Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Wikipedia-Innholdspolitikk
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler
Dette er ikke en offisiell stilmal for Wikipedia, men et forslag basert på andre manualer og eksisterende artikler.
Se også Wikipedia:Stilmanual.

Dette er en stilmanual for skip, og inneholder tips og forklaringer på hva en artikkel om et skip bør inneholde. Det er ingen forbud mot å legge inn mer eller mindre enn det denne stilmanualen inneholder, dette er kun en grov forklaring på hva som bør være med. Formålet med denne manualen er å gi en mal for hvordan artikler om skip bør skrives på Wikipedia. Dette for å oppnå et konsistent utseende på artikler som angår skip. Man er ikke tvunget til å følge denne manualen, men det er anbefalt at man gjør det, siden et konsist utseende hjelper på lesbarheten og gjør sidene mer redigeringsvennlige.

Tittel

rediger

Artikkelen bør ha skipsnavnet som tittel. Skipstypeforkortelsen står først, med store bokstaver, og skipets navn står etter, i anførselstegn. Slik: MS «Bergensfjord». Artikkeltittel bør være det navnet som skipet er kjent for. Dersom en redningsskøyte blir solgt til en utenlandsk eier og bytter navn, så vil det være naturlig å beholde navnet på redningsskøyta, siden det er det navnet den er mest kjent for. Dersom en bilferge skifter til annen norsk eier og ikke gjør stort annet enn å frakte biler, vil det være naturlig å skifte til det siste navnet, siden ferja ikke er spesielt kjent for noe. Se Wikipedia:Navnekonvensjoner#Fartøynavn for mer informasjon.

Infoboks

rediger

Alle artikler om skip bør ha en infoboks i øverste høyre hjørne, se Mal:Infoboks skip og Mal:Infoboks krigsskip.

Artikkelens tekst

rediger

Ingressen bør være kort og beskrive skipstypen, skipets nasjonalitet, hvor skipet er bygget, samt byggeår og byggenummer i tillegg til informasjon om rederiet og skipets bruk, dersom dette finnes.

Skipets mannskap

rediger

Dersom det finnes opplysninger om dette, er det fint å ha med hvor stort mannskap skipet vanligvis seiler med. Normalt nevnes ikke enkeltpersoner i skipets mannskap, men det hender at notable personer i historiske sammenhenger nevnes, slik som i RMS «Titanic».

Eksterne lenker

rediger

Artikler om skip bør inneholde eksterne lenker, dersom det finnes noe å hente på Wikidata. Se: Wikipedia:Retningslinjer for eksterne lenker.

* {{Offisielle lenker}}  ; Henter blant annet skipets kategori på Commons.

* {{Skipslenker}}  ; Lenker til skipsregister, omtale i skipsrevyen og maritimt magasin, med mer.

Artikkelens kategorisering

rediger

Bruk passende kategorier. Eksempel: Kategori:Skip fra 2020 (for skip bygget i 2020), Kategori:Norske brønnbåter (dersom skipet er en brønnbåt) og Kategori:Skip sluttseilt 2021 (for skip tatt ut av drift i 2021). Unngå dobbeltkategorisering.

Eksempel på dobbeltkategorisering: Kategori skip bygget i Norge. For å unngå å fylle denne kategorien helt opp, har det blitt opprettet noen underkategorier til kjente, norske skipsverft. Dersom et skip er bygget ved for eksempel Fitjar Mekaniske verksted (ligger i Norge), benytter man Kategori:Skip bygget ved Fitjar Mekaniske Verksted, og ikke Kategori:skip bygget i Norge.

Se også

rediger