Ideell organisasjon

organisasjon med et annet mål enn det bedriftsøkonomiske

En ideell organisasjon (på engelsk ofte kalt nonprofit organization, NPO eller også Non Government Organisation (NGO)) er en juridisk person som arbeider utelukkende for et sosialt formål for fellesskapets beste, og som reinvesterer eventuelt overskudd tilbake til organisasjonens formål. De ideelle organisasjonene skiller seg således fra kommersielle virksomheter ved at de ikke har fortjeneste som formål, men har et annet grunnlag for sin virksomhet. Organisasjonsformen er i prinsippet uten betydning; ideelle organisasjoner kan for eksempel være organisert som stiftelser, aksjeselskap eller foreninger. Nærings- og fiskeridepartementet har blant annet uttrykt følgende:

"Ideelle virksomheter har altså en virksomhetsidé som strekker seg ut over selve tjenesteproduksjonen og er preget av idealisme ved at den driftes uten økonomisk motiv, for å avhjelpe sosiale behov i samfunnet eller for å hjelpe bestemte utsatte grupper. Organisasjonen bidrar eksempelvis til å forfølge et sosialt formål og arbeider for samfunnets beste."[1]

Finansiering av ideelle organisasjoner varierer. Enkelte organisasjoner støtter seg nærmest utelukkende på donasjoner og kontingenter. Andre finansieres gjennom offentlige bevilgninger, mens atter andre finansieres gjennom inntekter fra kommersielle kontrakter, som regel med det offentlige. Sistnevnte er særlig vanlig innen helsesektoren.

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å skille ideelle organisasjoner fra organisasjoner som ikke er ideelle, selv om også sistnevnte har et vedtektsfestet ideelt formål. Ideelle organisasjoner har ikke bare avstått fra fortjeneste i formell forstand, men også ved sin faktiske organisering. Organisasjoner med ideelt formål, som henter ut direkte eller indirekte fortjeneste til eierne er ikke ideelle. Indirekte fortjeneste kan f.eks. oppnås gjennom inngåelse av kontrakter med eierne om kjøp av varer eller tjenester over markedspris, salg av eiendom ea. hvor fortjenesten går til eierne eller andre ekstraordinære tiltak.

ReferanserRediger

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger


 Denne organisasjonrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.