Åpne hovedmenyen

Wikipedia:Terminologi

(Omdirigert fra Wikipedia:Wikipedia-termer)
Blue check.svg

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Denne siden inneholder en forklaring av diverse sjargong som brukes på Wikipedia. Dersom du har kommet over et begrep som ennå ikke finnes på listen må du gjerne legge det til, og/eller skrive på diskusjonssiden for å se om noen andre kan forklare begrepet og putte det inn her.


!$@Rediger

''interwiki'': 
Brukt i begynnelsen av internlenker er dette en markør for mulige innledende interwiki-prefiks og lokale navnerom. De fleste interwiki-prefiks kan finnes via Spesial:Interwiki. Hvis den foranstående teksten ikke er et gyldig interwiki-prefiks eller lokalt navnerom så vil teksten bli del av en artikkeltittel.
:en:, :nn:, :sv:, :de:, :da:, osv. 
Brukt i lenker er dette forkortelser for andre språkutgaver av Wikipedia. Bokstavene er språkkodene til de andre prosjektene, eksemplene over her står for henholdsvis engelsk, nynorsk, svensk, tysk og dansk. En komplett liste over Wikipedia-utgaver og tilhørende språkkoder kan finnes på m:List of Wikipedias. Brukt uten et innledende kolon skapes det en magisk språklenke som tas ut av teksten og plasseres i sidemargen. Brukt med et innledende kolon alene skapes det en lenke til samme overordnet prosjekt. Brukt med et innledende kolon og en bokstav, eller fullstendig interwiki-prefiks kan en lenke til et annet prosjekt. Wikiquote på tysk er for eksempel q:de:.
 != 
Betyr «er ikke det samme som», tilsvarer det matematiske tegnet . Brukes i flere programmeringsspråk, og er enklere tilgjengelig på tastaturet enn det matematiske tegnet.
Brukt i lenker er dette en henvisning til seksjoner på en side, for eksempel kan man lenke til neste avsnitt på denne siden med #0–9.

0–9Rediger

0-redigering 
En redigering som ikke endrer noe (eller muligens kun endrer mellomromstegn). Gjøres ofte for å tvinge en gjenoppfrisking av siden.
5 søyler 
Wikipedias fem søyler.

ARediger

administrator 
Administratorer er brukere som har flere rettigheter enn vanlige registrerte brukere. Administratorer har den tekniske muligheten til å blant annet slette og beskytte sider, redigere grensesnittet og blokkere brukere. Administratorer velges på toårsbasis.
atferdsbrytere 
En form for parserfunksjon som endrer en verdi på serveren slik at utlegget på en side eller i en mal endres. Se mw:Help:Magic words#Behavior_switches.
autopatruljering, autopatruljør, selvpatruljering 
Brukere hvis endringer ikke trenger å patruljeres. Se Wikipedia:Patruljering.
avblokkering 
Se blokkering.

BRediger

bidragsyter, bruker 
En person som redigerer på Wikipedia; se wikipedianer.
bot, robot 
Forkortelse for «robot», en brukerkonto som gjør automatiske endringer basert på et skript. Endringer som er gjort av botter vil være merket i redigeringsforklaringen, og kontoene har som regel ordet «Bot» i brukernavnet. Botters brukersider skal ha mer informasjon om hvem som driver botten.
blokkering 
Uregistrerte og registrerte brukere kan blokkeres av administratorer for å ha brutt Wikipedias regler, som regel ved gjentatt vandalisme. Administratorer kan også fjerne blokkering av brukere, dette kalles «avblokkering».
bug, bøgg 
I programvareutvikling er en bug en feil, noe som ikke oppfører seg som det skal eller som det forventes. I Wikipedia-sammenheng betyr det også ofte at noen har meldt det inn som en feil på Phabricator, som er utviklernes arbeidsplattform.
byråkrat 
Byråkrater er administratorer som har enda noen flere tekniske rettigheter; primært at de kan gjøre andre brukere til administratorer.

CRediger

CC 
Creative Commons, en samling frie lisenser. Wikipedia er utgitt under Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår (CC-by-SA) og GFDL, bilder på Wikimedia Commons kan være utgitt under en rekke andre frie lisenser, deriblant en rekke Creative Commons-lisenser.
CC-by 
Creative Commons Navngivelse (engelsk: Creative Commons Attribution), en Creative Commons-lisens.
CC-by-SA 
Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår (engelsk: Creative Commons Attribution ShareAlike), en Creative Commons-lisens.
chapter 
Lokale støtteforeninger for Wikimedia-prosjekter som opererer i en gitt jurisdiksjon. Wikimedia Norge er et eksempel på et chapter.
checkuser 
Se IP-kontroll.
Commons 
Se Wikimedia Commons.
copyvio 
Forkortelse for «copyright violation», brukes om tekst eller bilder som bryter opphavsretten, for eksempel ved at det er kopiert fra et eksternt nettsted uten originalforfatterens tillatelse. Se Wikipedia:Opphavsrett.

DRediger

diff 
Forskjellen mellom to versjoner av en side. Differ genereres av programvaren, og man kan se akkurat hva som er fjernet og/eller lagt til.

ERediger

edit 
Se redigering.
eksternlenke 
Lenker til sider på internett som ikke er del av Wikimedia-prosjektene. Se også internlenke.
encyklopedi, ensyklopedi 
Wikipedia er en encyklopedi, et konversasjonsleksikon.

FRediger

fmt 
Forkortelse for «formatering». Brukes ofte som redigeringsforklaring ved mindre endringer der endringen kun er kosmetisk eller fikser mindre feil.
forklaring 
Se redigeringsforklaring.
forvalter 
Forvaltere (engelsk: stewards) er brukere som har utvidede tekniske rettigheter globalt på alle Wikimedia-prosjekter. De har blant annet mulighet til å fjerne brukerrettigheter som ikke kan fjernes lokalt (for eksempel administrator- og byråkratrettigheter), og kontrollere brukeres IP-adresser. Forvaltere velges av det internasjonale samfunnet for ett år av gangen.
Foundation 
Se Wikimedia Foundation.

GRediger

HRediger

historikk 
Alle sider på Wikipedia har en historikk, som alle kan se ved å klikke på fanen «Vis historikk» øverst til høyre. Der kan man se hvem som har endret siden når, og se differ over nøyaktig hva som ble endret i hver redigering, og brukernes redigeringsforklaring.
hovednavnerom 
Se navnerom.
hurtigslett 
Sider som bør slettes umiddelbart, brukes som regel for nye sider som kun er vandalisme.
huswikipedianer, WiR, Wikipedian-in-Residence 
Erfaren wikipedianer som etter nærmere avtale bistår en (kultur-)institusjon med å formidle fagstoff på Wikipedia.
hærverk 
Se vandalisme.

IRediger

infoboks 
Infobokser er en type mal som viser systematisk informasjon om artikkelens emne. Infoboksinnhold kan av og til hentes automatisk fra Wikidata.
internlenke 
Lenker til andre artikler eller sider på Wikipedia eller andre Wikimedia-prosjekter, i motsetning til eksternlenker, som går til andre sider på internett.
interwiki 
Wikipedia:Interwiki, en lenke til en artikkel på et annet språk. Utenom i brukernavnerommet håndteres disse av Wikidata. Interwiki kan også brukes om lenker til sider på andre prosjekter som er del av Wikimedia-universet, for eksempel Wikimedia Commons eller Wikibøker.
IP, IP-adresse 
Alt som er koblet opp mot internett har en IP-adresse. På Wikipedia brukes IP-adresser som identifikatorer på uregistrerte brukere i blant annet historikken, og «IP» brukes ofte for å referere til en uregistrert bruker.
IP-kontroll, IP-kontrollør 
IP-kontrollører er brukere som har den tekniske muligheten til å sjekke hvilke IP-adresser registrerte brukere redigerer fra, for å se om det er brukere som redigerer under flere forskjellige navn. Det er ingen IP-kontrollører lokalt på Wikipedia på bokmål, funksjonen ivaretas av de internasjonale forvalterne.

JRediger

KRediger

kat. 
Forkortelse for «kategori», brukes ofte som redigeringsforklaring når en redigering legger til, endrer eller fjerner kategorier.
kat-sort., kat.sort. 
Forkortelse for «kategorisortering», for eksempel for å få en side til å bli kategorisert på en persons etternavn i stedet for fornavn. Se Hjelp:Kategorier.
kategori 
Sider på Wikipedia kan kategoriseres i kategorier for å plassere dem sammen med relaterte artikler og passe inn i et hierarki. Se Hjelp:Kategorier.

LRediger

lemma-liste 
se artikkelen om lemma
logg 
Logger viser handlinger som har blitt utført på wikien som ikke er redigeringer. Eksempler på logger er loggen for sider som har blitt flyttet eller slettet, nyregistrerte og blokkerte brukere.
Lua 
Lua er et programmeringsspråk, et skriptspråk som kan brukes på Wikipedia.

MRediger

mal 
En mal er en side som kan transkluderes på en annen side. Maler kan ha parametere som gjør at deler av innholdet kan tilpasses når den transkluderes. infobokser er en type mal.
MediaWiki 
Programvaren som Wikipedia og andre Wikimedia-prosjekter drives av.
Meta 
Meta-Wiki, en wiki som brukes for koordinering av Wikimedia-prosjekter.

NRediger

navnerom 
Alle sider på Wikipedia ligger i et navnerom. Navnerom brukes for å skille sider av forskjellig art fra hverandre. For eksempel ligger denne siden (Wikipedia:Terminologi) i Wikipedia-navnerommet, mens din brukerside ligger i brukernavnerommet. Navnerom opptrer som regel i par; et hovednavnerom, og et tilhørende diskusjonsnavnerom. Artikler på Wikipedia ligger i hovednavnerommet, det vil si at de ligger på formen «Artikkelnavn», mens de tilhørende diskusjonssidene ligger på «Diskusjon:Artikkelnavn».
NPOV 
Forkortelse for «neutral point of view», eller nøytralt ståsted. Se Wikipedia:Objektivitet. Brukes ofte som redigeringsforklaring når brukere bemerker eller fikser tekst som ikke er skrevet med nøytralt ståsted.
null-redigering 
Se 0-redigering.

ORediger

omdirigering 
En omdirigering er en side som kun peker til en annen side, som regel når ett begrep har flere navn. For eksempel er Trondhjem en omdirigering til Trondheim.
overvåke, overvåkningsliste 
Brukere kan putte sider på sin overvåkningsliste (ved å klikke på stjerne-ikonet ved siden av redigeringsknappen) for å se endringer som blir gjort på dem. Se Hjelp:Overvåkningsliste.
OR 
Forkortelse for «original research»; egne betraktninger som ikke støttes av kilder/referanser. Se Wikipedia:Original forskning.

PRediger

P31, osv. 
Egenskaper på Wikidata. Artikler på Wikipedia er tilknyttet et Wikidata-element, som inneholder strukturerte data. Utsagn i disse elementene bruker egenskaper som begynner på «P» etterfulgt av et tall. Slike egenskaper kan enkelt lenkes på formen {{P|31}} som gir forekomst av (P31).
parameter 
Maler kan ha parametere, som lar deg sette inn tekst på bestemte plasser i en mal. Se Hjelp:Maler.
parserfunksjon 
Funksjon som påvirker hvordan tekst og annet innhold behandles, ofte i form av en endring på akkurat det som gis til funksjonen. Kan forveksles med en mal, da den bruker innledende krøllparenteser. Se Hjelp:Parserfunksjoner, mw:Help:Magic_words#Parser functions, og mw:Help:Extension:ParserFunctions.
patruljering, patruljerer, patroller 
På Wikipedia på bokmål og riksmål vil redigeringer av uregistrerte og nye brukere bli patruljert av mer erfarne brukere («patruljerere»). Se Wikipedia:Patruljering.
peker 
En side for et begrep som kan ha flere forskjellige betydninger.
ping (subst.) - å pinge (verb)
å angi en annen, registrert Wikipediabrukers brukernavn, slik at vedkommende får en melding om at han eller hun har blitt omtalt i innlegget (på Torget, Tinget eller en diskusjonsside). Brukes typisk for å påkalle den andre brukerens oppmerksomhet når man ønsker at han eller hun skal bidra i en diskusjon. Brukerens navn skrives som en lenke til brukerside eller diskusjonsside, eller som en av malene {{ping|brukernavn}} eller {{re|brukernavn}}. Man kan også manuelt sette inn Ping|(brukernavn) (ikke kursivert) mellom to dobbeltparenteser av typen {{}}, og erstatte (brukernavn) med brukernavnet til den andre brukeren.
Lenka eller malen må settes inn før innlegget lagres for at den andre brukeren skal få meldingen; det nytter ikke å gå tilbake og rette koden dersom man har lagret en feilkoding. Lag isteden et nytt kort innlegg.
POV 
Forkortelse for «point of view», det motsatte av NPOV: tendensiøs, ikke nøytral.

QRediger

Q4115189, osv. 
Elementer på Wikidata. Artikler på Wikipedia er tilknyttet et Wikidata-element, som inneholder strukturerte data. Tittelen eller ID-en til disse elementene begynner på «Q» etterfulgt av et tall. Man kan finne tilknyttet Wikidata-element ved å klikke på «Wikidata-element» i sidemenyen. Slike elementer kan enkelt lenkes på formen {{Q|4115189}} som gir Wikidata-sandkasse (Q4115189).

RRediger

redigering 
En redigering er når man lagrer en endring på en side på Wikipedia. Se Hjelp:Redigering.
redigeringskrig 
En redigeringskrig er når to eller flere bidragsytere er uenige om innholdet på en side og gjør om hverandres endringer. Se Wikipedia:Redigeringskrig.
redigeringsfilter 
Redigeringsfilteret er en utvidelse som gjør det mulig å merke visse redigeringer med tagger eller hindre redigeringene i å bli lagret.
redigeringsforklaring 
Når man gjør en redigering er det anbefalt å legge til en redigeringsforklaring som beskriver hva slags endring man har gjort. Disse vises i sidens historikk.
redirect 
Se omdirigering.
relaterte endringer 
Spesialsiden Relaterte lenker fungerer på samme måte som Siste endringer, men viser kun endringer på sider som er knyttet til den siden du klikket «Relaterte endringer» fra.
robot 
Se bot.

SRediger

Samfunnshuset 
Wikipedia:Samfunnshuset er hoveddiskusjonsforumet på Wikipedia på nynorsk.
siste endringer 
Siden Spesial:Siste endringer viser alle endringer som er gjort på prosjektet den siste tiden, med lenker til bl.a. differ slik at man kan se hva som har blitt endret.
snarvei 
En snarvei er en omdirigering fra et kort navn til en side på Wikipedia, primært i Wikipedia-navnerommet. For eksempel er WP:A en snarvei til Wikipedia:Administratorer, slik at man i URL-en eller søkeboksen bare trenger å skrive WP:A for å komme til Wikipedia:Administratorer.
spesialside 
Spesialsider er sider som er del av MediaWiki-programvaren (eller utvidelser), og kan f.eks. være lister over endringer, lister over sider med visse kriterier, sider for å utføre visse handlinger (som å blokkere brukere eller flytte sider). En liste over spesialsider kan finnes på Spesial:Spesialsider.
std 
Forkortelse for «standardisering». Brukes ofte som redigeringsforklaring ved mindre endringer i henhold til stilmanualen.
steward 
Se forvalter.
stubb 
En stubb er en artikkel som er veldig kort, og som med fordel kan utvides.
substubb 
Substubber er artikler som er veldig korte, så korte at de vil bli slettet innen en viss tid hvis ingen utvider dem.

TRediger

tagg 
Tagger legges til på redigeringer som er utført med visse verktøy (for eksempel visuell redigering), eller for redigeringer som passer med visse redigeringsfiltre. Taggene vises i siste endringer og historikken.
taggfunksjon 
Funksjon som påvirker hvordan tekst og annet innhold behandles, ofte i form av en endring på akkurat det som gis til funksjonen. Innhold i slike kan ikke endres av parserfunksjoner. Kan forveksles med et ordinært html-element, da den bruker hakeparenteser.
Tinget 
Wikipedia:Tinget er det øverste diskusjonsforumet på Wikipedia på bokmål og riksmål, som brukes for debatt om spørsmål som oppfattes som viktige.
Torget 
Wikipedia:Torget er diskusjonsforumet på Wikipedia på bokmål og riksmål, hvor man kan stille spørsmål om praktiske og tekniske problemer.
transklusjon 
En transklusjon er når innholdet på én side inkluderes på en annen side. Så om den første siden oppdateres, vil dette reflekteres automatisk på den andre siden. Transklusjon gjøres hovedsakelig ved hjelp av maler.

URediger

uencyklopedisk, uensyklopedisk 
Brukes om en artikkel som er skrevet i en stil eller har et kvalitetsnivå som ikke passer i en encyklopedi.
utvidelse 
Utvidelser er tillegg til MediaWiki-programvaren som legger til funksjonalitet som ikke finnes som standard. Wikipedia og andre Wikimedia-wikier har mange utvidelser som er slått på som standard.

VRediger

vandal, vandalisme 
Vandalisme er redigeringer eller andre handlinger som har til hensikt å skade eller ødelegge Wikipedia-sider. En vandal er en bruker som gjør slike endringer.
variabler 
En form for parserfunksjon som henter ut en verdi fra serveren slik at den kan brukes på siden eller i en mal. Se mw:Help:Magic words#Variables.

WRediger

wikifisering 
Å sette inn wikikode i en tekst, å formatere den riktig etter Wikipedias standarder. Se Wikiformatering.
Wikidata 
Wikidata er et søsterprosjekt til Wikipedia som går ut på å samle strukturerte data. Alle artikler på Wikipedia er koblet til et Wikidata-element, og informasjon fra Wikidata-elementer kan hentes inn i Wikipedia-artikler (spesielt i infobokser).
Wikimedia 
Wikimedia er paraplybetegnelsen for alle prosjekter som drives av Wikimedia Foundation, deriblant Wikipedia, men også en rekke andre prosjekter som har som mål å spre fri kunnskap.
Wikimedia Commons 
Wikimedia Commons er Wikimedias lager for bilder og andre mediefiler. Filer som lastes opp på Commons kan brukes av alle Wikimedia-prosjekter på alle språk, og må ligge under fri lisens slik at de fritt kan gjenbrukes av alle for ethvert formål.
Wikimedia Foundation 
Wikimedia Foundation er den amerikanske ideelle stiftelsen som driver Wikipedia og dets søsterprosjekter. Den er basert i San Francisco i USA.
Wikimedia Norge 
En støtteforening (chapter) for Wikimedia-prosjekter i Norge. Se Wikimedia Norge.
wikipedianer 
En wikipedianer er en betegnelse på Wikipedia-brukere, gjerne aktive brukere.
WiR, Wikipedian-in-Residence 
Se huswikipedianer.

XRediger

YRediger

ZRediger

ÆRediger

ØRediger

ønskelisten 
Wikipedia:Ønskeliste, en liste over artikler som ennå ikke eksisterer men som wikipedianere har ytret ønske om at noen skal skrive om.

ÅRediger

,