Portal:Middelalderen


  rediger Middelalderen

Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) betegner i europeisk historie perioden fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen. Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453 med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene. I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500-1500. Omskiftningene som markerer innledningen til Middelalderen er Vestromerrikets fall, folkevandringene og kristendommens voksende innflytelse. Avslutningen av middelalderen skyldes den samlede effekt av endringene på 14-1500 tallet som skyldtes boktrykkerkunsten, reformasjonen, europeernes oversjøiske reiser, ildvåpnene og Østromerrikets fall (1453).

  rediger Utvalgt artikkel
Festningen Dunnottar i Mearns i Skottland er ett av de beste befestningsverker i Storbritannia. Stedet var i bruk gjennom hele høymiddelalderen, og festningen selv dateres tilbake til 1200-tallet.t

Skottland i høymiddelalderen omhandler Skottlands historie i en tid som strekker seg fra kong Domnall II i 900 og til kong Alexander III i 1286, og som ledet indirekte til Den skotske uavhengighetskrig.

900-tallet og 1000-tallet var den nordlige halvdelen av Storbritannia dominert av gælisk kultur, og av et gælisk kongedømme kjent på gælisk som «Alba», på latin som enten «Albania» eller «Scotia», og på engelsk som «Skottland». Fra sin hovedbase i østlige Skottland, nord for elven Forth, tok kongedømmet Alba kontroll over landområdene sørover. Kongedømmet hadde en blomstrende kultur som omsluttet store deler av den gælisk-talende verden.


  rediger Utvalgt bilde
  rediger Visste du at…
  rediger Relaterte portaler
  rediger Middelalderennyheter
  rediger Utvalgt biografi
Birkebeinerne flykter med Ingas sønn, kongsemnet Håkon, til Nidaros i 1206.

Inga fra Varteig (født 1185, død 1234) hadde et forhold til kong Håkon Sverresson av Norge, fødte ham sønnen Håkon Håkonsson utenfor ekteskap, men bar senere jernbyrd for å bevise sannheten om sønnens kongsarv. Hun er en av de kvinner som har spilt en betydelig rolle i Norges historie.

  rediger Kategorier
  rediger Underprosjekter
  rediger Ting du kan gjøre
  rediger Middelalderens kultur
  rediger Krigføring i middelalderen