rediger Pakistanportalen

Den islamske republikk Pakistan er en republikk i Sør-Asia med grense mot Iran, Afghanistan, Kina og India. Landet ble i 1947 separert fra den britiske kolonien India, til en selvstendig muslimsk stat takket være Quaid-E-Azam Muhammad Ali Jinnah. Landet er delt opp i fire provinser: Punjab, Sind, Balutsjistan og Khyber Pakhtunkhwa. Hovedstaden i Pakistan er Islamabad. Andre store byer: Karachi, Lahore, Quetta og Peshawar. Det høyeste fjellet er K2 (8611 moh.). Dette er også verdens nest høyeste fjell. Pakistan har en befolkning på 177 millioner, hvorav 95 % er representert av muslimer. Det nasjonale språket er urdu, mens engelsk er det offisielle språket.

Dagens Pakistan deler sin historie med India (se Indias historie), Afghanistan og Iran. Området ligger mellom Midtøsten og Indusdalens silvilisasjon og grenser til Sentral-Asia. I antikken ble Pakistan erobret av mange grupper, blant andre perserne, grekere, gresk-baktrianere, kushaner, hunere og skythere. Pakistan er delvis separert fra resten av subkontinentet av Kutchranden og den 800 km lange Thar-ørkenen, derfor gikk ikke mange av disse gruppene inn i moderne India.

Aleksander den store nedkjempet Porus ved slaget om Hydaspeselven (nær dagens Jhelum i Pakistan) og erobret mye av Punjab. Greske kolonister slo seg ned ved Khyber-passet og i Punjab. Seleukidene styrte området frem til den østlige delen rev seg løs og dannet det gresk-bactriske kongedømmet i det 3.århundret f.Kr. Islams fremvekst så ankomsten til arabere og sentral-asiatiske tyrkere. Sufismen spredte seg fra Sentral-Asia som appellerte til den buddhistiske befolkningen i Pakistan. Gradvis ble befolkningen omvendt til islam. Les mer om Pakistan..

  rediger Utvalgt artikkel
Setningen Zaban-e Urdu-e Mualla («Den opprørte leirens språk») skrevet med nastalīq-skrift.

Urdū (اردو) eller urdu-språk er et indoeuropeisk språk av indoarisk type som hovedsakelig blir talt i Pakistan og India. Det er svært likt hindi, men blir skrevet i nastaliq, en tilpasset utgave av det arabiske alfabetet. Urdu er et språk som best kan beskrives som hindi skrevet med arabisk skrift og utvidet og beriket med persiske lånord.

Urdu er offisielt språk i Pakistan, og ett av de 23 nasjonale språkene i India.

Urdu hører til blant verdens ti største språk. Navnet har samme opprinnelse som det norske ordet horde. Begge ordene stammer fra tyrkisk ordu (= hær, leir). Stormogulene i Delhi var opprinnelig sentralasiatiske nomader, og hoffet deres ble derfor omtalt som urdu-e mu'allâ (= leir keiserens). Dette gikk så over til å betegne språket deres, og ble etterhvert kortet ned til urdu.

Ved Pakistans opprettelse i 1947 ble landets navn dannet av det persiske adjektivet pâk (= ren (i troen)), og endelsen -istân (= sted). I sanskrit hadde man ordet sthânam (= sted) fra verbalroten sthâ- (= å stå), liksom norsk har dannet ordene «et sted» og «en stad» av verbet "å stå". Sanskrit -sthanam gjenfinner vi i navnet på den indiske delstaten Rajasthan. Navn som Afghanistan og Kurdistan har samme opphavet. Men Chaudri Rahmat Ali, som fant på navnet Pakistan, hadde neppe i tankene at det, skrevet med urduskrift, like godt kan leses pâksitân (= en som stjeler alt sammen). Les mer om Urdu..

  rediger Utvalgte bilder
Punjabi, en Pakistansk folkedans.
Kalash-folket i det nordlige Pakistan har unike tradisjoner og egen religion.
Pakistans grunnlegger Muhammad Ali Jinnah i 1945.
  rediger Visste du at…
  • ...Pakistans grunnleger het Muhammad Ali Jinnah?
  • ...Pakistan har en befolkning på 177 millioner?
  • ...Pakistans President heter Asif Ali Zardari?
  • ...Pakistan ble en uavhengig stat i 1947?
  • ...Pakistan inntil nylig var et militærdiktatur?
  • ...Pakistans første kvinnelige statsminister het Benazir Bhutto?
  • ...Pakistan en gang var del av Britisk India?
  rediger Utvalgt biografi


Benazir Bhutto (født 21. juni 1953 i Karachi, Pakistan, død 27. desember 2007 i Rawalpindi, Pakistan) var en pakistansk politiker. Da hun ble valgt til pakistansk statsminister i 1988 ble hun den første kvinnelige statssjefen i et muslimsk land i moderne tid. Hun var statsminister i to perioder, 19881990 og 19931996. Hun ble i romjula 2007 drept i et selvmordsangrep mens hun drev valgkamp for igjen å bli landets statsminister.

Benazir Bhutto i 1988.

Benazir Bhutto var datter av den avsatte og henrettede statsministeren Zulfikar Ali Bhutto og parlamentsrepresentanten Begum Nusrat Bhutto som var etnisk kurder fra Kermanshah i Iran, datter av en kurdisk forretningsmann som flyttet til Pakistan i 70-årene. Familien var sjia-muslimsk, men Benazir Bhutto presenterte seg etterhvert som sunni. Hun utdannet seg blant annet ved Radcliffe og Harvard i USA og ved universitetet i Oxford i Storbritannia.


Etter at faren ble avsatt i 1975 ble Bhutto satt i husarrest. Ali Bhutto ble henrettet av kuppmakeren Muhammad Zia-ul-Haq i 1979 etter mordet på en politisk motstander. Benazir Bhutto fikk lov til å reise til Storbritannia i 1984, der hun ble eksilleder for Pakistan People's Party, partiet til faren. Etter at militærdiktatoren[trenger referanse] Muhammad Zia-ul-Haq døde dro hun tilbake til Pakistan som opposisjonsleder. Les mer om Benazir Bhutto..

  rediger Bidragsytere
  rediger Relaterte portaler

Kommer...

  rediger Kategorier
  rediger Ting du kan gjøre
  • Du kan opprette artikler som er relevant til Pakistan.
  • Du kan forbedre artikler som allerede er laget.