Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier

Aktive diskusjoner


Arkiv
Arkiv

Arkiv 2008
Arkiv 2009
Arkiv 2010
Arkiv 2011
Arkiv 2012
Arkiv 2015

YouTubereRediger

YouTubere/internett-kjendiser dukker opp oftere og oftere. Vi har slettediskusjoner som viser en dreining fra å slette mindre YouTubere, til å beholde større.

Merk at alle disse er norske (både nasjonalitet og språk), og at de tre første i praksis er samme greia. Vareide er en del av Prebz og Dennis som er en del av Rakkerfilm. Haraldsen står utenfor. Det virker som disse norske kan inkluderes fra rundt 100 000 abonnenter og presseoppslag. For utenlandske/ikke-norske er jeg usikker på hvilken grense vi skal sette, men jeg tror 1 000 000 abonnenter + presseomtale blir bra. Merk at dette ikke åpner opp for å inkludere alle med > 1m på Wikipedia, men de må i tillegg ha gjort seg notable gjennom presseoppslag.

Foreslår altså å legge til et relevanskritere på 100 000 abonnenter på YouTube el. lign. nettsted for norskspråklige YouTubere, og 1 000 000 for utenlandske YouTubere. Ved å gjøre dette kan man unngå enkelte diskusjoner som denne som da kan hurtigslettes direkte. --Tarjeimo (diskusjon) 20. nov. 2016 kl. 00:54 (CET)Edit: Har vært diskutert tidligere på Tinget --Tarjeimo (diskusjon) 20. nov. 2016 kl. 01:01 (CET)

Sounds good.--Telaneo (Diskusjonsside) 20. nov. 2016 kl. 00:59 (CET)

Dette er et internasjonalt leksikon. Samme grense for alle og ingen særgrense for Norge (internettet er internasjonalt); minst 1 million følgere kan godt være et inklusjonskriterium. Jeg skulle imidlertid gjerne visst hvor mange internettfenomener på verdensbasis som har mer enn 1 million følgere. Antall følgere må kunne dokumenteres av pålitelige referanser, dvs presseomtale og fortrinnsvis pressomtale som er arkivert eller lar seg arkivere hos f. eks WebCite. Telleverk og søkemotorer er mao ikke referanse. Vi må imidlertid også klare å skrive en artikkel ved hjelp av pålitelige referanser. Det bør imidlertid også være et tilleggskriterium at dette har fått omtale som berømt og vi må ha noen kriterier for hva følgere er.
-- Et inklusjonskriterium (dvs automatisk notabel på samme måte som musikere med ett album på etablert label eller forfattere med én bok på etablert forlag) er ikke det samme som et relevanskriterium. Relevans er en beskrivelse av hva vi ser etter for å vurdere egen artikkel (se f. eks Hjelp:Bedrifter) og gjerne en samling kriterier hvor flere av kriteriene (men ikke nødvendigvis alle) må slå til samtidig. Mye presseomtale og over 100000 følgere kan være et sted hvor vi vurderer relevans konkret på grunnlag av det som fremkommer om berømmelse av artikkelens referanser. På samme måte som vi sier at bedrifter med mindre enn 100 ansatte som hovedregel ikke er notable, men at 100 ansatte ikke nødvendigvis er nok. Dvs hvis et internettfenomen har mindre enn 100000 følgere er det lite sannsynlig at er notable over denne grensen må flere andre kriterier for berømmelse også være oppfylt.
-- Vi må også ha felles kriterier for Youtubere, Instagrammere, Facebookere, Twitrere, Snapchattere osv. osv. eller sette noen grenser som top world 100, 1000 i kanalen.
-- Mange av disse internettfenomenene er ikke notable når de dukker opp første gang. Vi befinner oss i underholdningsindustrien og her er mange som er kjent for en kort periode og så er det over. Opp som en løve i 14 dager og ned som en skinnfell og helt glemt etterpå. Det vil si at vi bør se en viss varighet på berømmelsen. Siden Wikipedia ikke er en spåkule hender det at de blir notable ettersom tiden går. Prebz og Dennis er et godt eksempel på at berømmelsen kom etterhvert. Da er det en fordel at de ikke er hurtigslettet, men at det finnes en slettediskusjon som viser hvorfor de ble slettet i første omgang. Hurtigsletting er for artikler som vi åpenbart ikke skal ha, er det ikke helt åpenbart at det ikke er relevant og neppe blir det så går vi veien om slettediskusjon. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Dyveldi (diskusjon · bidrag) 20. nov. 2016 kl. 09:36‎ (Husk å signere dine innlegg!)

Dels enig med begge. For det første er dette ikke et leksikon for Norge, så relevanskriterier bør være mer eller mindre like uansett. En annen sak er at med denne vurderingen, så kan man nesten si at en youtuber på Island burde ha nok med 1000 følgere for å bli inkludert og en fra Grønland kan nøye seg med 10? Internett er verdensomspennende, og i de fleste tilfeller kan det være samma hvor youtuberen sitter (men hvis de benytter norsk/islandsk/grønlandsk begrenser jo publikummet seg ut fra det). Jeg tror det kan være greit å sette en viss grense for antall følgere, men samtidig må man ha en mulighet til å vurdere tilfelle opp mot tilfelle. En islandsk youtuber, som kanskje har 30 000 følgere - men som er enormt populær på Island og på ett eller annet har satt et inntrykk som gjør at det er verdt å omtale - kan sikkert være like berettiget for en artikkel som en amerikansk youtuber som bare sitter å prater «skitprat» på youtube, men av en eller annen grunn har greid å få 500 000 følgere i hele verden. Jeg tror man må se på både det ene og det andre når man vurderer disse. Det er vel ingen tvil om at det kan være mange youtubere som ikke har så mange følgere (fordi antall følgere begrenser seg naturlig ut fra deres geografiske plassering/språk) som kanskje til en viss grad gjør like «stort inntrykk» som en som snakker engelsk og alle forstår og som derfor naturlig nok vil få flere følgere selv om det de driver med ikke akkurat har noen samfunnsinteresse. --TorbjørnS (ʦ) 11. feb. 2017 kl. 00:25 (CET)
Med andre ord... hvis man har en grense på en million, og det liksom er eneste kriteriet, vil man vel sannsynligvis ekskludere veldig mange - mens det å ha en "nasjonal" grense på 100 000 heller ikke virker fornuftig (da må man jo sette nasjonale grenser for andre land også). En helhetlig vurdering basert på ulike kriterium virker å være en bedre løsning. TorbjørnS (ʦ) 11. feb. 2017 kl. 00:30 (CET)

Jeg synes nok at 1 million som inklusjonskriterium kan være brukbart, men at norskspråklige skal ha 1/10-del synes jeg er for stor forskjell. Bloggere kan være relevante selv om de ikke automatisk inkluderes på grunn av følgere alene, men at det vises frem for eksempel pressedekning. Jeg er vel mer for at de 10 største norske eller norske over 500 000 bør inkluderes[[1]]. 100 000 er for lavt som automatisk inklusjonskriterium, men å ikke nå opp på inklusjon betyr ikke automatisk at bloggeren ikke er relevant, det kan være andre faktorer som drar opp.Dette usignerte innlegget ble skrevet av Dyveldi (diskusjon · bidrag) 14. okt. 2017 kl. 15:46 (Husk å signere dine innlegg!)

BedrifterRediger

Jf. en del slettediskusjoner er det en slags konsensus om at en bedrift må ha "massiv medieomtale" for å være relevant (med mindre det er andre kriterier som gjør bedriften relevant). Utfordringen med dette er at det under relevanskriterier her er formulert følgende under generelle kriterier:

Hvis en bedrift utelukkende har omtale i kataloger og ikke i noen form for nyhetsmedier, har bedriften ikke relevans. Hvis bedriften blir omtalt i et nyhetsoppslag som er slik at bedriften på selvstendig grunnlag blir omtalt, har den relevans.

I stilmanualen står det:

En generell minimumsforutsetning for en oppføring er at bedriften har minst en omfattende offentlig omtale som er tilgjengelig fra tredjepart, og at deres produkter eller tjenester er offentlig tilgjengelig, eller en omtale av slike er tilgjengelige.

I ytterste konsekvens betyr dette at dersom lokalavisen Indre Gokks Tidende skriver en presentasjonsartikkel om Gokk Narresmokkverksted, så er bedriften automatisk relevant fordi det finnes et nyhetsoppslag hvor bedriften blir omtalt på selvstendig grunnlag. Dette er heldigvis ikke gjeldende praksis, men det hadde vært greit å få konkretisert ned til målbare størrelser det som nå er en slags konsensus om.
I selve avsnittet om bedrifter står det følgende:

En virksomhet eller bedrift kan være relevant om det har vært gjenstand for bred dekning og at dette kan bekreftes med andrehåndskilder. Slike kilder må være pålitelige og fullstendig uavhengig av artikkelobjektet. En enkelt uavhengig kilde er nesten aldri tilstrekkelig for å avklare notabilitet for en virksomhet.

Her er det mye rom for skjønn i definisjonen av begrepet bred dekning. Søketreff på Atekst kan være en god indikator for hvorvidt en bedrift har fått bred dekning eller ikke. Det er imidlertid viktig å se litt nærmere på søkeresultatene. F.eks. gir et søk på bedriften "Sivert Waagen" 418 treff, noe som kunne tilsi at selskapet har fått bred omtale i media og dermed skulle være innenfor relevanskriteriene. Om man derimot legger til grunn at 398 av disse treffene er i lokalavisen Askøyværingen er det ikke like innlysende. Til sammenligning gir Fjord Shipping bare 218 treff, men her er omtalen spredt over langt flere medier.
En mulighet er å sette et minimumskrav til omtale i de store regionale eller landsdekkende avisene, jeg tenker da primært VG, Dagbladet, Aftenposten, Nettavisen, Morgenbladet, Klassekampen, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Adresseavisen og Nordlys. Dersom en bedrift er omtalt minimum 20 ganger i minimum 5 av disse avisene tyder mye på relevans. Det må imidlertid være bedriften som er hovedfokus for oppslaget, f.eks. kan det fort skje at NTB sender ut en artikkel om en svane som ble påkjørt i svingen like utenfor Toten Kaffebrenneri, uten at det gir bedriften relevans at 20 aviser trykker artikkelen.
Noen som har innspill til hvordan vi kan få laget en bedre formulering på dette ---- cavernia -- (diskusjon) 5. sep. 2018 kl. 22:43 (CEST)

Takk for godt intitiativ. Ja i slettediskusjoner er det nok «bred dekning» og i riksdekkende medier vi veldig ofte henviser til (i tillegg til andre faktorer). Dette bør nok omformuleres flere steder som vist ovenfor.
- Et annet kriterium vi har brukt er en bedrift bør ha en viss størrelse og som hovedregel mer enn 100 ansatte (selv om et bilsalgsfirma i Troms som hadde noe over ble slettet). Allmen interesse er også et kriterium som igjen viser tilbake til bred dekning i riksdekkende medier. Noe annet som stadig er oppe er ansatte eller konsulenter i en bedrift som uttaler seg om noe uten at artiklene skriver om bedriften. Da har vi ikke bred dekning av bedriften selv om en del av dette gjerne er i riksdekkende medier. Det har i slettediskusjoner vært lagt vekt på at en bedrift har vært børsnotert. Videre har det noen ganger vært lagt vekt på om bedriften har hatt en konsesjon. Her kan det konkretiseres en del inklusjonskriterier.
- Jeg synes vel at som hovedregel så er ikke bedrifter med mindre enn 100 ansatte notable. Ikke som verken inklusjons eller eksklusjonsregel, men som en veiledende tommelfingerregel om at det skal spesielle forhold til hvis bedriften har færre ansatte. Heller ikke at det er en selvfølge å bli inkludert med mer enn 100 ansatte. Notable forhold bør fortsatt kunne vises frem.
- Videre er alder en faktor. Bedrifter med en lang og dokumenterbar historie vil ofte være notable. Da vil vi imidlertid kunne finne solide og nøytrale referanser som sier noe om historien. Igjen er vi tilbake til dekning i skriftlige kilder.
- Jeg skal tenke litt mer og se på tidligere slettediskusjoner for å supplere hukommelsen. Jeg tenker vel at å gi litt veiledning med litt konkrete terskler vil kunne være til hjelp og føre til færre skuffede artikkelopprettere som igrunnen bare lager oppslag som egner seg i en bedriftskatalog og får artikkelen sin foreslått slettet. ツDyveldi☯ prat ✉ post 6. sep. 2018 kl. 19:21 (CEST)
Jeg har da følgende forslag til nye relevanskriterier:
For at en norsk bedrift skal være relevant for Wikipedia må den oppfylle minimum 5 av følgende 11 kriterier:
1. Børsnotert
2. Minimum 100 ansatte
3. Årsomsetning minimum 50 millioner kroner
4. Minimum 10 år gammel
5. Omtalt minimum 20 ganger i riksdekkende eller regionale medier som reportasjens hovedobjekt (samme oppslag teller ikke mer enn 2 ganger hvis det er gjengitt i flere aviser)
6. Første eller eneste i Norge i sitt slag
7. Største i bransjen i sin region (bransje > 1 milliard kr i omsetning i Norge, region > område med minst 100.000 innbyggere)
8. Er et selskap med konkret virksomhet i, ikke et holdingselskap, bemanningsbyrå e.l.
9. Er tildelt en offisiell status eller oppgave fra det offentlige, f.eks. beredskapssenter eller nasjonalt kompetansesenter
10. Har mottatt internasjonal anerkjennelse, pristildeling etc.
11. Driver virksomhet på mer enn ett kontinent.
Hvis vi tester dette på en bedrift som har omtale idag, f.eks. Wilson:
Ja: 1, 2, 3, 4, 5, 8 og 11
Nei: 6, 7, 9 og 10
Konklusjon: Klar relevans
Og på en bedrift som for øyeblikket ligger til slettenominering, Fana medisinske senter:
Ja: 4, 5, 8 og 9
Nei: 1, 2, 3, 6, 7, 10 og 11
Konklusjon: Såvidt ikke relevant
Og en som har blitt slettet tidligere i sommer, Norscan partners AS:
Ja: 4 og 8
Nei: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 og 11
Konklusjon: Åpenbart ikke relevant
Nå vil kanskje noen rynke på snever-nesen over at jeg foreslår kriterier kun for norske selskaper, men i praksis er det svært få slettediskusjoner om utenlandske selskaper. Jeg mener vi derfor bør sette innsatsen inn der skoen trykker mest, så får vi evt. lage noen tilsvarende kriterier for utenlandske bedrifter etter hvert. ---- cavernia -- (diskusjon) 14. sep. 2018 kl. 18:29 (CEST)

Relevanskriterier bør gi retningslinjer for inklusjon, ikke for eksklusjon. Om overnevnte skal brukes (noe jeg foreløpig ikke har tenkt særlig mye på), bør derfor innledninga endres til: «En norsk bedrift er relevant for Wikipedia om den oppfyller minimum 5 av følgende 11 kriterier.» Dermed ekskluderes ikke de som oppfyller fire eller færre kriterier, men de må argumenteres godt for. Hilsen GAD (diskusjon) 14. sep. 2018 kl. 22:21 (CEST)

  •   Kommentar - vi må skille mellom relevans og inklusjonskriterier. Et inklusjonskriterium sier at da er bedriften relevant. Et inklusjonskriterium er ikke et eksklusjonskriterium, dvs bedriften er ikke automatisk ekskludert hvis kriteriet ikke er oppfylt.
- Børsnotert er greit som inklusjonskriterium. Er en bedrift børsnotert kan vi også være ganske sikre på at det går an å lage en artikkel om bedriften med gode referanser.
- Antall ansatte er ikke et inklusjonskriterium, men bedrifter som har mindre enn 100 ansatte er sjelden relevante og de er ikke relevante på antall ansatte alene. Det er mer en liten advarsel til dem som vil skrive om små bedrifter at de bør tenke seg om to ganger før de skriver om så små bedrifter.
- 50 mill NOK er svært lite og skal vi ha et inklusjonskriterium på omsetning bør det vel heller være 1 milliard, men da som inklusjnskriterium.
- 10 år er ikke en høy alder. Bedrifter som er mer enn 50 år og har en dokumenterbar historie synes jeg vi kan inkludere. Historien bør da dokumenteres med pålitelige referanser. Igjen det bør være mulig å finne og beskrive en historisk utvikling. Bedrifter som er mindre enn 20 år har ikke mye historie og er den ikke dokumenterbar så er det ikke nok at bedriften finnes.
- Antall omtaler er et umulig kriterium. Det kommer an på både hva som står i de treffene som finnes og det kommer an på hvilke medier som vier bedriften plass. Her vil også miksen av medier spille inn. Som generell regel er 20 treff i artikler i Retriever Norge et svært lavt tall. Skal vi snakke om noen form for inklusjon så går varselsbjellene mine hvis jeg finner mer enn 1000 treff. Det gjør jeg imidlertid sjelden og får jeg noen hundre treff så får jeg ofte også treff i samme artikkel eller sak over en kort periode. Kriteriet er utilgjengelig for de fleste brukere som ikke har tilgang til å søke i Retriever. Vi kan ikke ha et kriterium som ekskluderer de flest fra å bruke det.
- Første eller eneste i Norge er neppe meningsfullt. Kan vi dokumentere første i verden så ja, men da må det bedriften er først til kunne dokumenteres og det må kunne dokumenteres at det er notabelt første. Det går veldig ofte an å definere et tema ned i størrelse slik at en eller annen er først innenfor noe som er del av noe større. Ikke praktiserbart som kriterium.
- Størst i sin region går sjelden an å si noe fornuftig om. Det er ikke målbart og vi vil ikke kunne kontrollere det. Det som derimot vil kunne dukke opp er hjørnestensbedrifter. På litt større steder så er industrien så dominert av en bedrift, som for eksempel LKAB i Kiruna at hele samfunnet hviler på bedriftens eksistens.
- Konkret virksomhet er udefinertbart. Det er ikke klart hva det skal bety.
- Offisiell status eller oppgave kan være veldig mye. Å vinne et offentlig anbud bør avgjort ikke føre til relevans. Bedrifter som er offentlige og igjen av en viss størrelse og har betydning i samfunnet er greit, men igjen er vi tilbake til størrelse og betydning.
- Noen priser eller lignende bruker vi som inklusjonskriterium. Disse bør være en egen liste. Her har vi (riktignok ikke bedrifter) deltatt i Høstutstillingen, debutert i Aulaen, vant notabelt reality show, ... Innenfor markedsføring er priser en veldig vanlig måte å markedsføre på og det finnes veldig mange nokså ubetydlige priser bedrifter kan vinne som avgjort ikke fører til at de skal ha egen artikkel. Her må vi ha en liste over hvilke priser som kan være aktuelle og så får vi se om prisvinnerne ser notable ut. Priser som deles ut til gjennomgående ikke relevante bedrifter skal ikke inn i en slik liste og tilsvarende så skal priser som gjennomgående vinnes av bedrifter som har egen artikkel vurderes. Hvem som deler ut prisen har også betydning.
- Virksomhet på flere kontinent er litt for vanlig i disse internettider. Har etter vært sett flere eksempler på ganske ubetydelige bedrifter som etablerer avdelinger i for eksempel Asia siden de uansett ikke er avhengige av fysisk lokasjon og Asia har vesentlig lavere lønninger enn Norge.
- Eksemplet med Wilson er ikke godt. Bruker vi børsnotert som inklusjnskriterium så er det ikke meningsfullt å telle. Fana medisinske senter er ikke tildelt noe rolle i det offentlige, men de har søkt om å få lov å delta i offentlige refusjonsordninger. Godt eksempel på hvorfor det ikke nytter å telle på denne måten. Wikipedia:Sletting/Norscan partners AS er et eksempel på at kriteriene ikke fungerer. Bedømt ut fra slettediskusjonen så driver de ikke med konkret virksomhet, men med rådgivning og konsulentvirksomhet.
- Det er heller ingen grunn til å bruke kriteriene bare på norske bedrifter. Vi må bare lete andre steder for å finne ut om utenlandske bedrifter er notable og det er da ikke særlig meningsfullt å sjekke i norske aviser (dog så kan vi regne med at store internasjonale bedrifter også fra tid til annen dukker opp i norske aviser.
- Vi kan ikke telle relevans i en slik punktliste, til det er det for uklart hva som ligger i punktene. Vi kan imidlertid utarbeide inklusjonskriterier og så si noe om relevans for de som ikke automatisk er relevante og peke på noen terskler hvor bedriften sannsynligvis ikke er relevant. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 15. sep. 2018 kl. 20:01 (CEST)
Kort   Kommentar om pengeverdier/omsetninger ; de bør isåfall indeks-reguleres for å dekke inn eldre mulige aktuelle bedrifter, om det punktet skal inn som et kriterium. Med vennlig hilsen Migrant (diskusjon) 15. sep. 2018 kl. 22:58 (CEST)
Ja, historie er viktig. Vi skal ikke være et øyeblikksbilde av hvordan det er i skrivende stund. Bedrifter som har opphørt skal vurderes på hvordan de var og bedrifter som har blitt små men var store skal vurderes på sin historie og ikke på at de akkurat nå er små. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 16. sep. 2018 kl. 09:33 (CEST)

Relevanskriterier gir veiledning både om hva som er relevant og hva som ikke er det, og særlig om hvor grensen for relevant og ikke relevant skal gå. I relevanskriteriene for politikere heter det f.eks. «Fylkes- og lokallag av ungdomspartier regnes ikke som relevante».

Å lage generelle relevanskriterier for bedrifter er ikke lett fordi det er flere hensyn som må tas:

  • Virksomhetens samfunnsrelevans. Eksempelvis et forskningsinstitutt (f.eks. Agderforskning) har en annen samfunnsrelevans enn mange andre typer virksomheter, selv om de bare har noen titalls ansatte.
  • Virksomhetens historie. Dersom virksomheten har en lengre historie (særlig fra 50 år og oppover, og i alle fall virksomheter som er eldre enn 100 år) og finnes omtalt i tredjepartskilder bør vi være mer romslige og ta hensyn til historisk/regionalhistorisk/lokalhistorisk/bransjehistorisk relevans.
  • Ellers er jeg enig i prinsippet om at bedrifter som hovedregel ikke er relevante med mindre enn ca 100 ansatte, dersom det ikke finnes noen andre grunner som tilsier relevans, slik som en lang historie, særlig samfunnsrelevans osv.
  • Det samme gjelder medieomtale: Ett enkelt avisoppslag bør som hovedregel være for lite for relevans
  • Børsnotering i seg selv bør være tilstrekkelig for relevans, men dette er noe bare gjelder veldig få bedrifter. --Bjerrebæk (diskusjon) 16. sep. 2018 kl. 12:07 (CEST)

Antall ansatte som indikator på hvor stor en bedrift erRediger

Antall ansatte i en bedrift kan brukes til å si noe om størrelsen på bedriften. I følge SSB er gjennomsnittslønn i Norge [[2]] NOK 43300 per måned og det blir NOK 519 600 per år. Hvis antall ansatte er kjent og bedriftens lønnskostnader er kjent går det an å finne en indikasjon på om de fleste er ansatt i 100% stilling eller om bedriftens gjennomsnittlige lønn er så lav at det tilsier mange deltidsstillinger.
- proff.no (og proff.se proff.dk) og purehelp.no og andre bedriftsøkeregister har hentet regnskapstall fra Brønnøysundregistrene. Det vil da være mulig å se hvor store inntekter en bedrift har og hvor stor %-andel av dette som blir brukt på lønninger. Vet vi noe om antall ansatte kan vi ofte også si noe om hva slags omsetning en bedrift bør ha.
- Nedenfor har jeg lagt en tabell med noen temmelig tilfeldig utvalgte bedrifter.

Artikkel Bedrift Kommentar Ant. Ansatte Lønn i % av omsetning Gjennomsnittilig årslønn per ansatt Sum driftsinntekter Lønnskonstnader, kun lønn
Cappelen Damm Cappelen Damm AS Org nr 948 061 937 Stort norsk forlag 718 20,1 % 415 419 1 484 034 000 298 271 000
David-Andersen (selskap) David-Andersen Retail AS Org nr 985 172 277 Gammel norsk gullsmed og butikk 67 13,7 % 240 478 117 295 000 16 112 000
Strai kjøkken Strai Kjøkken AS Org nr 965 603 441 Gammel norsk fabrikk 90 25,0 % 417 456 150 429 000 37 571 000
Jøtul (selskap) Jøtul AS Org nr 989 519 247 Gammel norsk fabrikk 262 26,3 % 495 210 492 861 000 129 745 000
Figgjo (selskap) Figgjo AS Org nr 911 623 986 Gammel norsk fabrikk¨ 101 39,4 % 344 931 88 390 000 34 838 000
Wikipedia:Sletting/Fana medisinske senter Privathospitalet, Fana Medisinske Org nr 914 751 934 Lite norsk sykehus 18 19,2 % 339 056 31 752 000 6 103 000
Falck Redning Falck Redning AS Hovedkontor Org nr 886 768 052 Gammel  norsk bedrift 189 21,9 % 521 709 451 061 000 98 603 000
Wikipedia:Sletting/Bil i Nord Bil i Nord AS Org nr 983 666 280 Over 100 ansatte, men ble slettet,  ingen annen rolle enn å selge biler. Legg også merke til de lave lønnskostnadene sammenlignet med omsetningen. 150 6,5 % 501 793 1 164 479 000 75 269 000
LAJE AS Laje Entreprenør AS Org nr 874 451 45 Relevant? 97 15,2 % 457 196 292 629 000 44 348 000
Wikipedia:Sletting/Panduro Hobby "Konglomerat" tall for Panduro Hobby Aktiebolag Org.nr 556073-6356 fra proff.se Svensk-dansk-norsk bedrift, beholdt 300 18,7 % 347 143 557 952 000 104 143 000
Dinamo org nr til eierselskap, eneste datterselskap med ansatte ser ut til å være DINAMO AS Org nr 976 965 043. Tall for dette selskapet. Det er noe galt med antall ansatte i artikkelen og med en referanse er artikkelen for alle praktiske formål referanseløs. Typisk arbeidsinsentiv, dvs kommunikasjonsbyrå hvor viktigste kostnad er lønninger. 50 48,9 % 651 000 66 574 000 32 550 000

Eksempler på problemer:
- Når jeg forsøkte å finne noen eksempler så fant jeg også Sulland Gruppen hvor jeg finner ikke selskapet. Det er noe galt med artikkelnavnet. Ser ut som en referanseløs lenkefarm til diverse bilmerker.
- Axis-Shield fikk jeg fort problemer med å finne. " Så finner jeg: Strøket fra Oslo Børs 2011 [[3]], innført i børsen på Wikipedia 2014. -- Etterpå søker jeg i Retreiver og finner bl.a. ifølge «Kamp om blodet ditt» Økonomisk Rapport 7. juni 2005 = «Rapport Biotekselskapet Axis-Shield har aldri gått i pluss. Likevel er ambisjonen å erobre verdens legekontorer. ... FAKTA Axis-Shield er et bioteknologiselskap som utvikler og produserer teknologi til å diagnostisere sykdommer gjennom blodprøvetester. Axis Biochemicals ble etablert av legen og gründeren Erling Sundrehagen i Oslo i 1985, og børsnotert vel ti år senere. I 1999 ble det kjøpt av det skotske selskapet Shield og notert på London-børsen. Det har 470 ansatte med produksjon og forskning både i Norge og i Skottland. Børsverdien er 1,5 milliarder kroner.» (mine understrekninger, lenken til artikkelen har dødd, men innholdet ligger fortsatt i Retriever [[4]]) -- og så finner jeg at de tjener penger i 2006 [[5]] dvs = «Inntektene økte med 8,1 prosent til 31,6 millioner britiske pund, mens overskudd før skatt endte på 1,2 millioner pund, opp fra 0,4 million pund i fjor.»

Antall ansatte som indikator på relevans

- Jeg tenker vel at antall ansatte er en god indikator på størrelse og at store selskaper skal vi ha artikkel om. 100 ansatte i full stilling er et rundt tall. Jeg tenker vel at det skal spesielle forhold til å inkludere bedrifter som er mindre. Dokumenterbar historie over mange tiår (gjerne mer enn 50) har jeg lagt vekt på. Bedrifter som har mindre enn 100 ansatte og er mindre enn 20 år og hvor det ikke er mulig å lage mer enn et katalogoppslag synes jeg ikke er relevante. Bedrifter som både er 5-10 år og har mindre enn 100 ansatte synes jeg som hovedregel ikke skal inkluderes. Dette med mindre det foreligger helt spesielle forhold som kan tilsi et unntak. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 16. sep. 2018 kl. 12:39 (CEST)

Børsnotert som relevanskriteriumRediger

Jeg synes vel at børsnotert, dvs notert på en av verdens børser bør sterkt tale for relevans. Det eneste problemet jeg ser er at det finnes mange børser i verden og mange selskaper og vi kan ha problemer med å dokumentere bedrifter som ikke har noen tilknytning til Norge. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 16. sep. 2018 kl. 12:43 (CEST)

Kanskje vi kan si noe generelt om egenskapene til børsen. F.eks. børser som stiller krav til notering som er sammenlignbare med kravene til notering på store/kjente børser. Å avgjøre relevansen for de ytterst få av verdens selskaper som er børsnoterte bør være det letteste spørsmålet etter min mening. I praksis har jeg vanskelig for å se for meg at det vil være et særlig stort/nevneverdig problem med artikler om tilsynelatende obskure selskaper notert på tilsynelatende obskure børser. --Bjerrebæk (diskusjon) 16. sep. 2018 kl. 13:33 (CEST)
Vi kan godt presisere det med selskap som er notert på Oslo Børs, NASDAQ eller tilsvarende. Vi kan da utvide etterhvert hvis spørsmålet om hva «eller tilsvarende» er oppstår. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 16. sep. 2018 kl. 16:50 (CEST)

Fri og åpen kildekode programvare (FOSS)Rediger

Foreslår følgende som nye kriterier for FOSS programvare:

For fri og åpen kildekode programvare bør notabilitet avgjøres av om programvaren har en viss utbredelse, noe som i praksis kan bety om den er inkludert i en distribusjon av en viss størrelse, eller om programvaren er unik i sin funksjon.

For Linux distribusjoner bør notabilitet avgjøres av om distribusjonen er listet på DistroWatch sin liste over de 100 mest brukte.

Setter pris på tilbakemeldinger. --Russisk ubåtkaptein   [D][B] 29. mar. 2019 kl. 21:14 (CET)

En viss utbredelse vil være et kriterium for det aller meste av programvare. Hvor kjent det er og markedsandeler vil være momenter. Ser imidlertid ingen grunn til å legge vekt på nettstedet w:en:DistroWatch. Det er ikke en pålitelig kilde til verken distribusjon eller bruk. Som det står i artikkelen «PCWorld has written that "the page-hit counts on DistroWatch give some indication of which distributions are drawing the most interest at the moment, of course, but such measures can't be assumed to gauge who's actually using what or which are preferred overall".» og som de sier om seg selv ifølge artikkelen: «Distrowatch itself affirms that its page rankings are "a light-hearted way of measuring the popularity of Linux distributions and other free operating systems among the visitors of this website. They correlate neither to usage nor to quality, and should not be used to measure the market share of distributions.»--ツDyveldi☯ prat ✉ post 29. mar. 2019 kl. 21:57 (CET)
Det trengs et eksklusjonskriterie for distribusjoner. Disse er bare en samling med ymse programvare og er ikke notabel i mine øyne hvis de da ikke er av en viss størrelse. Jeg synes ikke engelsk wikipedia er spesielt flink til å luke ut FOSS artikler som er obskure. Min personlige mening er at man bør være generelt positiv til å omtale enkelt-programmer og mer restriktive med å omtale distribusjoner. Linux har vel omtrent en prosent markedsandel på desktop (langt mer på server og tablet/mobil), da er det rart at hundrevis av desktop distribusjoner skal omtales mens Windows for eksempel har bare en håndfull artikler. Mal:Linuxdistro indikerer at vi har omtrent 550 artikler på distribusjoner, noe som indikerer et oppryddingsbehov. Hva er poenget med å ha så mange små artikkel stubber som alle bare sier "dette er en tilfeldig samling med programvare"? DistroWatch er kanskje mangelfullt som et kriterie men jeg har til gode å se noen foreslå et like anvendelig kriterium. --Russisk ubåtkaptein   [D][B] 30. mar. 2019 kl. 01:03 (CET)
Som det allerede er blitt påpekt, er ikke Distrowatch noen pålitelig målestokk. Det er vanskelig å danne seg et bilde av hvilke distroer som er relevante; i så måte kan kanskje Phoronix være mer nyttig, men dét er en annen skål. Det er ikke alltid så lett å holde styr på FOSS, siden prosjekter både kan dø og – gjerne samtidig – bli videreutviklet i såkalte forks, slik at de har historisk betydning. Linux-distroer i seg selv er jo de mest sentrale operativsystemene i det hele tatt, selvom det ikke synes på brukerbasis. Om både Microsoft Windows og Apples OSX/iOS forsvant imorgen den dag, ville det ikke påvirke den elektroniske infrastrukturen i betydelig grad, men om Linux ble borte, ville hele den IT-verden bryte sammen. Av disse grunner bør selv distroer som i utgangspunktet kan virke usynlige eller ubetydelige kunne få plass i Wikipedia. Asav (diskusjon) 30. mar. 2019 kl. 11:40 (CET)
Vi har ikke og trenger ikke eksklusjonskriterier. Vi har inklusjonskriterier som for eksempel er norgesmester i senior, har fått fortjenstmedaljen i gull, er stortingsrepresentant osv. Hvis et inklusjonskriterium er oppfylt så er en artikkel relevant uavhengig av hvor mye omtale vi finner. Er ikke noen rene inklusjonskriterium oppfylt så har vi relevanskriterier som tilsammen sier noe om relevans.
- Vi forsøker å likebehandle, men det er ikke likebehandling å tildele noen form for kvote i antall avledede artikler om noe. At Microsoft Windows er strammere konstruert, sentralt styrt og at det derfor finnes færre distribusjoner er ikke en grunn til å si at vi skal ha samme antall artikler om Linux distribusjoner. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 30. mar. 2019 kl. 12:02 (CET)

Personer innen forskning og undervisningRediger

Satte på to «trenger referanse» da jeg ikke kan finne noe som underbygger påstandene. Det nærmeste jeg kommer er en tråd Wikipedia:Torget/Arkiv/2009/august#Professorer, som gjentar første punkt i seksjonen. Det betyr vel at det som det vises til er eldre enn den tråden. Jeg har på følelsen at jeg har vært involvert i slike diskusjoner, så det er ikke usannsynlig at de finnes et eller annet sted. — Jeblad 11. okt. 2019 kl. 23:46 (CEST)

Det finnes en tråd Wikipedia:Tinget/Arkiv 22#Norske forskere i Wikipedia fra 2006. — Jeblad 11. okt. 2019 kl. 23:54 (CEST)
En annen tråd er arkivet Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv 2011, og diskusjonen rundt Hjelp:Akademikere. — Jeblad 12. okt. 2019 kl. 00:10 (CEST)

Idrettsutøvere - vinteridretterRediger

I forbindelse med slettediskusjonen Wikipedia:Sletting/Eivind Bakkene har enkelte av oss forfektet at det å ta verdenscuppoeng i FIS-idretter; dvs. topp-30 i alpint, langrenn, freestyle, snowboard, kombinert og/eller skihopp, er et gyldig relevanskriterium. Det viser at man har prestert på nasjonalt nivå over lengre tid slik at ditt nasjonale forbund tar en ut til landslaget, og at man deretter plasserer seg relativt langt framme i haugen av deltakere (i disse idrettene er det stort sett 50-60 som får starte i hvert renn og halvparten tar poeng).

Fortrinnsvis vil dette være omtale av norske utøvere all den tid det er mest relevant for norskspråklige, men en ikke-norsk utøver som har tatt verdenscuppoeng i de fleste av disse idrettene kommer ofte nær et nivå som gjør at man er i nærheten av å kvalifisere seg for et OL-lag og dermed er man relevant av den grunn.

Hva angår ikke-FIS-idretter; for hurtigløp på skøyter gis verdenscuppoeng til rundt 25-26 av drøyt 50 deltakere, og de fleste norske som klarer å ta verdenscuppoeng vil også være i stand til å ta senior-NM-medalje og dermed være relevant av den grunn. Kunstløp er jeg litt mer usikker på, det er en idrett hvor man enten satser profesjonelt og trener 1000+ timer i uka eller bare gir opp fordi man ikke har sjanse til å oppnå så mye. I utgangspunktet vil jeg si at deltakelse i internasjonalt mesterskap (EM/VM) er relevant, kunstløp har ikke en verdenscup men diverse Grand Prix-stevner med varierende prestisje, sportslig kvalitet og mediedekning. Aking/bob/skeleton er det neppe noen som vil gjøre en innsats for å legge inn en masse utøvere for, jeg håper vi ellers klarer å lage ordentlige oversiktsartikler for de tre idrettene i tide til OL 2022. Av OL-idretter gjenstår da lagidrettene curling og ishockey; i ishockey vil jeg tro eliteseriedeltakelse holder, på samme måte som i fotball, og i curling NM-medalje og/eller framskutt plassering, f.eks. medlem av lag topp-50 på World Curling Tour [6] (en rangeringsliste for profesjonelle spillere på basis av hvor mange penger man har tjent inn i løpet av en sesong)

Blant fordelene med dette vil jeg trekke fram at det er kriterier som er enkelt å slå opp i offentlig tilgjengelige databaser. Blant ulempene er at det kan virke relativt tilfeldig hvor grensa blir trukket, selv om jeg har prøvd å trekke linjer tilbake til allerede gjeldende relevanskriterier (NM-medaljer, OL-deltakelse). Sam Vimes (diskusjon) 6. feb. 2020 kl. 23:47 (CET)

Godt forslag på alle måter. --2A02:587:C456:6D25:C8EB:DD8:4D2F:AB39 6. feb. 2020 kl. 23:53 (CET)
Dette er absolutt noe vi burde vurdere. Jeg tror imidlertid vi ikke kommer utenom å måtte sette en definisjon pr. idrettsgren. En ledetråd bør da være å se på idrettsgrenens utbredelse i Norge og på verdensbasis. ---- cavernia -- (diskusjon) 7. feb. 2020 kl. 00:11 (CET)
Kanskje enklest å få "vedtatt" regler for bare FIS-idretter i denne omgang? Hockey og kunstløp kan godt vente, så kan vi heller se an når det dukker opp faktiske slettediskusjoner innen disse idrettene? Også hurtigløp på skøyter kan vi ta separat - der har vi flere ressurser på norsk wikipedia med særlig interesse, som kan vurdere dette prinsipielt hvis det begynner å dukke opp utøvere som er i grenseland. Ut fra erfaring er det lettest å få noe vedtatt hvis man ikke gaper for høyt. --79.130.199.189 7. feb. 2020 kl. 20:15 (CET)
Jeg tror vi kan regne som vedtatt Sam Vimes' forslag om at verdenscuppoeng (topp 30) i alpint, langrenn, freestyle, snowboard, kombinert og/eller skihopp er et gyldig relevanskriterium. Forslaget ser ut til å ha støtte fra både registrerte og uregistrerte brukere, og det er ikke kommet inn motforestillinger hverken i slettediskusjonen eller her. Vil noen ta på seg å føre det inn på prosjektsiden? --94.65.34.26 17. feb. 2020 kl. 11:30 (CET)
@Sam Vimes: Objektive kriterier der det er lett å slå opp er alltid en fordel. Men igjen er jeg redd vi legger listen for lavt. Dersom nummer 29 i et FIS-renn får poeng og dermed er relevant for oppføring i WP er jeg redd det går inflasjon. Idrettskonkurranser har alltid et viss innslag av flaks og tilfeldighet. Dessuten vil en utøver som kommer på 29. plass en gang være temmelig ukjent i offentlighet. Verdenscuppoeng bør ikke gi automatisk relevans. I langrenn som er dominert av Norge er ikke plasseringer internasjonalt særlig ulikt nasjonale mesterskap og internasjonalt ville jeg satt streken ved minst 2 plasseringer blant de 10 beste eller medalje. Vennlig hilsen Erik d.y. 17. feb. 2020 kl. 11:43 (CET)
Hvorfor skal en idrettsutøver på seniornivå, som i løpet av karrieren ikke klarer å havne blant de tre beste (innen NM, VM, OL og WC), være notabel?? Hva er det som gjør en utøver med 5-6 poeng og 18-plass som beste plasseringe i WC notabel? Fint lite. --Ezzex (diskusjon) 17. feb. 2020 kl. 13:04 (CET)
For å utdype litt hva jeg mente med å ta idrettsgrenens utbredelse i betraktning: Vi har en del vinteridretter som det arrangeres internasjonale konkurranser i, men som på langt nær får like mye oppmerksomhet. Eksempler på dette er Telemarkskjøring, Frikjøring, Skiorientering, Hundekjøring, Snowkiting og Scootercross. En utøver som blir nr. 15 i en slik konkurranse blir veldig lite sammenlignbar med en utøver som blir nr. 15 på femmila i Holmenkollen eller i utfor i Wengen. F.eks. gir A-tekst flere treff på langrennsløper Pål Trøan Aune som aldri har vært på pallen i verdenscupen og aldri har tatt medalje i NM, enn Lars Hol Moholdt som har ett VM-gull, fire VM-bronser og 21 NM-gull i skiorientering. Hadde Aune oppnådd de samme resultatene i skiorientering ville han ikke ha vært relevant, men i langrenn er dette definitivt tilstrekkelig. ---- cavernia -- (diskusjon) 17. feb. 2020 kl. 13:11 (CET)
Her er tyskernes kriterier: Portal:Wintersport/Vorlagen/Artikelkriterien. «Erreichen von Weltcuppunkten» er et av flere inklusjonskriterier, så vi legger ikke listen lavere ved å bruke dette kriteriet. --94.65.34.26 17. feb. 2020 kl. 17:13 (CET)
Og det er på norsk ?--Ezzex (diskusjon) 17. feb. 2020 kl. 17:52 (CET)
«Oppnåelse av verdenscuppoeng». Altså det samme som foreslås her. I tillegg har de diverse andre punkter (OL-, VM-deltagelse samt nasjonal mester). Så har de med plasseringer ved diverse mindre renn, noe som altså senker listen litegrann i forhold til vårt forslag, men antagelig er det bare noen veldig få av disse som aldri vil få verdenscuppoeng. --2A02:587:C423:9C53:D9C6:178B:D1AC:C406 17. feb. 2020 kl. 20:13 (CET)
Hvis jeg skal prøve meg med en oppsummering så vil jeg foreslå at individuelle verdenscuppoeng i OL-idrett gir relevans. I idretter som ikke er på OL-programmet eller som ikke er individuelle øvelser ( f.eks. curling) må man enten ha deltatt i et internasjonalt mesterskap, ha vært blant de tre beste i en internasjonal konkurranse (f.eks. verdenscupen i telemarkskjøring) eller ha blitt norgesmester. ---- cavernia -- (diskusjon) 17. feb. 2020 kl. 20:55 (CET)
Viktig å skille mellom individuelle idretter og lagidretter. Ellers er ett enkelt verdenscuppoeng å legge listen klart for lavt, dersom det betyr at vedkommende har beste plassering 25. plass internasjonalt. Det er allerede et problem at vi er for rause med sportsbiografier. Vennlig hilsen Erik d.y. 18. feb. 2020 kl. 18:39 (CET)
Ingen problemer med det spør du meg. --- Løken (diskusjon) 18. feb. 2020 kl. 19:47 (CET)
Tilbake til prosjektsiden «Relevanskriterier».