Nomader eller nomadisme er en betegnelse som beskriver folkegrupper eller dyr som flytter fra sted til sted, uten å ha et fast bosted.

Ung nomadekvinne utenfor familieteltet i Mauritania.

MenneskerRediger

Man skiller gjerne mellom nomader som følger stammens beitedyr etter hvert som de skifter beiteplass, og nomader som flytter fra sted til sted for å selge varer.

Husdyrhold basert på nomadisme er en levemåte som av mange var spådd å dø ut med det andre årtusenet. I sin doktoravhandling «In Defence of Pastoralism: Form and Flux among Tuaregs in Northern Mali», basert både på historiske kilder og egne opphold i Nord-Mali, argumenterer Gunnvor Berge (Universitetet i Oslo, 2000) for at nomadismen langt fra er så «syk» som spådommene skulle tilsi. Nomader har alltid hatt problemer med å tilpasse seg statsgrenser, men i tørre områder der nedbøren er uforutsigelig og ressursene spredt, er det mye som tyder på at nomadene er mer levedyktige enn statene som sprang ut av kolonitiden.

Eksempler på tradisjonelle nomadefolk er beduiner, berbere, tuareger m.fl. Andre eksempler på folk med nomadiske tradisjoner er samene og vandrerfolk som romanifolket (tatere og sigøynere), det europeiske Jenischefolket og de norske skøyerne.

Andre arterRediger

Svært mange dyrearter lever nomadisk, og følger endringer i for eksempel næringstilgang og sesongvariasjoner i klima mellom ulike områder.