Wikipedia:Interessekonflikt

Crystal Clear action edit.png

Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Wikipedia. Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen.

En interessekonflikt for bidragsytere til Wikipedia er et sprik mellom prosjektets mål som er å laget et nøytralt leksikon med gode kilder, og målet til en enkelt bidragsyter. Redigering med en interessekonflikt er bidrag til Wikipedia for å fremme egne interesser, det være seg forretningsmessige, ansatte eller personlige med familie eller venner. I sum betyr interessekonflikt at å fremme utenforstående interesser er viktigere for en bidragsyter enn å fremme Wikipediaprosjektets utvikling.

Det frarådes sterkt å redigere om en har en interessekonflikt. Det kan gi ubehagelig offentlig omtale for den som er involvert og slike bidrag forstyrrer prosjektet, noe som kan føre til advarsler og blokkering (utestenging).

Betalt promotering er en gruppe av redigering med interessekonflikt som inkluderer betaling fra en person eller organisasjon for å fremme oppdragsgivers interesser. Promotering generelt er forbudt ved bidrag til artikler og betalt promotering er ansett som spesielt uheldig. De som utfører betalt promotering frarådes på det sterkeste fra å redigere artikler og bør fremme forslag til endringer på artikkelens diskusjonsside.

Hva er en interessekonfliktRediger

Sammenligning med habilitetsbegrepet i norsk forvaltningsrettRediger

Ikke bit nykommerneRediger

Nykommere har liten erfaring og er den brukergruppen som lettest kan komme til å skrive i en artikkel når det foreligger en interessekonflikt. Husk alltid på at de ikke gjør det av vond vilje, men fordi de ikke så problemet.


Typer interessekonfliktRediger

Betalt redigeringRediger

Anbefaling til PR-medarbeidereRediger

Hva bør du gjøre, dersom du er PR-ansvarlig, pressekontakt eller tilsvarende i en hvilken som helst organisasjon eller bedrift? Hvordan kan du bidra til at «din» arbeidsgiver eller oppdragsgiver får mest mulig korrekt, relevant leksikal omtale, uten at du bryter med WPs skrevne og uskrevne regler?

Bedriftens bilderRediger

Sørg for at bedriftens pressebilder og mest mulig av bedriftens bildemateriale gis fri lisens, slik at WP og andre kan benytte dem. Det holder ikke å oppgi at bildene «fritt» kan benyttes, de må utstyres med en Commons-godkjent lisens.

Velg en lisens der det kreves at opphavsmannen er nevnt, eksempelvis som «Ole Olsen/Bedriftsnavnet». Da vil det framgå hvor bildene kommer fra når de benyttes.

Sørg for at nye bilder som tas også favner sjangeren «kjedelige, leksikale», det vil si rene portretter av direktører og andre sentrale personer, enkle oversiktsbilder av fabrikkanlegg, produksjonsmetoder ol. Det samme kan i noen tilfeller gjelde bilder av produkter.

Last de mest relevante bildene opp på Commons.

Bedriftens nettsiderRediger

Sørg for at bedriftens egne nettsider inneholder de faktaopplysninger som er leksikalsk relevante: Historie, årstall, navn, omsetningstall, ansattetall osb. Nettsider som kun inneholder honnørord og runde formuleringer er verdiløse om du ønsker å bidra til omtale på WP.

Teknisk sett kan du legge til rette for wikipedianere ved å lage en «knapp» der nøkkelopplysninger kan hentes ut som wp-kode.

Nettadressene (URL) til bedriftens sider (både hovedside og undersider) bør være stabile over tid. Wikipedia legger ofte lenker til bedriftssider, som kildehenvisninger under Referanser eller som såkalte Eksterne lenker. Om bedriften endrer URL for sidene slutter lenkene å fungere ...

Bedriftens historiske materialeRediger

Tenk langsiktig. Sjekk at bedriftens historiske materiale er tilgjengelig, enten gjennom bedriftens eget bibliotek, eller gjennom andre arkiv. Sjekk at bedriftens publikasjoner er tilgjengelige for publikum.

Om nødvendig, ta tiltak for å hente fram historisk materiale fra kjellere og loft, og sikre det for framtiden.

Følg WikipediaRediger

Sørg for at du (eller en kollega) følger med på omtale av bedriften og annen bedriftsrelevant omtale på Wikipedia, slik at feilaktige eller foreldede opplysninger ikke blir stående.

Du kan legge opp en overvåkingsliste som omfatter alle de relevante WP-artiklene. Da ser du raskt om noe endres i en artikkel.

Tenk bredt! Ofte kan det være lurt å følge med på langt mer enn bare artikkel om «egen» bedrift eller organisasjon. I større foretagender kan mange personer med tilknytning til bedriften være omtalt på WP. Kanskje kan du også ha nytte av å følge WP-artikler om konkurrenter, leverandører, kunder, produkter, teknologi, sentrale bransjefolk osv.

Ajourfør WikipediaRediger

Sørg for at faktabaserte, relevante WP-opplysninger aktuelle for «din» bedrift ajourføres i artikler og lister.

Jobber du for et større, etablert forlag bør du for eksempel legge opp rutiner som sikrer at artikler om nye forfattere eksisterer eller blir opprettet, i det minste som artikkelstubber med basisfakta som fødselsdato/år, nasjonalitet, liste over bokutgivelser etc. Når det kommer nye bøker bør du påse at de føres opp i den enkelte forfatters bibliografi. Det samme gjelder for etablerte plateselskap, deres artister og musikkalbum.

Vær åpen på WikipediaRediger

Pass på at du ikke blir mistenkt for å «seile under falskt flagg», når du selv (eller dine kolleger) redigerer på WP. Ikke rediger anonymt, registrer deg som bruker. Oppgi på brukersiden din at du er tilknyttet bedriften, og at du har en jobb som innebærer å drive PR for bedriften.

Dersom du er uerfaren på WP kan du gjerne oppgi det, og be mer erfarne wikipedianere bidra. På WP finner du neppe mange som vil hjelpe deg å lage reklame for bedriften, men du finner sikkert noen som vil hjelpe deg å sikre korrekte, leksikale omtaler.

Forsikre deg om notabilitetRediger

Ikke alle bedrifter er verdt en WP-omtale. Ikke alle direktører er kjent nok. De færreste produkter er spesielle eller viktige nok. Lær deg hva som anses som notabelt her på WP.

Artikler om saker som ikke er notable vil bli slettet. Unngå å hause opp «små» bedrifter, «normale» direktører, «ordinære» produkter osv. i håp om WP-blest. Konsekvensen blir lett sletting og ofte slettediskusjoner – i konsekvens faktisk dårlig PR for bedriften…

Rediger upartiskRediger

WP-artikler om notable bedrifter, notable ledere osv. skal være upartiske, nøytrale og leksikale. Når du selv er engasjert – og betalt – for å fremme bedriftens sak kan det, selv med de beste intensjoner, være vanskelig å redigere «nøytralt».

Du kan problemfritt rette faktafeil og foreldede opplysninger, - eksempelvis tall på ansatte, omsetning ol. Men pass på at du kildebelegger endringer.

Ønsker du å rette meningsinnhold i en artikkel eller valøren i en artikkel bør du ta dette opp på artikkelens diskusjonsside, slik at du i lag med andre wikipedianere åpent kan komme fram til hvordan eventuelle endringer skal være.

Det samme gjelder om du ønsker noe slettet i en artikkel.

Vær oppmerksom på at reglene for deltagelse på WP varierer fra språkversjon til språkversjon. Engelsk WP har for eksempel nokså strikse retningslinjer, der man ønsker å slå ned på enhver redigering betalte PR-folk gjør direkte i en artikkeltekst.

Spre info om WPRediger

Når du selv har skaffet deg erfaringer med WP, spre kunnskapen til andre i din organisasjon slik at resten av PR-folkene og andre ansatte kan bidra positivt, og ikke «tråkke i salaten» her.

Inviter gjerne erfarne wikipedianere til bedriften eller PR-avdelingen for å informere om prosjektet.

Vær positive til WP-engasjementRediger

Liksom næringslivet har glede av ansattes idrettsaktivitet, hobbyer osv. har også næringslivet glede av ansattes WP-aktivitet. Ansatte som bidrar på WP vil, nær sagt uansett tema, få kunnskap, skrivetrening og bli bedre medarbeidere.

Ansatte som bruker WP får selvsagt raskere svar på sine spørsmål, og kan bruke tiden på jobben mer effektivt. 

Juridiske siderRediger

Dersom du som PR-medarbeider mener det fins juridisk grunnlag for å kreve rettelser, slettinger eller endringer og dette ikke blir løst, ta det opp med… (fylles ut)

Når interessekonflikt er/kan være blokkeringsgrunnRediger

Se ogsåRediger

Med tanke på å arbeide videre med en del temaer som gjelder interessekonflikt legges her inn noen sider fra engelsk Wikipedia. Her finnes gjeldende retningslinjer og en del mer for den engelske språkvarianten. Disse reglene er ikke gjeldende for norsk Wikipedia.

Norske retningelinjer og anbefalingerRediger

Denne overskriften er en foreløpig huskeliste og her er det greit å samle norske gjeldende retningelinjer, anbefalinger og essays som det når artikkelen blir mer ferdig kan henvises til.

  • Objektivitet
  • Nøytralitet
  • Ikke bit nykommere