. 17:40 (CET)

Flere som bør oppdateres/utvides:

Enda mer interessant med artikkelen om Spanskesyken er selvfølgelig at den starter fra omtrent null, så dette har bygd seg opp pga. pandemien. Ulf Larsen (diskusjon) 24. mar. 2020 kl. 14:28 (CET)

Liste over tiltak under koronaviruspandemien i 2019–2020 bør flyttes til et mer passende navn, ref slettediskusjon og artikkeldiskusjon. --Vennlig hilsen Erik d.y. 24. mar. 2020 kl. 15:07 (CET)

Flytt i vei.--Znuddel (diskusjon) 24. mar. 2020 kl. 15:33 (CET)

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations rediger

Artikkelen Coalition for Epidemic Preparedness Innovations bør oppdateres, muligens bør materiale fra den engelske artikkelen oversettes. Hvis vi klarer å få opp en god bokmålsversjon så kan innholdsoversettelse brukes for å oversette til nynorsk, svensk, og dansk. Dette er en av aktørene som jobber med medisiner, og er kanskje den viktigste aktøren internasjonalt. — Jeblad 24. mar. 2020 kl. 15:44 (CET)

Hvilken artikkel snakker du om ? Sjekk linken... Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. mar. 2020 kl. 15:48 (CET)
I tilfelle "artikkelen" blir slettet før du får se den: Du har lagt inn en omdirigering med samme navn som artikkelnavnet for omdirigeringen - det vil si at det er en evig løkke, og at ingen som ser på dette forstår hva den er ment å peke på... Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. mar. 2020 kl. 16:09 (CET)
For ordens skyld: Jeblad har nå lagt inn en fungerende redirigering, og gitt sammenhengen, ser det for meg ut som at denne redirigeringen er den han mente å legge inn... Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. mar. 2020 kl. 17:51 (CET)
Det hadde vært mye enklere å gjort et søk og rettet omdirigeringen. [Copy-paste gone wrong.] — Jeblad 24. mar. 2020 kl. 18:21 (CET)
Teoretisk mulig, det er bare at med de formuleringene du brukte her, visste jeg ikke om det var ment en artikkel i "vår" Wikipedia, eller en annen wikipedia... Joda, jeg kunne evt. rett og slett ha skrevet til deg uten å hs-merke artikkelen, men jeg har efter hvert blitt så allergisk mot rot her på huset, at akkurat den biten gikk på autopilot. Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. mar. 2020 kl. 18:25 (CET)
Fire Fem innlegg, e-post, og hs-merket omdirigeringen… Det ville vært raskere å rette omdirigeringen. — Jeblad 24. mar. 2020 kl. 18:50 (CET)
Vel, som det muligens kan forståes av mine innlegg her, er jeg altså ikke synsk, og det er begrenset hvor meget jeg stoler på at "ja selvfølgelig må det være det-og-det vedkommende har ment"... YMMV, men det er altså mitt utgangspunkt her... Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. mar. 2020 kl. 19:04 (CET) En (forhåpentlig) siste kommentar her: Antallet kommentarer er omtrent fra den tredje av forårsaket av dine, egentlig overflødige, kommentarer om den lille feilen en eller begge av oss sto for - og det jeg retorisk lurer på nå, er hvorfor du er så interessert i å kommentere dette, men ikke det du opprinnelig skrev om her ... Autokefal Dialytiker (diskusjon) 24. mar. 2020 kl. 20:56 (CET)

Japanske personnavn rediger

Det er visstnok et ønske om at japanske navn skrives slik de brukes i Japan, med familienavn først og deretter personnavn. Vi skriver nå Shinzō Abe, men om vi følger japansk form vil det bli «Abe Shinzō». Nedenfor er det sakset fra CNN og VG

A spokesman for Japan's Ministry of Foreign Affairs referred CNN to a notice issued in November 2019 that all government agencies would adopt the family name first format from January 1. He added that "we are requesting that media companies consider using family name first with regard to Japanese names, as long as it does not cause any issues, but it is up to each company what decision they will make." [8]

På japansk blir mennesker nemlig tilalt med etternavn først og deretter fornavn, slik man for øvrig også på kinesisk og koreansk. Men når navnene til japanere har blitt oversatt til vestlige språk har vi gjort det på «vår» måte.[9]

Det er ikke egentlig noe problem å endre denne formen, for vi kan uansett overstyre sorteringsnøkkelen for kategoriene i artiklene. Vi kan også velge å beholde oppslaget på dagens form, men bytte om på rekkefølgen i lead-in. Jeg tror ikke det vil bety noe for søk i Google, Bing, o.l. om vi bytter om på rekkefølgen av ord.

Tidligere tråd på Wikipedia:Torget/Arkiv/2019/mai#Japanske personnavn

Mitt forslag er at vi beholder «personnavn familienavn» i artikkelens tittel og bruker «familienavn personnavn» i lead-in og resten av brødteksten. Vanligvis vil vi kun bruke familienavn i brødteksten, dvs at i eksempelet ovenfor er dette «Abe». — Jeblad 23. mar. 2020 kl. 22:02 (CET)

Jeg synes vi skal bruke den vanlige måten disse navnene blir gjengitt på norsk. For eksempel Akira Kurosawa og Haruki Murakami. Så kan vi heller presisere i ingressen at på japansk står familienavnet vanligvis først. Dette gjelder også ungarske navneskikk feks Viktor Orbán. For kinesiske navn virker det som vi i vesten har adoptert den kinesiske stile feks Mao Zedong og Xi Jinping. Presisering (WP:Artikkelnavn): «Hovedregelen er at artikler skal ligge under navnet flest personer vil forvente at artikkelen ligger under. … Det norske ordet eller navnet skal brukes som første form, med eventuelle navn på andre språk i parentes, om ikke navn på andre språk brukes oftere.» Vennlig hilsen Erik d.y. 24. mar. 2020 kl. 16:26 (CET)
Forskjellen har nok å gjøre med at Japan har ført en politikk for en viss vestliggjøring siden Meiji-perioden. Det samme kan man se hos enkelte kinesere og koreanere av samme oppfatning, for eksempel Syngman Rhee, som begynte å skrive navnet sitt i den rekkefølgen da han studerte i Amerika. Det er sikkert et tegn i tiden at japanerne vil endre på dette, men det vil nok ta lang tid å innarbeide. Erik F. 24. mar. 2020 kl. 17:00 (CET)
Jeg kan ikke se noe problem med at vi gjør det samme for japansk som for kinesisk. Dette er navn og da bør vi skrive dem riktig. — Jeblad 24. mar. 2020 kl. 18:55 (CET)
Navn bør respekteres, spesielt for folk vi deler samtid med. At navn forandrer seg er noe et leksikon må kunne takle.
(Ungarsk kan vi ta en annen gang. Men der er vel fortsatt stort sett praksis at ungarerne selv bytter navneform når de snakker med utlendinger.) Sam Vimes (diskusjon) 24. mar. 2020 kl. 22:07 (CET)
Google har 14 millioner treff på «Shinzo Abe» og 11.000 på «Abe Shinzo». Begrenset til norske kilder er det 11 (elleve) treff på «Abe Shinzo». Det sier igrunn det meste. «Hovedregelen er at artikler skal ligge under navnet flest personer vil forvente at artikkelen ligger under.» Alle forventer at det han ligger under «Shinzo Abe». Tilsvarende tall for Kurosawa. Lewis Carroll het egentlig Charles Lutwidge Dodgson. etcetc Vennlig hilsen Erik d.y. 24. mar. 2020 kl. 22:20 (CET)
Tror det er sagt noen ganger at Google-søk oppgir antall basert på sannsynlighetsregning, og ikke faktiske antall treff. Rekkefølgen på termer spiller bortimot ingen rolle hvis en ikke setter opp et eksakt frasesøk. Søk på «Abe Shinzo» gir 32,9 mil liksomtreff, og «Shinzo Abe» gir 31,4 mil. Frasesøket «"Abe Shinzo"» gir 0,245 mill liksomtreff og «"Shinzo Abe"» gir 28,5 mill. Tilsvarende tall etter å ha klikket seg frem til enden på lista er 143, 129, 126, og 127. Så kan en jo fundere på hvor nøyaktige de tallene er. Dette fra et incognito-vindu i Google Chrome. Alle disse søkene har vår artikkel Shinzō Abe på første resultatside. Hos oss spiller det ingen rolle hvordan vi snur navnet, søk vil uansett finne artikkelen, men for å komme rett inn i artikkelen trengs en omdirigering. — Jeblad 24. mar. 2020 kl. 22:51 (CET)
Er det noen idé å inkludere denne informasjonsmalen ({{Japansk navn}} med tilhørende slekstnavnparameter) i toppen av alle japanske biografier ? Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 24. mar. 2020 kl. 23:19 (CET)
  Vennlig hilsen Erik d.y. 24. mar. 2020 kl. 23:29 (CET)

Innholdsmaler (2) – statistikk i kommuneartikler rediger

Gjorde et forsøk med en enkel innholdsmal i Rømskog#Demografi og boforhold. Statistisk sentralbyrå har en del kommunespesifikk statistikk om demografi og boforhold, så vi kan få til to mindre paragrafer for «demografi» og «boforhold» som oppsummerer dette ganske greit. Malen som brukes for one-lineren er {{boforhold}}, og henter underlagsdata fra d:Q113622#P1538. Hvis vi ønsker så kan vi få på referanser, men da må vår {{Cite Q}} fikses (den gir feil for «stated in»).

Helt konkret så ser wikiteksten i seksjonen ut som

== Demografi og boforhold ==
{{boforhold}}

Det er ikke meningen at folk ikke skal skrive i seksjonen, men bruk av slike seksjoner kan gi noen føringer på annen tekst. Ikke minst vil slike innholdsmaler endre seg over tid, de er dynamiske, slik at en ikke kan skrive utfra hva som vises der. Typisk vil en skrive om historiske boforhold, og ikke om boforhold slik statistikken beskriver den.

Blir dette for vanskelig, eller er det akseptabelt? Tidligere diskusjon om dette; Wikipedia:Tinget/Arkiv/2020/januar#Innholdsmaler – statistikk i kommuneartikler. — Jeblad 25. mar. 2020 kl. 11:56 (CET)

Jeg kan bare snakke for meg selv, og for meg ser dette for vanskelig ut. Men så behøver jeg heller ikke engasjere meg i den delen av kommuneartikler. Hebue (diskusjon) 25. mar. 2020 kl. 15:24 (CET)
Jeg er positiv til slike løsninger, men bare om de plasseres utafor den regulære brødteksten, for eksempel i en tydelig boks. Det bør også opplyses at informasjonen ikke kan redigeres på Wikipedia. Hilsen GAD (diskusjon) 25. mar. 2020 kl. 16:21 (CET)
Malene bruker utsagn på Wikidata og er ikke noe som skal redigeres fra Wikipedia. Utsagnene har statistikk som kommer fra Statistisk sentralbyrå, og legges inn for alle kommuner. Typisk blir dette gjort med verktøyet OpenRefine, som er en slags blanding av et regneark og en bot.
Hvis en bruker forsøker å åpne malkallet {{boforhold}} i VisualEditor, så vil det komme en beskjed om at malen ikke tar argumenter og at tallene redigeres ved hjelp av botter på Wikidata. — Jeblad 25. mar. 2020 kl. 17:06 (CET)
Jeg er positiv. Gjerne også for geografiartikler utenfor Norge også. --- Løken (diskusjon) 25. mar. 2020 kl. 17:18 (CET)
Også positivt til automatisering av geografiopplysninger, her bør det være lett å gjenbruke info. Men det bør nok plasseres i en separat boks på siden, slik GAD nevner, ellers kan det se ut som vanlig redigerbar tekst. Vennlig hilsen Erik d.y. 27. mar. 2020 kl. 11:14 (CET)
Merk at plasserer vi slik tekst i bokser på siden så vil vi blokkere bruk av bilder. Grunnen er at det er mye enklere å lage bokser av forskjellig slag som fyller siden [dvs fyller høyremargen vertikalt] enn brødtekst, og det blir vanskeligere å balansere utlegget av siden. — Jeblad 27. mar. 2020 kl. 13:40 (CET)
Vi kan godt ha en boks som fyller siden, det viktige er å skille automatisk generert innhold fra vanlige redigerbar brødtekst. Vennlig hilsen Erik d.y. 27. mar. 2020 kl. 14:18 (CET)
Jeg er enig i et slikt opplegg. Og viktig at dette er markert at dette er "automatisk" generert innhold fra Wikidata. Mvh Pmt (diskusjon) 27. mar. 2020 kl. 15:46 (CET)
Jeg er imot den versjonen slik den er presentert i eksemplet. Det er ikke mulig å se hvor informasjonen kommer fra, hva som er kilden og hvordan man skal redigere den. En del av bærekraften i Wikipedia er at den er demokratisk, i betydningen enkel og dermed lett tilgjengelig for alle. Visual Editor og den forenkling som i muligheten for å redigere som den innebærer, er i denne sammenheng å betrakte som en demokratisering. Et system som dette gjør det vanskeligere å redigere på Wikipedia. Sporene skremmer, dessuten. Infoboksen for land gjør at Tyskland for norske lesere fremdeles mangler en million på det korrekte tallet. Det er - for de aller fleste - ikke praktisk mulig å gjøre noe med det. --Trygve Nodeland (diskusjon) 28. mar. 2020 kl. 10:53 (CET)
Viktig innvending fra Trygve. Kan et kompromiss være å lage en liten diskret note som gjør det klart at data hentes automatisk fra eksterne kilde? Vennlig hilsen Erik d.y. 28. mar. 2020 kl. 13:03 (CET)
Det er nok mange maler som burde vært oppdatert, men det er ikke så rent lite eierskap og sterke meninger om malverket. Tallene for befolkning (som jeg tror Trygve mener) hentes fra DESTATIS, som er det offisielle statistikkbyrået i Tyskland, og tallene for 2018 var korrekte. Tallene er 82 979 100 (30. september 2018) og 83 149 300 (30. september 2019). Noen har funnet ut at de vil ha siste befolkningstall merket som «foretrukket» for at maler skal bli enklere, men dette forutsetter at rank blir vedlikeholdt, og det blir de ikke. Når vi bruker «foretrukket» i våre maler så får vi 2018-tall (eller annet foregående årstall for statistikkføringen) inntil rank oppdateres. Årstallet for er 2019, som med {{#invoke:Wd-norsk|egenskap|nåværende|kvalifikator|Q183|P1082|P585}} gir 83 149 300 (30. september 2019), og denne er alltid oppdatert. Modul:Wd faller tilbake på «beste» om ikke noe er angitt, samme gjelder {{#property}} og {{#statements}}. Tallet er forøvrig 170 200 som er tilveksten i befolkningen over ett år (2.05‰), og ikke én million, men det lyder vel ikke så sjokkerende. — Jeblad 28. mar. 2020 kl. 13:56 (CET)
Det var jo et veldig dårlig eksempel av meg å nevne, når problemet i realiteten var fjernet! Jeg har påpekt problemet med befolkningstallet for Tyskland siden 2012, så det var fint at det nå var kommet i orden. Jeg tror dessverre ikke at mitt mas om dette har hatt noen betydning. Og det er dette som skaper min frustrasjon og skepsis til å innføre systemer som mates et annet sted. Det gjelder særlig når dette på dette «andre stedet» føres et annet språk enn det som en alminnelig leksikonleser forholder seg til, og der vennlig forståelse for andre som føler avmakt ikke eksisterer.--Trygve Nodeland (diskusjon) 28. mar. 2020 kl. 17:00 (CET)
Tallene for 2018 var satt til foretrukket når du skrev innlegget, jeg endret det til tallene for 2019. Har ikke sjekket om tall for andre land er satt til 2018. — Jeblad 28. mar. 2020 kl. 22:03 (CET)

Takt og tone i slettediskusjoner rediger

En liten opptelling av tråder med «anmeldelse» på OTRS for info-no viser (med det som er videresendt til legal) oppunder et halvt hundre saker. Rundt 3–4 saker i året er ikke mye når OTRS-køen info-no går på fjortende året, men enkelte er overrepresentert i slike saker. Vær også klar over at når noen klager så er det kun toppen av isfjellet, det er veldig mange som ikke klager selv om tonen i diskusjonene har vært svært ufin.

Jeg ser at enkelte mener at de ikke har skrevet noe galt, og om en skal være pirkete så kan nok det være rett sett fra den enkeltes ståsted. Det vi skriver skal også leses, og det er ikke alltid så kjekt å bli avfeid med at en er «ikke relevant», «ikke notabel», og «mann/kvinne med jobb».

Det er kanskje på tide å klargjøre hva som er gjeldende regler for takt og tone i slettediskusjoner? (Diskuter regler, og ikke personer!) — Jeblad 28. mar. 2020 kl. 00:08 (CET)

Vel, vi har allerede denne teksten som en veiledning øverst på slettesiden:
«Når du legger inn en kandidat, bør du begrunne dette. Vær saklig og legg mest mulig fakta på bordet. Et google-søk er god hjelp. Der kan du bruke malen Google-søk  . Vær spesielt varsom med å komme med karakteristikker av personer omtalt, da denne siden samt arkivet indekseres av søkeroboter. Husk at negativ og sjikanøs omtale av personer, med fullt navn eller pseudonym, kan medføre reaksjoner på lik linje med tilsvarende omtale i artikler.»
Dersom vi skal gå noe lenger så kan en mulig vei være at det listes opp et antall formuleringer som generelt oppfattes som støtende. Samtidig bør vi være klar over at de aller fleste - kanskje så godt som alle - som har en biografi på Wikipedia, har arbeidet hardt for å komme i en posisjon for det. Det betyr at om man er en professor, en ledende forretningskvinne, skuespiller eller idrettsutøver, så er hun eller han én av de få som ansees å bør omtales, gitt de kriterier vi har satt. Med andre ord, å ha en biografi om seg selv på Wikipedia må en anta oppfattes av det store flertall som et gode.
En annen sak vi bør være klar over er at knapt noen får betalt for å bidra til dette nettleksikonet. Det betyr at om vi vedtar for strenge og/eller detaljerte regler, så risikerer vi at få vil befatte seg med disse sakene. Over tid kan det da føre til at vi får en god del biografier som ikke er i henhold til de standarder som en bør forvente av et leksikon. Mitt hovedinntrykk er at de faste bidragsyterne (med brukerkonto og innlogget på den) i hovedsak er svært saklige i diskusjonene på slettesiden. Det er imponerende, med tanke på det trykk som ofte kommer for å beholde artikkelen som er satt til sletting. Denne innsatsen fra de faste bidragsyterne bør underbygges om vi vedtar endringer for språket på slettesidene. Ulf Larsen (diskusjon) 28. mar. 2020 kl. 01:00 (CET)
Vi kan godt skjerpe oss i språkbruken. Men jeg tror litt av problemet er en intern sjargong: «ikke relevant» er naturligvis ikke en hyggelig kommentar å få høre, men det er nå en gang det faste begrepet vi bruker. «Relevant» gjelder for Wikipedia, ikke ute i verden. «Mann med jobb» er kanskje sleivete, men presist for vårt formål. Når jeg husker det prøver jeg i stedet å skrive feks «mellomledere er ikke automatisk relevant» eller «har gjort solid karriere, men ikke noe som taler for oppføring i leksikon». I mer irriterte øyeblikk kanskje jeg skriver «Wikipedia er ikke et CV-hotell». --Vennlig hilsen Erik d.y. 28. mar. 2020 kl. 01:08 (CET)

Dette temaet er en gjenganger og undertegnede er tydelig en av de Jeblad sikter til (se innlegg her). Det er lettere å diskutere med utgangspunkt i noe konkret fra en nylig slettediskusjon:

 Jeg syns det er veldig rart at dere kan si at denne artikkelen er mindre relevant for offentligheten enn ganske mange andre artikler av andre personer innen ulike fagområder. Og jeg må jo spørre hvilken faglig kompetanse dere har til å kunne vurdere dette? Som jeg ser er det også Erik d.y. som har støttet sletting tidligere også. Det kan ikke være at deres syn på dette fagområdet ikke er tilstrekkelig dekket? Det er vel ikke dere som sitter på fasiten bare fordi dere er selverklærte oppsynsmenn her inne.

[replikk til innlegget over] Sletting er noe vi gjør helt rutinemessig, og vi har som regel ingen oppfatning om omtalte personer (som regel vet jeg ikke hvem det er). Du har rett i at Wikipedia har mange artikler som er lite relevante og en god del burde vært slettet, men det tar vi ikke hensyn til når vi vurderer en konkret artikkel. Når vi vurderer en konkret artikkel er det spørsmål hvordan den står seg mot kriteriene. Det handler ikke så mye om vurdering ved hjelp av faglig kompetanse, men om hvilke vesentlige momenter som fremkommer i artikkelen. For en skuespiller er det feks vesentlige roller i spillefilmer satt opp på kino. Bred medieomtale er også viktig. Løsningen er å legge inne opplysninger som viser frem relevans, «show dont tell». 

Det vil være interessante å høre synspunkter på replikkveksling av denne typen. Vennlig hilsen Erik d.y. 28. mar. 2020 kl. 01:01 (CET)

Jeg skrev ovenfor «Diskuter regler, og ikke personer!» — Jeblad 28. mar. 2020 kl. 01:09 (CET)
Vi må være konkrete om hva som skal anses som takt og tone. Jeg er interessert i synspunkt på takt og tone i replikkvekslingen. Andre eksempler vil også være fint. Vennlig hilsen Erik d.y. 28. mar. 2020 kl. 01:12 (CET)
Jeg har ikke vært så mye med i den diskusjonen, men fikk med hva denne dreide seg om. Og etter at hele diskusjonen er slettet, vil jeg anbefale administrator, for arkiverings del, å gjenopprette i en "sensurert", utgave, hvor det verste er borte. Kronny (diskusjon) 28. mar. 2020 kl. 08:00 (CET)
Signerer Erik d.y., vi må utvilsomt være konkrete om vi skal komme noen vei i denne diskusjonen. Når det gjelder slettediskusjonene så er mitt inntrykk at de verste overtrampene kommer fra bidragsytere som ikke er innlogget. Vanligvis vil overtramp bli slått ned på av administratorer, men det er begrenset hvor stor interesse de har for dette. Hva med å la alle innloggede bidragsytere, som f.eks tilfredsstiller krav for å stemme ved adminvalg, fjerne upassende innlegg fra bidragsytere som ikke er innlogget? Det bør sannsynligvis kunne senke temperaturen på diskusjonene endel, er avgrenset og enkelt. Ulf Larsen (diskusjon) 28. mar. 2020 kl. 19:13 (CET)
Hvis vi kommenterer konkrete saker så er det lett å restarte saker som har utløst trusler om anmeldelse, og saker som har gått til legal. — Jeblad 28. mar. 2020 kl. 19:36 (CET)
Til Jeblad: Hvordan ser du for deg en diskusjon hvor vi ikke kan bruke konkrete eksempler fra det feltet som skal diskuteres? De korte kommentarene du nevner - «ikke relevant», «ikke notabel», og «mann/kvinne med jobb» - er så sparsomme at de frittstående knapt kan sees som særlig ladet. De færreste er relevante for et leksikon, de færreste er notable, og så godt som alle er mann eller kvinne med jobb.
Spissformulert så kan vi for min del godt la være å diskutere konkrete saker, men da kan jeg ikke se at vi kommer noen vei, og jeg undres over hensikten med å starte den i første omgang. Ulf Larsen (diskusjon) 28. mar. 2020 kl. 20:10 (CET)
Snu det på hodet; er eksempler på ekstremt dårlig kommunikasjon med ikke-etablerte brukere nødvendig for å beskrive takt og tone? Helt konkret er det tre-fire forhold
 1. Er nedsnakking av biograferte mennesker for å få slettet en artikkel nødvendig? Og ikke minst er det akseptabelt? Kanskje vi kan sette på en standardformulering som presiserer at det snakkes om relevans for en person i et leksikon, og ikke personens kvaliteter.
 2. Er baiting av ikke-etablerte brukere ønskelig? En gang i tiden hadde vi uskrevne regler om at baiting var not-done, men jeg tror ikke dette er formalisert noe sted.
 3. Er det nødvendig å fylle diskusjonstråder med perifer og ikke-relevant info om hva folk har gjort? Hvis informasjonen ikke hører hjemme på subjektsiden, og ikke er egnet for å vise at noen er relevant, så er det ingen grunn til å poste den på slettesiden.
 4. Er vi så dårlige på takt og tone at vi må ha regler for enkeltord og enkeltfraser? Vi kan sette opp et filter for slettesiden som blokkerer floskler som brukes for nedsnakking, men er det nødvendig?
Enkelte omtaler av personer på slettesiden går langt forbi det som ville blitt godtatt på subjektsiden. Vær klar over at diskusjonssiden og slettesiden ikke er hverken et journalistisk eller litterært verk, det er ordinære ytringer på nett. Måten folk omtaler disse diskusjonene tyder på at de ikke akkurat står høyt i kurs.
En regel jeg tror hadde vært lur er «Når en OTRS-medarbeider sender deg en e-post og ber deg å roe ned, så roer du ned – uten spørsmål.» — Jeblad 28. mar. 2020 kl. 21:44 (CET)
Ang punkt (1): Vi presiserer stadig at relevansdiskusjon handler om biografiens relevans i et leksikon og ikke om en vurdering av personens faglige eller moralske kvaliteter, særlig i dialog med innhoppere og uetablerte brukere. Ang (3): Her er det ulike oppfatninger om hva som er god arbeidsform. Jeg utfordrer stadig bidragsytere til å legge inn informasjon i artikkelen som viser frem relevans, «show, dont tell». Jeg bryr meg bare om kildebelagte opplysninger i artikkelen. Vennlig hilsen Erik d.y. 28. mar. 2020 kl. 21:58 (CET)
Kan du egentlig peke til et sted det står nedfelt at det er de som stemmer for behold som han ansvaret for en artikkel? Jeg ser du nevner det om og om igjen, men jeg har holdt på med slettediskusjoner i en del år nå, og kan ikke huske å se noen andre som faktisk mener dette? --- Løken (diskusjon) 28. mar. 2020 kl. 22:24 (CET)
Nei, det er bare et synspunkt fra min side (moralsk ansvar, altså ikke ihht regler), som jeg har presisert blant annet i denne diskusjonen: Wikipedia:Administratorenes_oppslagstavle/Arkiv_24. Det er min mening, men prøv gjerne å overbevis meg om det motsatte. Men dette er en avsporing: Jeg forsøkte å kommentere Jeblads poeng om å legge informasjon om artikkeltemaet inn i slettediskusjonen vs. å legge det inn i selve artikkelen - jeg mener den siste metoden er best. Vennlig hilsen Erik d.y. 28. mar. 2020 kl. 23:24 (CET)
En slags regel kan være at man ikke bør gjenta samme formuleringer i ulike diskusjoner. Hvis man tvinger seg selv til å formulere seg på nytt hver gang og dermed bruker mere tid, unngår man lettere slikt som av andre kan oppfattes som flåsete. Dette er ikke noe som gjelder utelukkende for slettediskusjoner. --2A02:587:C426:8806:780C:7D66:8DFC:CC7 28. mar. 2020 kl. 23:29 (CET)
Kommentarer til Jeblads punkter: (1) Jeg synes det er en god ide med en standardformulering/mal i toppen av slettediskusjonen som presiserer at det er personens relevans og ikke kvalitet som diskuteres. (2) Kan det klargjøres hva som menes med baiting? (3) Enig i at det noen ganger kan bli for mye oppramsing av hvilke ikke-relevante ting en person har gjort, og at dette bør begrenses. Men av og til er det nesten ikke til å unngå, altså av typen: "Jeg finner personen nevnt kun i forbindelse med ... hvor han bare hadde en marginal rolle" eller "tilsynelatende har personen bare spilt på ... nivå". Dette er en nødvendig del av en slik diskusjon og bør ikke regnes som nedsnakking. (4) Har liten tro på filter for enkeltord o.l., dette må vi heller jobbe med hver og en. --2A02:587:C426:8806:780C:7D66:8DFC:CC7 28. mar. 2020 kl. 23:40 (CET)
Enig med IP-en her ang punkt (3): Det er vanskelig å komme utenom å nevne helt saklig hvilke momenter som legges til grunn. På den annen side: De viktige og avgjørende momentene bør jo stå i artikkelen (biografien) i utgangspunktet. Sånn sett burde det være unødvendig å ramse opp de mer perifere tingene som ikke betyr noe til eller fra. Vennlig hilsen Erik d.y. 29. mar. 2020 kl. 00:12 (CET)
Baiting – fiske etter en (gitt) reaksjon, ofte for å få noen til å fremstå som negativ eller dum i en replikkveksling. Det er en avledningsmanøver som ikke bør brukes under argumentasjon, dvs det er brudd på gjendrivelseskriteriet. Og jadda, jeg er nok skyldig i slikt som de fleste andre. — Jeblad 29. mar. 2020 kl. 00:12 (CET)