Åpne hovedmenyen

«Notabilitet» eller verd en omtaleRediger

Kan oppstå via historisk omtale, kulturminner, verneverdighet, viktighet i nærmiljøet eller historiske begivenheter eller personer tilknyttet gården.

Andre spesielle ting vedrørende gården kan også gjøre den verdt en artikkel, men dette må avgjøres ved skjønn i de enkelte tilfellene. Sånn som den første norske gården godkjent som økologisk gård med mer.

Her kreves det kilder som litteratur og/eller eksterne lenker og referanser om det er helt spesielle forhold.

ArtikkelnavnRediger

Navn (kommunen, gnr./bnr.). Her er det viktig at både kommunen, gårdsnumra og bruksnumra kommer frem siden det ofte er flere gårder med samme navn, også i samme kommune.

Eksempler: Østgarden Venjer (Eidsvoll, 140/3,33) og Østgarden Venjer (Eidsvoll, 140/55).

BilderRediger

Man bør forventes at det finnes bilder fra gården. Spesielt eldre bilder er interessant ut ifra historiske og arkitektoniske forhold.

DriftsformRediger

(Dette bør være obligatorisk i artikkelen om den ikke er skrevet som et rent kulturminne)

En enkel grei forklaring om dagens drift, her bør det taes med om det er økologisk drift også. Eksempel: I dag dyrkes det korn og bær, alt er økologisk. Gården brukes også som besøksgård av lokale barnehager og skoler.

HistorieRediger

(Dette bør være obligatorisk i artikkelen)

Her bør det komme frem gårdens historie samt dens betydning i lokalsamfunnet.

GårdsnavnetRediger

Uttalen, etymologien til navnet samt tidligere skrivemåter.

KulturminnerRediger

Arkeologiske funn med mer. (se også bygninger)

ArealinformasjonRediger

(Dette bør være obligatorisk i artikkelen om den ikke er skrevet som et rent kulturminne) Gårdens totale størrelse fordelt på dyrket mark, utmark og skog. Her kan man også legge inn historiske data om dette.

SkifterRediger

Her kan navn i skifter oppføres hvis de er interessante i språklig eller historisk sammenheng. Eksempler: «Mærrasprenget», «Møllelia» og «Kjerkejordsfløtten».

BygningerRediger

Eventuelle verneverdige bygninger og spesiell arkitektur. I noen tilfeller kan en artikkel være skrevet ut fra dette kriteriet f. eks.Damsgård hovedgård

Eiere og brukereRediger

Her nevnes bare personer som i seg selv er verdt en artikkel, eventuelt også første bruker.

ReferanserRediger

Om det er spesielle forhold som krever en referanse til en kilde. Da er dette obligatorisk

LitteraturRediger

(Dette bør være obligatorisk i artikkelen om de finnes)

Gjerne til historiske dokumenter og litteratur

Eksterne lenkerRediger

(Dette bør være obligatorisk i artikkelen om de finnes)

Linker til sider relatert til gården.


KategoriRediger

(Kategori:Gårder i fylke) eventuelt (Kategori: Fredete gårder og tun) og Kategori:Herregårder

Se ogsåRediger