Børsnotering

verdipapirer på børs, notering

Børsnotering er notering av verdipapirer på en børs, som vil si at en aksje kan omsettes på børsen til en oppgitt (notert) pris. Avhengig av etterspørselen vil prisen så variere. Er det stor etterspørsel etter aksjen, går prisen opp. I motsatt fall, om ingen vil kjøpe en aksje som er tilbudt for salg, vil selgeren kanskje være villig til å selge for en lavere pris.

Prospekt for børsnoteringen av Apple i 1980

Det stilles en rekke krav til en aksje som skal børsnoteres. Blant annet skal firmaet utarbeide en årsberetning som er så informativ at aktuelle investorer har et godt grunnlag for å vurdere et eventuelt engasjement. Man må også levere periodiserte regnskap og man må ha en kultur i bedriften som motvirker innsidehandel.

Eksterne lenker

rediger