Liste over norske motorveier og motortrafikkveier

Wikimedia-listeartikkel
Det offisielle norske veiskiltet som angir motorvei.

Dette er en liste over norske motorveier og motortrafikkveier. Den inneholder en oversikt over motorveistrekninger i Norge, samt strekninger som er motortrafikkvei, selv om dette ikke er det samme som motorveier. Motortrafikkveier er typisk veier som ligner på motorveier, men ikke oppfyller alle krav. I Norge ble disse veiene tidligere benevnt motorvei klasse B (eller tofelts motorvei, mer uformelt benevnt motorvei), mens vanlige motorveier ble kalt motorvei klasse A. Dette skapte imidlertid forvirring internasjonalt og førte til feil på kart ved at veier fremsto med en høyere standard enn de i virkeligheten hadde. Begrepet ble erstattet av motortrafikkvei i 2006.

Vinteren 2020 har Norge rundt 515 kilometer skiltet motorvei, og 445 kilometer med skiltet motortrafikkvei. Tar en med alle firefeltsveier, også dem som ikke er skiltet motorvei, var det rundt 705 kilometer med firefeltsveier på det norske riksveinettet ved slutten av 2019.[1]

Norges nordligste motorvei er på E6 ved Klett sør for Trondheim.[2] Det planlegges også nye motorveier lenger nord i Trøndelag.[3] Norges sørligste motorvei er E18 øst for Kristiansand, men nye E39 ved Mandal vil overta denne statusen i 2022.[4] Landets vestligste motorveistrekning er på riksvei 555 i Bergen, mens den østligste er på E18 ved Mysen. Sistnevnte kan bli erstattet av nye riksvei 3/riksvei 25 ved Elverum, dersom denne blir skiltet motorvei.

Utbyggingen av motorveier i NorgeRediger

Utdypende artikkel: Norges motorveier

 
Det offisielle norske veiskiltet som angir motortrafikkvei.

De første motorveistrekningene i Norge ble åpnet fra 1962 og utover i 1960-årene, og norske veimyndigheter planla å bygge ut nærmere 800 kilometer motorvei frem til 1980. Tidlig i 1970-årene stoppet imidlertid motorveibyggingen opp, blant annet fordi motorveiene la beslag på store deler av utbyggingsprosjektene. Fra 1990-årene skjøt utbyggingen igjen fart, og da motorveien mellom Assurtjern og Vinterbro sør for Oslo åpnet 9. september 2009, fikk Norge for første gang et nasjonalt motorveinett. Det skjedde ved at de tre lengste motorveistrekningene i Norge – nord, sørøst og sørvest for Oslo – ble knyttet sammen. Det ble da mulig å kjøre sammenhengende på motorvei fra Tønsberg og Gardermoen til grensen mot Sverige ved Svinesund.

I 2015 ble Sverige ferdig med motorveien mellom Pålen og Tanumshede på E6. Da ble norske motorveinettet på cirka 400 kilometer koblet sammen med det europeiske motorveinettet med sammenhengende motorvei helt til Spania, Italia og Serbia.

Frem til 2018 var det motorveier kun på Østlandet, Agder, Rogaland og Vestland, men 19. desember 2018 åpnet en kort motorveistrekning i Trøndelag.[2]

Det er også planer om å bygge rundt 500 kilometer med motorvei i Norge frem mot 2030. Det inkluderer E6 HamarØyer, E6 StørenÅsen i Levanger, E16 HønefossSandvika, gjenstående deler av MomarkenKristiansand (unntatt Mosseveien i Oslo) og E39 Kristiansand–Bokn.

Veier med motorvei- og motortrafikkveistrekningerRediger

 
Veikart over Norge

Strekningene på listen omfatter til sammen 515 km skiltet motorvei (535 km om en regner med fellesstrekningene to ganger) og 445 km motortrafikkvei. Planlagte og uferdige veier er ikke medregnet. Firefeltsveier som ikke er skiltet motorvei, er heller ikke med på listen. I slutten av 2019 hadde Norge til sammen rundt 705 kilometer med firefeltsveier på stamveinettet.[1]

Utover det som er minimum bredde og antall kjørefelt for de to veitypene, er veibredden på disse strekningene varierende og fremgår ikke av denne oversikten.

Total lengde   Motorvei   Motortrafikkvei
Vei km km % km % Kommentar
  2578 229 8,9 204 7,9
  707 26 3,7 32,9 3 9 km felles med E6, på strekningen Kverndalenkrysset–Kløfta
  410 232 56,6 104 25,3 1 km felles med E6 over Vinterbrosletta
  1330 20,5 1,5 26 1,9 6 km felles med E16, Åsane–Eidsvåg
  451 4,5 1,0 0 0 4,5 km felles med E18, Lier–Frydenhaug
  291 0 0 12 4,1
  140 9 6,4 33 23,5
  388 0 0 17 4,3
  11,4 7,5 65,8 0 0
  23,5 0 0 4 17
  45 7 15,6 1 2,2
  13 0 0 4,5 34,6
181 26,4 0 0 1,2 4,5
557 7,8 0 0 7,8 100
Sum* 515 445 *Fellesstrekningene er kun regnet med én gang i totalsummen

TegnforklaringRediger

  Vei under bygging
  Vei under planlegging

  Motortrafikkvei
  Motorvei
  Avgiftsbelagt vei

Europavei 6Rediger

 
E6 ved Råde.

  2630 km –   229 km –   204 km

Viken og OsloRediger

 •   Svinesund (Riksgrense Sverige)–Klemetsrud (Oslo) (104 km)  
 • Mellom Klemetsrud og Ulven (ca. 8 km) har E6 ikke motorveistatus, selv om veien har fire felt, plandelte kryss og midtdeler. Veien har busslommer direkte ved veien uten separering.[5]
 •     KlemetsrudUlven (Oslo Øst, 15 km). Utredes.[6]

InnlandetRediger

 •   Viken grense–Kåterud (36 km)  
 •   Kåterud–Tretten (91 km; noen strekninger med tre og fire felt)  
 •     Kåterud–Moelv (31 km).
  • Kåterud–Brumunddal (19 km) åpner sommeren 2020
  • Brumunddal–Moelv (12 km) åpner desember 2020.[7]
 •     MoelvØyer (44 km). Under planlegging, planlagt byggeperiode: 2020–2025.[8] Skal bygges ut til motorvei av Nye Veier AS. Strekningen er delt inn i tre parseller:
  • Moelv–Roterud (11 km, inkludert ny Mjøsbru, 2021–2025[9])
  • Roterud–Storhove (21 km, 2021–2025)
  • Storhove–Granrudmoen i Øyer (12 km, 2020–2023[10]).
 •     ØyerTretten (6,5 km). Tunnelløp nummer to i Øyertunnelen under planlegging. Tunnelløpet skal bygges når årsdøgntrafikken passerer 8000. I 2016 hadde årsdøgntrafikken passert 7200, og i 2018 var trafikken på 7500 kjøretøy i døgnet.[11][12]
 •     TrettenRingebu (Elstad) (23 km). Under utredning. Utvidelse til motortrafikkvei med midtdeler og forbikjøringsfelt.[13] Delt i to delstrekninger:
  • Tretten–Fåvang kirke
  • Fåvang kirke–Elstad. Kommunedelplan for Fåvang kirke–Elstad vedtatt i juni 2019.[14] Utbygging avhenger av Nye Veier AS' prioriteringer.[15]
 •     Ringebu (Elstad)–Frya (10 km). Strekningen planlegges med byggestart i perioden 2024–2029, avhengig av Nye Veier AS' prioriteringer.[16]
 •   Frya–Sjoa (33 km, åpnet i 2016)
 •     Sjoa–Otta (12 km). Strekningen planlegges med byggestart før 2024. Usikker byggestart, avhenger av Nye Veier AS' prioriteringer.[15]
 • TrøndelagRediger

  •   Støren sør–Gyllan (9,5 km)
  •       UlsbergMelhus sentrum (ca. 66 km). Prosjektering pågår. Planlegges og utbygges av Nye Veier AS, med unntak av strekningen Vindåsliene–Korporalsbrua, som bygges ut av Statens vegvesen. Byggetid for strekningen: 2019–2027.[17]
   •       Ulsberg–Vindåsliene (25 km). Byggestart: høsten 2020, åpnes for trafikk i 2023.[18]
   •     Vindåsliene–Korporalsbrua (6,5 km). Byggestart: september 2017, åpnes i 2020.[19]
   •       Korporalsbrua–Gyllan (14,5 km). Mulig byggeperiode: 2023–2027.[17]
   •     Gyllan–Kvål (11,5 km). Mulig byggeperiode: 2022–2026.[17]
   •     Kvål–Melhus sentrum (7 km). Byggeperiode: 2019–2022.[17][20]
  •   Skjerdingstad–Jaktøyen (7,5 km): Fire felt nord for Melhus.
  •   Jaktøyen–Sentervegen (8 km)
  •   Sentervegen–Havnekrysset (Stjørdal) (36 km)  
  •     Ranheim–Værnes (23 km) utvidelse til motorvei. Prosjektering pågår. Byggeperiode: 2019–2024, første delstrekning åpnes 2021 [21]
  •   Havnekrysset–Kvithamar (2,5 km)
  •     Kvithamar–Åsen (19 km). Prosjektering pågår. Byggeperiode: 2020–2025/26.[22]
  •   Gullberget–Skogn (13,5 km)
  •   Branes–Mule (5,5 km)

  Europavei 16Rediger

    – 707 km –   26 km –   32,9 km inkl armer

  Bergen–Kongsvinger–Riksgrensen
  Arm Hønefoss–Sandvika (44 km)

  Europavei 18Rediger

   
  E18 ved Sande sør for Drammen.
   
  E18 sørover fra Undrumsdalskrysset i Re.
   
  E18 ved Kristiansand Dyrepark.

    – 410 km (Riksgrensen–Kristiansand) –   232 km –   104 km

  Flere andre strekninger fremstår som motorvei, men er ikke skiltet motorvei. Dette gjelder Mastemyr–Fiskevollen, Filipstad–Blommenholm og Timenes–Kristiansand. Et par strekninger fremstår også som motortrafikkvei, men er ikke skiltet motortrafikkvei – blant andre Ørje–Melleby og Akland–Tvedestrand.

  Europavei 39Rediger

   
  Fritz C. Riebers veg (E39) ved Fjøsanger i Bergen. Vegen er per 2019 ikke klassifisert som motorvei, men vil trolig bli omklassifisert når prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal står ferdig i 2022.

    1330 km –   19 km –   26 km

  •     Varoddbrua–Grauthelleren (Ytre Ringvei, fellesstrekning med E18, 11 km): Planfase, forventet byggetid 2026–2029.[36]
  •     Grauthelleren–Døle bru (Kristiansand vest–Mandal øst) (19 km), påbegynt 2018, ferdig i 2022
  •     Døle bru–Mandalselva (Mandal øst–Mandal by) (7 km motorvei + 6 km tilførselsvei til Ime ved Mandal sentrum), påbegynt oktober 2019, åpnes desember 2021[37][38]
  •     Mandalselva–Herdal (Mandal–Lyngdal øst) (26 km). Kommunedelplan vedtas november 2019. Forventet byggetid 2021–2024[39]
  •     Herdal–Røyskår (Lyngdal øst–Lyngdal vest) (10 km), Reguleringsplan igangsatt høsten 2019, planlagt byggetid: 2020–2023
  •     Røyskår–Ålgård (Lyngdal vest– Ålgård) (cirka 100 km). Kommunedelplan til behandling per 2019
  •     Ålgård–Hove (Sandnes) (14 km)
  •   Sandnes S til Hove, hvor firefelts motorvei starter (ca. 3 km)
  •   Hove–Stavanger (ca. 15 km)
  •     Schancheholen–Smiene (Eiganestunnelen) i Stavanger, 5 km, åpnes februar 2020[40]
  •     Smiene (Eiganestunnelen)–Harestad (Rogfast) (4,5 km)
  •     Harestad–Bokn (Rogfast), 30 km firefelts motorvei under Boknafjorden, inkludert Boknafjordtunnelen. Tunnelen blir 26,7 kilometer lang og 392 meter dyp, og den klart lengste undersjøiske veitunnelen i verden. Tunnelen er en del av Rogfast-prosjektet som ble påbegynt 2018. Tunnelen forventes åpnet i 2027.[41]
  •     BoknStord (ca. 70 km), firefelts motorvei over Haugalandet til Stord[42]
  •     StordOs (ca. 50 km), inkludert Hordfast[43]
  •     Svegatjørn (Os)–Rådal (Nordås i Bergen) (16,3 km). Byggeperiode: 2015–2022
  •   Eidsvåg i Bergen–Vågsbotn (Åsane, Bergen) (6 km, delt trasé med E16)
  •     VågsbotnNordhordlandsbrua planlegges. Forventet vedtatt kommunedelplan i 2020, byggestart mulig i 2025. Vurderes bygget som firefelts motorvei. Består av to hovedalternativer:
   • Ny E39 øst for Bergen sentrum (Ringvei Øst): Fjøsanger–Arna–Klauvaneset (ca. 26 km)
   • Beholde dagens E39 gjennom Bergen sentrum med ny vei mellom Åsane og Nordhordlandsbrua: Vågsbotn–Klauvaneset (8 km)

  Europavei 134Rediger

    472 km –   4 km –   0 km

  Riksvei 3Rediger

    291 km –   0 km –   12 km

  •   Kolomoen–Ommangsvolden (Løten) (12 km)
  •     Ommangsvolden–Tønset (3 km) (Byggestart 2018, ferdig 30. juli 2020)
  •     Tønset (Løten)–Åkroken (Elverum) (16 km) (felles trasé med riksvei 25. Byggestart 2018, ferdig 30. juli 2020)
  •     Åkroken–Grundset (6 km) Byggestart 2018, ferdig 30. juli 2020)[45]

  Riksvei 4Rediger

    140 km –   9,3 km –   33 km

  Riksvei 7Rediger

    387,6 km –   0 km –   17 km

  Riksvei 25Rediger

    116,5 km –   0 km –   0 km

  Riksvei 159Rediger

    11,4 km –   7,5 km –   0 km

  Riksvei 509Rediger

    5 km –   0 km –   5 km

  •   Sømmevågen (Sola)–Jåttå (Stavanger) (5 km)

  Riksvei 555Rediger

    45 km –   7 km –   1 km

  •   Puddefjordsbroen (Bergen sentrum)–Loddefjord (ca. 7 km)
  •   Loddefjord (kort strekning fra slutt på motorvei) (ca. 1 km)
  •     Forlengelse av motorvei til Kolltveit planlegges (strekningen blir da til sammen 16 km lang)

  Riksvei 580Rediger

    24,1 km –   0 km –   0 km

  •     Skeievannet–Nordås (1,5 km)

  Riksvei 706Rediger

    13 km –   0 km –   4,5 km

  Fylkesvei 181Rediger

  181 26,4 km –   0 km –   1 km

  •   Boksrudkrysset–Hammerstad (ca. 1 km)

  Fylkesvei 557Rediger

  557 7,8 km –   0 km –   7,8 km

  Motorveier i hvert fylkeRediger

  Fylke Motorveier Motortrafikkveier
  Agder 58 km 39 km
  Innlandet 45 km 181 km
  Møre og Romsdal 0 km 0 km
  Nordland 0 km 0 km
  Oslo 12 km 10 km
  Rogaland 13 km 10 km
  Troms og Finnmark 0 km 0 km
  Trøndelag 7 km 96 km
  Vestfold og Telemark 116 km 40 km
  Vestland 13 km 8 km
  Viken 251 km 56 km

  Se ogsåRediger

  ReferanserRediger

  1. ^ a b Seglsten, Per Helge (7. oktober 2019). «Halvparten av firefeltsveiene mangler». Veier24.no (norsk). Besøkt 14. november 2019. 
  2. ^ Andersen, Martin (19. desember 2018). «Slik er Trøndelags nye motorvei». adressa.no. Besøkt 2. juli 2019. 
  3. ^ «E6 nord: Ranheim–Åsen (42 km) | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 2. juli 2019. 
  4. ^ «E39 Kristiansand vest – Mandal øst | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 2. juli 2019. 
  5. ^ For eksempel 59°50′58″N 10°50′10″Ø og 59°53′53″N 10°48′48″Ø
  6. ^ E6 Oslo Øst
  7. ^ «E6 Kolomoen – Moelv: Om prosjektet». nyeveier.no. Nye Veier. 2019. Besøkt 28. juli 2019. 
  8. ^ Øyvind Moshagen (12. september 2018). «E6 Innlandet: Nye konkurranser på E6 Kolomoen–Øyer» (PDF). Nye Veier AS. Besøkt 28. juli 2019. 
  9. ^ «Utlyser Innlandets største veikontrakt | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 28. juli 2019. 
  10. ^ «Nye Veier ønsker innspill om E6 Storhove – Øyer | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 28. juli 2019. 
  11. ^ «E6 Øyertunnelen løp nr. to». Statens vegvesen. Besøkt 28. juli 2019. 
  12. ^ «Vegkart». www.vegvesen.no. Besøkt 28. juli 2019. 
  13. ^ «E6 Tretten–Ringebu». Statens vegvesen. Besøkt 28. juli 2019. 
  14. ^ «Enighet etter mekling om ny E6 Fåvang kirke – Elstad i Ringebu». Innlandet. Besøkt 28. juli 2019. 
  15. ^ a b Bentzrød, Sveinung Berg. «Nye Veier «rapper» enda to store veiprosjekter fra Statens vegvesen». Aftenposten. Besøkt 28. juli 2019. 
  16. ^ NTB (11. januar 2019). «Nå blir E6 til Oslo ytterligere utbedret». smp.no (norsk nynorsk). 
  17. ^ a b c d «Fakta om E6 Ulsberg–Melhus S | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 28. juli 2019. 
  18. ^ «Signerte milliardkontrakt for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene». www.nyeveier.no. 18. november 2019. Besøkt 21. november 2019. 
  19. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6soknedal
  20. ^ https://www.nyeveier.no/nyheter-fra-prosjektområdene/nyheter/e6-troendelag/naa-er-vi-i-gang-med-ny-e6-i-troendelag
  21. ^ https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-troendelag/e6-nord-ranheim-åsen-42-km/prosjekt-ranheim-vaernes/
  22. ^ https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-troendelag/e6-nord-ranheim-åsen-42-km/prosjekt-kvithammar-åsen/
  23. ^ [1] Nybakk–Slomarka
  24. ^ https://www.banenor.no/prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/
  25. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16skarethogkastet
  26. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum/Delstrekninger/Bjørum-Skaret
  27. ^ «Retvet–Vinterbro». Statens vegvesen. Besøkt 21. november 2019. 
  28. ^ Skoglund, Jarle (2. desember 2019). «Nye Veier lyser ut Grenlandsbrua på nytt - sammen med begge naboparsellene». Veier24.no (norsk). Besøkt 2. desember 2019. 
  29. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
  30. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
  31. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
  32. ^ Sveinung Berg Bentzrød. «Nye Veiers første motorvei markerer åpning av full konkurranse med Statens vegvesen». Aftenposten. Besøkt 2. juli 2019. 
  33. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
  34. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 13. juni 2011. Besøkt 23. april 2011. 
  35. ^ «Nye Veiers prosjekter». Nye Veier (norsk). 2019. Besøkt 15. juli 2019. [død lenke]
  36. ^ «Nye Veiers prosjekter». Nye Veier (norsk). 2019. Besøkt 15. juli 2019. 
  37. ^ «Om prosessen – E39 Mandal Øst – Mandal By». Besøkt 13. juli 2019. 
  38. ^ «Byggingen av nye E39 er i gang». NRK Sørlandet (norsk). 19. oktober 2019. Besøkt 22. oktober 2019. 
  39. ^ «Kan få kontrakter for flere millioner». Lister24. Besøkt 22. oktober 2019. 
  40. ^ Åpningsdatoen er bestemt
  41. ^ Rogfast forsinkes ett år til
  42. ^ E39 Bokn–Stord: Fakta Statens vegvesen
  43. ^ E39 Stord–Os: Fakta Statens vegvesen
  44. ^ Nytt løp i Oslofjordtunnelen, Statens vegvesen
  45. ^ Statens vegvesen: «Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum» (10. april 2018)
  46. ^ «Rv. 4 Roa–Gran grense». vegvesen.no (Besøkt 22. august 2017)
  47. ^ «Rv. 4 Lunner grense–Jaren». vegvesen.no (Besøkt 31 januar 2019)