Amandaprisen

norsk filmpris
For en oversikt over prismottagere det enkelte år, se årstallslenkene nederst på siden

Amandaprisen, eller Amanda, er en årlig norsk filmprisutdeling som arrangeres og finansieres av Den norske filmfestivalen. Arbeidet med prisutdelingen ledes av Amandakomiteen, som utnevnes av festivalen.[1] Prisens formål er å «øke kvaliteten og fremme interessen for norske spillefilmer, kinodokumentarer og kortfilmer beregnet på offentlig fremvisning».[2] Prisutdelingen er en del av Den norske filmfestivalen som arrangeres i Haugesund hvert år i august. Vinnerne av de ulike kategoriene tildeles en utgave av Amandastatuetten. Prisen ble delt ut for første gang i 1985.

Amandaprisen
UtdelerDen norske filmfestivalen, Norsk filminstitutt
Innstiftet1985
PrisbeløpAmandastatuetten
LandNorge
TidspunktAugust
NettstedFilmfestivalen.no

Historie

rediger
 
Bente Erichsen tok initiativet til Amandaprisen
 
Miloš Formans film Amadeus ble kåret til beste utenlandske film første året
 
Ivo Caprino fikk ærespris i 1995

Prisen ble startet etter initiativ fra filmprodusent og regissør Bente Erichsen som sammen med Stein Roger Bull fra NRK, Haugesunds kultursjef Gunnar Johan Løvvik, Jan Erik Holst og Egil Fonn fra Norsk kino- og filmfond satt i komiteen for å etablere prisen.[3] Opprinnelige skulle prisen hete Askeladden, men navnet endte på Amanda, hentet fra visen «Amanda fra Haugesund».[4][5]

I starten var prisen en felles pris for både norsk filmproduksjon og norsk fjernsynsproduksjon. Under den første utdelingen, Amandaprisen 1985, ble det delt ut ti priser; ni til norske film- og fjernsynsproduksjoner samt en pris til beste utenlandske spillefilm. I 1993 ble Amandaprisen gjort om til å være en felles nordisk pris for filmproduksjoner fra hele Norden under navnet Nordisk Amanda.[5] Prisen gjaldt dette året kun filmproduksjoner og ikke fjernsynsproduksjoner. Nordisk Amanda ble kun arrangert én gang, og året etter var Amanda igjen en pris for kun norske produksjoner, men beholdt en prisklasse for beste nordiske kinofilm i noen år. Prisen fortsatte å være en ren filmpris i tre år til, frem til fjernsynsproduksjoner på nytt ble inkludert i 1997, og prisen var igjen en norsk film- og fjernsynspris fram til og med Amandaprisen 2004. Fra Amandaprisen 2005 gikk prisen for godt over til å være en ren filmpris for norske kinofilmer, blant annet siden TV-prisen Gullruten da var blitt godt etablert.[6] Fra og med Amandaprisen 2024 ble reglementet endret slik at også filmer vist på redaktørstyrte nettjenester inkluderes på lik linje som kinofilmer.[7]

Siden starten har alle utdelingene av Amandaprisen blitt avholdt i Haugesund med unntak av i 1986, prisens andre år, da prisutdelingen ble arrangert i Kristiansand Teater i Kristiansand. I Haugesund har utdelingen blitt arrangert i storsalen Maritim Hall i nåværende Scandic Maritim Hotell (1985, 1987–2005, 2015–2018) og i Festiviteten Haugesund Konserthus (2006–2014, 2019–). I årene 2014 til 2016 var utdelingen todelt, og de tekniske klassene ble delt ut i et eget arrangement på dagtid i Haugesund rådhus.

Den norske filmfestivalen samarbeidet i starten med NRK som produserte og overførte de 21 første utdelingen direkte. I perioden 2006 til 2018 var det TV 2 som overførte utdelingen mens produksjonsselskapene Nordisk Film, Eyeworks Dinamo, Warner Bros. Norge og Rubicon TV vekslet på å stå for produksjonen.[8] I 2019 samarbeidet prisen med VG som overførte utdelingen på sitt nett-TV, VG+, før NRK returnerte som kringkaster og samarbeidsparter fra Amandaprisen 2020.[9]

Det har vært en rekke ulike programledere for utdelingen. Jon Almaas og Odd-Magnus Williamson har ledet utdelingen flest ganger med fire utdelinger hver, henholdsvis i periodene 2001-2004 og 2020-2023 mens tre stykker har ledet tre utdelinger hver: Petter Nome (1995–1997), Guri Solberg (2008, 2014, 2015) og Ingar Helge Gimle (2011, 2014, 2015).

Amandakomiteen

rediger

Arbeidet med prisutdelingen ledes av Amandakomiteen, som er oppnevnt av styret i Den norske filmfestivalen AS. Komiteen er organisert som et aksjeselskap med Film & Kino som hovedeier med 60 prosent og deleid med 20 prosent hver av Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune.[1] I 2023 trakk Norsk filminstitutt (NFI) seg fra Amandakomiteen, grunnet uenighet om kriteriene for hvilke filmer som kan bli nominert til prisutdelingen. Uenigheten lå i hvorvidt filmer som har blitt lansert på f.eks. strømmetjenester, og ikke har hatt kinolansering skal regnes som verdige kandidater. NFI hadde siden 2016 gitt tilskudd til festivalen til den nasjonale filmprisen.[10]

Per 2024 består Amandakomiteen av følgende:

Statuetter

rediger

Vinnere av Amandaprisen mottar hver sin bronsestatuett samt et diplom. Statuetten er en 30 cm høy skulptur som skal forestille «Amanda» og er utformet av billedhuggeren Kristian Kvakland.[5] Den veier 2,5 kg og har en diameter på 14 cm på det bredeste. Opprinnelig var statuetten større og veide opp mot 10 kg, og kunne være vanskelig å håndtere for mottakerne. Statuetten ble derfor redusert til dagens størrelse.[11]

Vinneren av Amandakomiteens gullklapper mottar en egen statuett utformet som en filmklapper. Symbolet på denne prisen er en skulptur utformet at billedhuggeren Nils Aas.[5]

Priskategorier

rediger

Ved den første utdelingen i 1985 ble det delt ut 10 priser i 10 ulike priskategorier. Av disse kategoriene eksisterer fortsatt 9 med enkelte endinger i navn og innhold, mens kategorien for beste dramatiske fjernsynsproduksjon forsvant da Amanda ble en ren filmpris. Kategoriene for beste skuespiller i en hovedrolle (tidligere delt i klasser for kvinnelige og mannlige skuespillere), Amandakomiteens ærespris og beste utenlandske film er blitt delt ut under alle utdelingene, mens kategorien for beste norske film er blitt delt ut alle år bortsett fra under den nordiske utdelingen 1993 da prisen beste nordiske kinofilm ble delt ut i stedet. De øvrige fem priskategoriene som ble delt ut første året var beste kortfilm, beste barne-ungdomsfilm/-program, beste foto og beste originalskrevne musikk.[12]

Fra starten og frem til Amandaprisen 2008 var det flere endringer kategoristrukturen og kategorinavn fra år til år, og antall kategorier varierte mellom 8 og 16. Fra 2008, tre år etter prisen ble en ren filmpris og to år etter at TV 2 tok over kringkasteransvaret, ble kategoristrukturen mer fast, og det ble blant annet innført fem faste tekniske priser. Antall kategorier har siden variert mellom 19 og 22, og per Amandaprisen 2024 deles det ut priser i 21 kategorier.[2]

For de fleste kategoriene blir det nedsatt egne juryer som først velger ut de nominerte i kategorien og deretter kårer en vinner. Unntakene er Amandakomiteens ærespris, Amandakomiteens gullklapper og Folkets Amanda. Amandakomiteen velger selv ut eventuelle vinnere av æresprisen og gullklapperen, mens Folkets Amanda er en publikumspris hvor publikum kan være med å stemme fram en vinnerfilm på forhånd. Amandakomiteens ærespris deles ut til «en eller flere personer som har gjort en spesiell innsats innenfor norsk film» mens gullklapperen er en fagpris innført i 1990 som deles ut til «en eller flere aktive kunstnere som har gjort en særlig innsats innen norsk film».[2]

Kategorioversikt

rediger
For mer historikk og oversikt over vinnere per kategori per år, se Liste over vinnere av Amandaprisen

Under er en oversikt over nåværende og utgåtte kategorier.

De første årene var det en del endringer og variasjoner på kategorinavnene. En av variasjonene var å veksle på å bruke spillefilm, kinofilm eller film i navnet, en annen å bruke skuespiller eller hovedrolle. Noen navn var lange for å beskrive hele innholdet, som «Beste utenlandske spillefilm importert for visning på norske kinoer», «Beste fjernsynsproduksjon, dramatisk produksjon, underholdningsproduksjon TV/novellefilm» og «Beste faglige innsats i film/fjernsyn for klipp, lyd, kostyme, scenografi o.l».

Kategorien for beste faglige innsats, etter hvert forkortet til fagprisen, ble delt ut flere ganger i perioden 1986 til 1997. Den dekker samme området som de tekniske kategorien som ble innført fra 2008 og utover, og overlappet også delvis med kategoriene for foto og musikk som ble delt ut som selvstendige priskategorier ved enkelte anledninger de første årene. Fagprisen overlappet også delvis med Amandakomiteens gullklapper som er en fagpris som siden 1990 er blitt delt ut til aktive fagpersoner.

Det har vært fire ulike kategorier for debutanter/nykommere: årets ungdomspris til filmskapere i 1993, Amandakomiteens debutantpris til både skuespillere og filmskapere i perioden 1997–2001, Canal+ Nordisk debutant Amanda til regidebutanter i perioden 2003–2006 og årets nykommer til skuespillerdebutanter, som ble delt ut en gang 2013 og gjeninnført i 2024.

Nåværende kategorier

rediger
Oppdatert foran Amandaprisen 2024
Kategori Periode Antall
utdelinger
Merknad
Beste skuespiller i en hovedrolle 1985– 40 Delt i kategoriene beste kvinnelige og beste mannlige skuespiller fram til og med 2023
Amandakomiteens ærespris 1985– 40
Beste utenlandske kinofilm 1985– 40
Beste norske film 1985–1992, 1994– 39 Beste norske kinofilm fram til og med 2023. Ikke utdelt i 1993 under felles nordisk Amanda
Beste kortfilm 1985, 1987, 1989–1991, 1994– 36 Inngikk i dokumentar-kategorien i 1988
Beste barnefilm 1985–1986, 1988–1991, 2002– 29 Gjaldt i starten barne- og ungdomsfilm. Gikk over til å kun gjelde barnefilmer i 2010
Beste foto 1985–1986, 1993, 2008– 20 Inngikk i kategorien faglig innsats i 1987–1991 og 1998
Beste originalmusikk 1985–1986, 1993, 2008– 20 Inngikk i kategorien faglig innsats i 1987–1991 og 1998
Beste dokumentarfilm 1986–1991, 1993, 1995, 1997–2005, 2007– 35 Inkluderte kategorien kortfilmer i 1988
Amandakomiteens gullklapper 1990–1992, 1994– 34 En egen jubileumsgullklapper delt ut i 1996
Beste filmmanus 1992–1993, 1998, 2004– 24
Beste skuespiller i en birolle 1993, 1998, 2006– 21 Delt i kategoriene beste kvinnelige og beste mannlige birolle i perioden 2008 til 2023
Beste regi 2005– 20 Kategorien beste nordiske film hadde navnet beste film/regi i 1993
Folkets Amanda 2007– 18 Publikumspris. Arvtager til festivalprisen Folkets favoritt
Beste lyddesign 2008– 17
Beste klipp 2008– 17
Beste produksjonsdesign/scenografi 2008– 17
Beste visuelle effekter 2010– 15
Årets nykommer 2013, 2024– 2 Til skuespillere
Beste maske/sminke 2020– 5
Beste kostyme 2020– 5

Utgåtte kategorier

rediger
Kategori Periode Antall
utdelinger
Merknad
Beste dramatiske fjernsynsproduksjon 1985–1991, 1997–1998, 2000–2004 14 2 fjernsynskategorier i 1989–1991 og 1998
Beste faglige innsats 1986–1991, 1993, 1998 8 Ble senere erstattet av tekniske priser for de ulike fagfeltene
Beste underholdningsproduksjon for fjernsyn 1989–1991, 1998–1999 5 2 fjernsynskategorier i 1989–1991 og 1998.
Inngikk enkelte av de andre årene i dramatisk fjernsynsproduksjoner.
Televerkets filmstipend 1992 1
Kassettavgiftsfonds prisstipend 1992 1
Beste nordiske kinofilm / Nordisk Amanda 1993–2000 8 Innført under den felles nordiske Amanda-utdelingen
Årets ungdomspris 1993 1 Til filmskapere
Amandakomiteens debutantpris 1997–1998, 2000–2001 4 Til skuespillere og filmskapere
Årets reklamefilm 1998 1
Canal+ Nordisk debutant-Amanda 2003–2006 4 Til regidebutanter fra hele Norden
DVD-Amanda 2006–2007 2 Også kalt beste film rett på DVD

Mestvinnende produkjoner og personer

rediger
Oppdatert etter Amandaprisen 2023
 
Bjørn Sundquist har vunnet fem priser og er en av de mestvinnende
 
Ane Dahl Torp har vunnet tre priser
 
Bent Hamer har vunnet tre priser, i tillegg har hans filmer vunnet flere priser

Enkelte film- og fjernsynsprodukjoner har vunnet priser i flere kategorier samme år og enkelte personer har vunnet flere priser over flere år. Mestvinnende er filmene Barn og Kongens nei med henholdsvis ni og åtte priser hver. NRK Dramas film Dødsdansen fra 1991 er mestvinnende fjernsynsprogram med tre.

Etter hvert som det er blitt innført flere tekniske kategorier, er det blitt mer vanlig at filmer vinner flere priser samme år. Alle filmene med fem eller flere priser har hatt premiere etter de første fem tekniske kategoriene ble innført i 2008, og rekorden på fire priser til Orions belte under første utdeling og Landstrykere i 1990 ble ikke slått før Kautokeino-opprøret vant fem priser i 2008.

Listen over mestvinnende personer inkluderer både skuespillere, regissører, manusforfattere og teknisk personell. Listen inkluderer kun personlige priser og ikke priser i filmkategorier som beste norske kinofilm, dokumentarfilm og folkets Amanda som vedkommende har vært regissør eller lignende for.

Mestvinnende filmer

rediger

9 priser

8 priser

7 priser

5 priser

4 priser

Mestvinnende personer

rediger

6 priser

 • Joachim Trier – 2007 (2 stk.), 2012, 2016 (2 stk.), 2022
 • Arne Kaupang – 2013, 2014, 2017, 2018, 2022, 2023

5 priser

4 priser

3 priser

Utdelinger

rediger
År Sted Programleder Antall klasser Kringkaster/produsent Seertall Merknad
1985 Maritim Hall, Haugesund Åse Kleveland 10 NRK
1986 Kristiansand teater Rita Westvik 11 NRK
1987 Maritim Hall, Haugesund Liv Ullmann 9 NRK
1988 Maritim Hall, Haugesund Rolf Wesenlund 9 NRK
1989 Maritim Hall, Haugesund Yngvar Numme 11 NRK
1990 Maritim Hall, Haugesund Totto Osvold 12 NRK
1991 Maritim Hall, Haugesund Lise Fjeldstad 12 NRK
1992 Maritim Hall, Haugesund Lisa Strindberg 9 NRK
1993 Maritim Hall, Haugesund Lill Lindfors 12 NRK Felles nordisk utdeling, ren filmpris
1994 Maritim Hall, Haugesund Ivar Dyrhaug 8 NRK Ren filmpris
1995 Maritim Hall, Haugesund Petter Nome 9 NRK Ren filmpris
1996 Maritim Hall, Haugesund Petter Nome 9 NRK Ren filmpris
1997 Maritim Hall, Haugesund Petter Nome og Anne Sandvik 11 NRK Fjernsynsproduksjoner inkludert igjen
1998 Maritim Hall, Haugesund Hilde Hummelvoll 16 NRK
1999 Maritim Hall, Haugesund Hilde Hummelvoll 10 NRK
2000 Maritim Hall, Haugesund Claus Wiese 11 NRK 833 000[13]
2001 Maritim Hall, Haugesund Jon Almaas 10 NRK 669 000[13]
2002 Maritim Hall, Haugesund Jon Almaas 10 NRK 507 000[13]
2003 Maritim Hall, Haugesund Jon Almaas 11 NRK 741 000[13]
2004 Maritim Hall, Haugesund Jon Almaas 12 NRK 764 000[13] Siste utdeling som inkluderte fjernsynsproduksjoner
2005 Maritim Hall, Haugesund Marit Åslein 12 NRK 575 000[13]
2006 Festiviteten Haugesund Konserthus Thomas Giertsen 13 TV 2 / Nordisk Film 518 000[13] Første gang med TV 2 som kringkaster
2007 Festiviteten Haugesund Konserthus Thomas Giertsen 14 TV 2 / Nordisk Film 479 000[13]
2008 Festiviteten Haugesund Konserthus Guri Solberg 19 TV 2 400 000[13]
2009 Festiviteten Haugesund Konserthus Dennis Storhøi og Sven Nordin 19 TV 2 / Eyeworks Dinamo 619 000[14]
2010 Festiviteten Haugesund Konserthus Dennis Storhøi og Ingrid Bolsø Berdal 20 TV 2 / Eyeworks Dinamo 350 000[15]
2011 Festiviteten Haugesund Konserthus Janne Formoe og Ingar Helge Gimle 20 TV 2 / Eyeworks Dinamo 441 000
2012 Festiviteten Haugesund Konserthus Ingrid Bolsø Berdal 20 TV 2 / Eyeworks Dinamo 360 000[16]
2013 Maritim Hall, Haugesund Solveig Kloppen 21 TV 2 / Eyeworks Dinamo 361 000
2014 Maritim Hall, Haugesund og Haugesund rådhus Guri Solberg og Ingar Helge Gimle 20 TV 2 / Eyeworks Dinamo 305 000[16] Todelt utdeling
2015 Maritim Hall, Haugesund og Haugesund rådhus Guri Solberg og Ingar Helge Gimle 20 TV 2 / Warner Bros. Norge 202 000[17] Todelt utdeling
2016 Maritim Hall, Haugesund og Haugesund rådhus Jakob Oftebro 20 TV 2 / Rubicon TV 322 000[18] Todelt utdeling
2017 Maritim Hall, Haugesund Pia Tjelta 20 TV 2 / Rubicon TV 264 000[19]
2018 Maritim Hall, Haugesund Henriette Steenstrup og John Brungot 20 TV 2 / Rubicon TV 219 000[20]
2019 Festiviteten Haugesund Konserthus Hans Morten Hansen 20 VG / Fremantle 5 000[21]
2020 Festiviteten Haugesund Konserthus Odd-Magnus Williamson 22 NRK / Monster
2021 Festiviteten Haugesund Konserthus Odd-Magnus Williamson 22 NRK / Monster
2022 Festiviteten Haugesund Konserthus Odd-Magnus Williamson 22 NRK / Monster
2023 Festiviteten Haugesund Konserthus Odd-Magnus Williamson 22 NRK / Monster

Referanser

rediger
 1. ^ a b «Amandas reglement». Den Norske Film Festival i Haugesund (norsk). Besøkt 30. mars 2024. 
 2. ^ a b c «Amandas reglement». filmfestivalen.no. Besøkt 19. juni 2024. 
 3. ^ «Alle mennesker liker å bli satt pris på». kinomagasinet.no. 12. juni 2013. Besøkt 14. juli 2020. 
 4. ^ ««Askeladden» blir Norges svar på «Oscar»». Haugesunds Avis. 26. oktober 1984. s. 2. 
 5. ^ a b c d «Amandas historie». filmfestivalen.no. Besøkt 14. juli 2020. 
 6. ^ «Rendyrket Amanda». rushprint.no. 23. juni 2005. Besøkt 14. juli 2020. 
 7. ^ «Amandakomiteen slipper inn strømmefilmer.». rushprint.no. 7. november 2023. Besøkt 19. juni 2024. 
 8. ^ «TV 2 redder Amanda». Besøkt 26. september 2016. 
 9. ^ «Odd Magnus Williamson leder NRK-sendt Amanda-show». nrk.no. 17. juni 2020. Besøkt 14. juli 2020. 
 10. ^ Ingebrethsen, Christian (31. august 2023). «Trekker seg fra Amandakomiteen i protest mot regelverket». NRK. Besøkt 30. mars 2024. 
 11. ^ «Han leder årets Amanda-show». vg.no. 16. juli 2016. Besøkt 15. juli 2020. 
 12. ^ «Nominert til Amanda». Stavanger Aftenblad. 17. august 1985. s. 21. 
 13. ^ a b c d e f g h i «Jubel for Spellemann, men seertallene er halvert». dn.no. 2. april 2019. Besøkt 20. august 2023. 
 14. ^ «Amanda-rekord på TV 2». TV 2. Besøkt 26. september 2016. 
 15. ^ «TV-seerne valgte vekk Amanda-prisen». 23. august 2010. Besøkt 26. september 2016. 
 16. ^ a b Jerijervi, Dag Robert. «Færre så Amandaprisen | Kampanje». kampanje.com. Besøkt 26. september 2016. 
 17. ^ Jerijervi, Dag Robert. «Seerras for Amanda | Kampanje». kampanje.com. Besøkt 26. september 2016. 
 18. ^ Jerijervi, Dag Robert. «Seervekst for Amandaprisen | Kampanje». kampanje.com. Besøkt 26. september 2016. 
 19. ^ NTB (13. juni 2018). «TV 2 dropper Amanda-prisen etter 12 år». Haugesunds Avis (norsk). Besøkt 15. februar 2023. 
 20. ^ Grindem, Karianne (22. august 2018). «Svindyre sendinger og stupende seertall: - Det er naturligvis en smertegrense et sted». dagbladet.no (norsk). Besøkt 15. februar 2023. 
 21. ^ «Under 5000 såg Amandashowet på web-tv». www.aftenbladet.no. 21. august 2019. Besøkt 15. februar 2023. 

Eksterne lenker

rediger