Handelsmann

Handelsmann er en person som driver med handel.[1] I historisk sammenheng, særlig i tidlig moderne tid og tidligere, er begrepet brukt om den som drev ervervsmessig handelsvirksomhet. Begrepet er ofte synonymt med «kjøpmann» i sin tradisjonelle betydning, særlig når det er snakk om eldre forhold. I noe nyere tid er «handelsmann» til dels også brukt om en mindre handelsmann enn en grosserer, f.eks. en kremmer eller handelsreisende. Tilsvarende moderne begreper er «forretningsmann» og «næringsdrivende».

ReferanserRediger

Se ogsåRediger