Wikipedia:Vær modig

Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Wikipedia. Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen.


Vær modig! rediger

 
Hopp ut i det! Det er den eneste måten du kan lære å svømme. (Men få gjerne hjelp fra andre eller bruk egnet flyteutstyr, så du ikke drukner!)

Wikipedia-samfunnet oppmuntrer brukere til å være modig og oppdatere sider. Wikier som denne utvikler seg fortere når alle hjelper til med å fikse problemer, korrigerer grammatikk, tilføyer fakta, forbedrer ordleggingen etc. Vi forventer at alle er modige og hjelper Wikipedia til å bli et bedre leksikon. Hvor mange ganger har du ikke lest noe og tenkt: «Hvorfor er ikke denne siden ryddet opp i?» Ikke bare tillater Wikipedia at du tilføyer, reviderer og redigerer artikler – Wikipedia ønsker at du gjør det. Det krever litt høflighet, men det fungerer. Det vil du se. Ved siden av dette, selvfølgelig, vil andre redigere det du skriver. Ikke ta det personlig! De, som alle oss andre, ønsker bare å gjøre Wikipedia til et så godt leksikon som mulig.

Også, hvis du kommer over en konflikt på en diskusjonsside: ikke vær en «stum tilskuer». Vær modig og legg igjen din mening,

… men ikke vær uforsiktig rediger

Selv om modighet fra bidragsytere som deg er en av Wikipedias beste sider, er det viktig at bidragsytere tar vare på fellesgodet; i hvert fall at de ikke redigerer skjødesløst. Imidlertid kan alle endringer du gjør som påvirker Wikipedia negativt, tilbakestilles, og det smertefritt. Det er viktig å ikke bli fornærmet hvis dine endringer blir tilbakestilt eller forandret ved redigering. De utilsiktede konsekvensene av visse betydelige endringer kan være langvarigere, både på gode og dårlige måter. Dette innbefatter endringer som er vanskelig å fjerne av tekniske grunner, omdøping av artikler, oppretting av nye artikler eller andre ikke-artikkelsider osv. Slike endringer er ofte berettighet, men vennligst vær sikker på at du vet hva du gjør, og ikke nøl med å spørre etter hjelp og råd.

 
«Vær modig» er et uformelt slagord for Wikipedia

Også betydelige endringer eller fjerning av innhold på artikler om komplekse, kontroversielle emner med lang historikk, f.eks. abort, eller på utmerkede eller anbefalte artikler, burde man være forsiktig med å gjøre. Ofte har teksten du behandler vært igjennom lange og krevende forhandlinger mellom wikipedianere med forskjellige bakgrunner og synsvinkler. En skjødesløs endring på en slik artikkel kan vekke sterke reaksjoner, og andre brukere som er involvert i siden kan bli defensive. Hvis du ønsker å gjøre en betydelig endring i en artikkel om et kontroversielt emne (ikke kun litt opprydning), er det en god ide å først lese hele artikkelen og komme med dine kommentarer på diskusjonssiden. Ved kontroversielle emner er det tryggeste å oppnå konsensus før du gjør endringer, men det er situasjoner hvor modige endringer trygt kan gjøres på omstridte artikler.

For å sitere Edmund Spenser: «Vær modig, vær modig, og overalt vær modig,» men: «Vær ikke for modig».

Andre navnerom rediger

Selv om det vanligvis er greit å oppdatere artikler, kan man enklere forårsake problemer hvis man skjødesløst redigerer andre navnerom. Påminnelsen: «men vær ikke skjødesløs» er derfor spesielt viktig i andre navnerom.

Hvis man er modig og oppdaterer eller oppretter kategorier og maler kan man forårsake langt større konsekvenser. Dette er fordi kategoriendringer – og enda mer malendringer – kan påvirke et stort antall sider kun ved én redigering. Maler kan ofte ha komplekse og avanserte kildekoder som lett kan ødelegges ved utestede endringer (heldigvis kan dette rettes ved én enkelt tilbakestilling).

På grunn av dette er en rekke mye brukte maler låst på heltid. Før man redigerer maler og kategorier, overvei om du ikke skal foreslå endringene på den tilhørende diskusjonssiden.

Det er generelt sett anbefalt å ikke redigere andre wikipedianeres brukersider, eller kommentar lagt igjen på diskusjonssider (annet enn dine egne, og da også med forsiktighet). Fjerning av vandalisme er selvsagt alltid ok, selv på brukerside. Erfarne brukere vil rettlede deg hvis de synes dine endringer er upassende.

Se også rediger