Hjelpdiskusjon:Geografi

Jeg synes de kartene vi bruker til kommunene nå er dårlige. Vi burde heller få tak på fylkesvise kart. Einar 1. jul 2004 kl.11:25 (UTC)

Enig, men det vil kreve mere arbeid å plassere kommunene på riktig sted på mere detaljerte kart. Dessuten var det noen som insisterte på at hver jordflekk under norsk suverenitet, til og med Svalbard, måtte være med i alle kommuneartiklene. Wolfram 22. jul 2004 kl.16:43 (UTC)
Det tror jeg ingen har krevd, men Svalbard er like mye Norge som f.eks. Vestfold. Tatt det med i betraktning er det å utelate Svalbard like ufullstendig som å utelate Nord-Norge fra et norgeskart. jakro64 25. feb 2005 kl.07:04 (UTC)
Noen som har tatt ansvar for å få fatt i disse fylkesvise kartene? Jeg ser at dette har skjedd for Nord-Trøndelag (Eks. Namsos). Noen planer for resten av fylkene? Er det eventuelt noen veiledning for hvordan disse kartene skal fremstilles? Larbac 7. mar 2005 kl.09:48 (UTC)
commons jobber User:Emuzesto med dette. Han har gjort ferdig Hedemark, Møre og Romsdal, Buskerud og Nord-Trøndelag. Etter sigende har han planer om å få ordnet resten. –Wintermute 7. mar 2005 kl.10:02 (UTC)

Ordfører rediger

Ville det være en ide å ha med ordførers parti? (eks: Enebakk) Larbac 22. jul 2004 kl.14:27 (UTC)

Ordførerens parti skal være med. Det har hele tiden vært meningen. Wolfram 22. jul 2004 kl.16:43 (UTC)

Kopirettigheter rediger

Er ikke denne nederlandske nettsiden kopirettsbeskyttet? Det står «© Ralf Hartemink 1996» på sidene! --Jakro64 1. sep 2004 kl.11:48 (UTC)

Status på de offentlige våpnenskjoldene er i det hele tatt ikke helt avklart her. Er ganske så overbevist om at de ikke er public domain. Strafferammen er forøvrig 3 mnd i fengsel for misbruk. Egentlig burde man spurt advokat Hans Cappelen om dette, han ser ut til å være en kapasitet på området: http://www.cappelen-krefting.no/hans/ -- Egilk 25. feb 2005 kl.00:53 (UTC)
Jeg kan ikke helt se forskjellen på bruk av flagg, riksvåpen og kommunevåpen. Hvis vi kan gjengi et lands riksvåpen må vi vel også kunne gjøre det samme med kommunevåpnene? Eller er det noen som tror at et trykt leksikon tar kontakt med hver enkelt kommune for å få tillatelse til å gjengi hvert enkelt kommunevåpen? jakro64 25. feb 2005 kl.07:12 (UTC)
Det er ikke dette som er problemet. Jeg er overbevist om at man i det norske Wikipedia godt kan vise fram kummunevåpen for de enkelte kommunene, men poenget er måten man håndterer dette på. Her har jeg to innsigelser:
  1. Det er ikke sannsynliggjort av noen at de er public domain (i den grad denslags i det hele tatt eksisterer i Norge). De må altså ikke merkes som dette, og ikke lastes opp til commons. I det engelske Wikipedia har man en {{coatofarms}}-mal, man bør vel nok lage seg en tilsvarende Mal:Våpen.
  2. Den kilden som er oppgitt har sannsynligvis opphavsrett til samlingen som en katalog. Det innebærer helt klart at man i henhold til lov om Åndsverk ikke systematisk kan laste ned fra denne katalogen uten samtykke fra utgiveren, slik det her oppfordres til. Det beste er å hente kommunevåpnene fra en eller annen offisiel kilde. Kommunenes egne hjemmesider er en mulighet, ellers har fylkene ofte en side med alle kommunevåpen i fylket.
-- Egilk 25. feb 2005 kl.08:36 (UTC)
Jeg har nå fått følgende svar fra Hans Cappelen (Sendt: 25. februar 2005 10:56)
Hei
Ja, det er rimelig opplagt at ethvert offentlig våpen (statlige, fylkeskommunale og kommunale våpen) kan gjengis fritt til ren informasjon eller lignende. Dette er nedfelt for riksvåpenets vedkommende i forskriften av 20.5.1927 om bruk av rikets segl og riksvåpenet pkt 4.
Offentlige våpen har et straffebelagt rettsvern gjennom straffeloven § 328 nr 4. Dette rettsvernet for offentlige våpen er rettet mot ”uheimlet bruk”, men slik uheimlet bruk er ikke en bruk bare som ren dekorasjon eller en bruk i ren informasjon (”belærelse”) eller lignende.
Gjengivelse av offentlige våpen i leksikon eller lignende er fritt og krever ikke særskilt tillatelse. Det kan imidlertid være noe annet ved kopiering av en samling, av spesielle utforminger som ikke kommunene selv bruker og lignende.
Offentlige våpen er normalt heller ikke omfattet av enkeltpersoners opphavs- eller åndsrettigheter, unntatt for så vidt gjelder kunstneres rettsvern mot ødeleggelse av kunstverk og lignende.
Vennlig hilsen
Hans Cappelen
Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA. jakro64 25. feb 2005 kl.08:59 (UTC)

Flott. Han skriver også på http://www.heraldik.se/forum/forum/topic.asp?TOPIC_ID=599 :

Reglene i straffeloven § 328 nr 4 og den tidligere varemerkeloven m.fl. har jeg også omtalt i boka. Prinsippet er at fylkeskommune/kommune har enerett til sitt våpen og andres bruk er forbudt, så sant det ikke dreier seg om ren dekorasjon, informasjon og lignende.

Jeg tror det er rimelig klart at så lenge man befinner seg i Norge, kan ikke disse våpenskjoldene betraktes på noen måte som public domain. -- Egilk 3. mar 2005 kl.17:19 (UTC)

Jeg sendte en forespørsel til den godeste Ralf Hartemink, der jeg spurte:

Would you be willing to give permission to using the coats of arms images on your pages for the articles of the Norwegian municipalities and counties on the Wikipedia?

Svaret hans var:

Sure, no problem, but you may also have to ask the differewnt municipalities as the arms may be protected.

Denne saken har vi allerede avklart, så da har i alle fall ikke jeg noen innsigelser så lenge Mal:Våpen brukes. Våpenskjold for alle kommunene, med transparent bakgrunn, er forøvrig i ferd med å bli lastet opp til engelsk Wikipedia. -- Egilk 6. mar 2005 kl.21:44 (UTC)

Tilbake til siden «Geografi».