Portal:Hitra


  rediger Hitraportalen
NO 1617 Hitra.svg
Hitra komm.png

Hitra (fra gammelnorsk Hitr eller Hitrar der betydningen er «splittet» fra fastlandet. En person fra Hitra kalles hitterværing) er en øy og en kommune i Sør-Trøndelag, og ligger sør for innløpet til Trondheimsfjorden. Mot nord ligger øya og kommunen Frøya, i øst Ørland og Agdenes, i sør på fastlandet ligger Snillfjord, Hemne og Aure, mens Smøla ligger mot vest. Havområdet som skiller Hitra fra Frøya heter Frøyfjorden, Trondheimsleia skiller Hitra fra fastlandet og Ramsøyfjorden skiller Smøla fra Hitra. Les mer...

  rediger Utvalgt bilde
Fillan.
Parti fra gamle Fillan sentrum
  rediger Visste du at…

... en person fra Hitra kalles for hitterværing ?

  rediger Utvalgt artikkel

Havmyran naturreservat er et naturreservat i Hitra kommune, Sør-Trøndelag. Naturreservatet ligger i et hei, sump og myr-område sørvest på innlandet av øya Hitra, og har siden 2002 status som ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler. Reservatet ble opprettet i 1982 for å bevare et stort representativt og urørt myr- og heilandskap med oseanisk vegetasjon, og ) et viktig våtmarksområde med rik og interessant fuglefauna.

  rediger Relaterte portaler
  rediger Kategorier
  rediger Nye artikler