Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Varemerker er regulert av Varemerkeloven som ivaretaes av Patentstyret.

Ifølge Patentstyret er det etter norsk lov tillatt å gjengi et varemerke som en illustrasjon til en artikkel. Det er ikke tillatt å bruke logoen til markedsføring av egne varer og tjenester. Vi mener på dette grunnlag at logoen kan brukes i Wikipedia så lenge det er i informasjonsøyemed, i artikler knyttet til det emnet den


Opplasting og merking rediger

Varemerker lastes opp på vanlig måte slik som bilder, og merkes med malen {{varemerke}}. De får da info om rettighetsstatus og blir kategorisert i kategorien Kategori:Registrerte varemerker


Denne logoen er et registrert varemerke. Under norsk lov er varemerker beskyttet av lov om varemerker. Ifølge Patentstyret er det etter tillatt å gjengi et varemerke som en illustrasjon til en artikkel. Det er ikke tillatt å bruke logoen til markedsføring av egne varer og tjenester. Vi mener på dette grunnlag at logoen kan brukes i Wikipedia så lenge det er i informasjonsøyemed, i artikler knyttet til det emnet den representerer.

Brev fra Patentstyret rediger

Svaret fra Patentstyret:

Du trenger etter vår forståelse ikke å innhente samtykke fra innehaverne av varemerkene ved slik bruk.

Det står i varemerkeloven § 4 at en rett til et varemerke har den virkning at "ingen annen enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn (...) for sine varer". Eneretten gir innehaveren rett til å nekte andre å bruke varemerket som et varemerke. Loven må forstås slik at du kan gjengi et varemerke som en illustrasjon til en artikkel. Du kan imidlertid ikke bruke andres varemerke for dine egne varer eller tjenester (oppslagsverket).

Det skal likevel nevnes at en illustrasjon, en logo, etc. i enkelte situasjoner kan nyte både varemerkerettslig og opphavsrettslig beskyttelse. Dersom dette er tilfelle, kommer åndsverklovens regler til anvendelse.

Vi håper dette kan virke oppklarende. Ta gjerne kontakt med oss igjen dersom noe skulle være uklart.

Med vennlig hilsen
Sarah Wennberg
Patentstyret