Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Bruke Wikipedia
Guider
Utforske Wikipedia
Hvordan søke
Hvordan bruke diskusjonssiden
Se siste endringer
Se relaterte endringer
Hvordan logge inn
Endre personlige innstillinger
Redigere Wikipedia
Hvordan redigere en side
Hvordan starte en artikkel
Kategorisering av artikler
Interwikilenker
Opprettelse av maler
Hvordan laste opp bilder
Hvordan bruke bilder
Hvordan bruke tabeller
Omdirigere en side
Flytte en side
Hvordan tilbakestille artikler
Hvordan slette en side
Flertydige sider
Lenke til søsterprosjekter
Hvordan redigere forsiden
Hvordan skrive bedre artikler
Bruk av maler
Hvordan redigere på Wikidata
Introduksjon på bokmål
Omvisning
Wikipedia:Stilmanual
Hjelp:Maler

Lister på Wikipedia har tre hovedformål:

Informasjon
Lister kan være en verdifull informasjonskilde. Dette gjelder spesielt for strukturerte lister. Eksempler på dette er lister som er organisert kronologisk, gruppert etter emne eller lister med kommentarer.
Navigasjon
Hvis brukeren leser Wikipedia uten et bestemt forskningsmål i sikte, vil vedkommende sannsynligvis bruke listen under Se også. Hvis brukeren har et bestemt forskningsmål, og det kun er ett eller to ord som beskriver emnet (og brukeren vet hvordan ordene staves), vil vedkommende sannsynligvis bruke søkeboksen. Hvis brukeren har en generell forestilling om hva vedkommende leter etter, men ikke vet den nøyaktige terminologien, vil vedkommende sannsynligvis bruke lister over relaterte emner.
Utvikling
Noen lister er nyttige for utviklingen av Wikipedia. Lister over relaterte emner gir en indikasjon på verkets status, hvilke artikler som er skrevet og hvilke som ennå ikke er påbegynt.

I likhet med kategorier kan lister brukes til å holde oversikten over endringer i de opplistede artiklene, ved hjelp av Relaterte endringer-funksjonen. I motsetning til kategorier gir lister dessuten anledning til å oppdage sletting av artikler i listen, og inneholder en historikk over listens innhold. Kategorier er indekser/innholdsfortegnelser, ikke en automatisert form for lister.

rediger

Bruk en ubestemt flertallsform og gi en eller flere tilleggsbegrensinger. For eksempel Liste over britiske monarker, Tettsteder i Hedmark eller Naturhavner i Oslofjorden.

Gode lister

rediger

Fullførte, gjennomarbeidede og godt organiserte lister kan gis status som God liste.

En god liste bør ha kvalitet både selve lista og i de artiklene som inngår i lista. Vektleggingen mellom liste og artikler vil variere avhengig av emnet, og det bør være rom for å gi God-liste-status til lister hvor lista selv er informasjonsbæreren, hvor hovedvekten av arbeidet og informasjonen ligger i organiseringen av stoffet i lista.

Kriterier for gode lister
 1. Lista må dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier (eksempel: Liste over broer i Norge etter lengde, men ikke Liste over kjente astronomer)
 2. Lista skal ha en innledning som gjør rede for forhold rundt gruppen som helhet, beskriver utviklingstrekk og eventuelt også for utvalgspremisser som ligger til grunn. Lengden på innledningen kan variere med emnet. For noen emner er det naturlig å ha en egen artikkel for saken, og en separat listeartikkel (se USAs president og Liste over USAs presidenter som eksempel); for andre emner vil et slikt skille være unaturlig (se Hundefamilien som eksempel).
 3. Lista skal være ryddig redigert og bør normalt være illustrert med relevante bilder med avklart lisens.
 4. Lista skal normalt peke til artikler om det som beskrives, ikke til indirekte indikatorer (eksempel: en liste over slag under andre verdenskrig skal peke til Slaget om Stalingrad, Slaget ved Kursk osv, ikke til Stalingrad og Kursk)
 5. Alle objekt som står på lista skal være beskrevet i en egen artikkel.[1] Antall enheter på lista bør være førende for hvor lange enkeltartiklene bør være. På en lang liste med mange artikler tåler artiklene å være korte, mens en kort liste krever mer arbeid på hver av artiklene.

Se også de engelske kriteriene i Wikipedia:Featured list criteria: godt språk, god innledning, uttømmende, velorganisert, i tråd med stilmanual, pent utseende og stabil redigeringshistorie.

Vanlige lister

rediger

Veldig kort skal en liste skal kunne begrunnes hvorfor listens elementer henger sammen og hvorfor den eksisterer[2]

 1. en liste skal kunne avgrenses (dvs det skal være tydelig beskrevet hva den inneholder og hvorfor listens elementer er samlet og derigjennom skal det også være synlig hva som ikke skal med), listen skal ikke kunne bygges ut i det uendelige (alt om "ett ord" i hele verden skal ikke med i en liste,
 2. det skal være mulig å gjøre listen komplett (jf avgrensning),
 3. listen skal ikke være en tilfeldig samling informasjon (jf avgrensning)
 4. enten skal listen ha referanser eller så skal elementene i listen ha referanser som dokumenterer hvorfor artiklene er med i listen (avgrensningen til listen skal kunne gjenfinnes i referansene),
 5. listen skal være noe mer enn en kategori (den si noe mer om hvert listeelement enn en kategori gjør), den skal være noe mer enn en lenkesamling til artikler.
 6. en liste behøver ikke være ferdig. Lister kan være ukomplette og ha behov for å bygges ut, men det skal fremgå at den ikke er komplett.
 7. en liste skal ha naturlige utspring i enten en eller flere artikler som utdypende liste eller kunne inkluderes i en «Se også»-seksjon. Lister som heter lister og ikke kan knyttes an til noen artikler er det ingen som finner frem til siden å skrive «liste over ...» i søkeruten gir så mye treff at det er ikke meningsfullt for leseren. Lister som ingen finner frem til har liten eller ingen verdi.
 1. ^ Vi har en ørliten presedens for at det for lange lister kan aksepteres noen få røde lenker, der det er vanskelig å finne stoff; jfr Wikipedia:Kandidatsider/Kultur- og kirkedepartementets pris for barne- og ungdomslitteratur
 2. ^ Denne punktlisten er en oppsummering av mange brukeres argumentasjon i flere slettediskusjoner. Den ble første gang i sin nedenstående form presentert i Wikipedia:Sletting/Liste over kriger Norge har deltatt i.