Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Wikipedia-Innholdspolitikk
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Artikler om geografi tar for seg hvordan man bør skrive artikler om geografiske emner. Retningslinjene er ikke absolutte.

Land, provinser, kommuner og byer

rediger

Et fast oppsett for landartikler finnes på Wikipedia:Stilmanual/Land.

Artikler om provinser, kommuner og byer osv. bør inneholde følgende seksjoner

  • Historie
  • Politikk
  • Geografi
  • Økonomi
  • Demografi
  • Språk (der det er et annet språk enn landets eget. Alle artikler om land bør ha en slik seksjon, men det kan også være hendig på for eksempel landsdeler hvor språket er annerledes enn i resten av landet. F.eks. Finnmark med norsk, samisk, kvensk, russisk og finsk)
  • Kultur

I tillegg skal alle land og kommuner ha infoboks. Noen provinser, byer har også tilrettelagte infobokser eller maler. se: Wikipedia:Maler.

Norske kommuner

rediger

Artikler om norske kommuner på Wikipedia skal ha et standardisert format. Alle kommunene skal inneholde en infoboks, se: Infoboks norsk kommune for hvordan man bruker infoboksen.

Det er påbegynt en standard for hvordan disse skal se ut, se Wikipedia:Stilmanual (kommuner).

Informasjon om kommunen (areal, innbyggere, ordfører etc.) finner man på kommunens hjemmeside og på SSBs sider. Kommunenes hjemmesider ligger på www.kommunenavn.kommune.no

Alle fylkes- og kommunevåpen ligger på commons, og det er bare å ta dem i bruk med det navnet som er oppgitt der: Category:Norwegian_coats_of_arms. For å gjøre bruk i ulike språks Wikipedia lettere er Æ/Ø/Å i navnene konvertert etter samme regel som brukes for URLer. Fylkesnavn er tilføyd for de kommunene der dette er nødvendig.

Kommune- og fylkesvåpnene kan uproblematisk brukes i informasjonsøyemed i artikler i Wikipedia, men merk også at det ikke er fri bruk, se straffelovens § 328, 4. ledd

I bunnen av hver artikkel skal en oversikt over alle kommuner i fylket stå, med fylkets navn øverst. Den er på formen {{Fylkesnavn}}.


{{Infoboks_Skommune|provinsnavn=[[Skåne län]]|areal=115,5|befolkning=13 705|befolkningsår=[[2000]]|Befolkningstetthet=119|annet=}}

Se også:

rediger