Portal:Hitra


  rediger Hitraportalen
NO 1617 Hitra.svg
Hitra komm.svg

Hitra (fra gammelnorsk Hitr eller Hitrar der betydningen er «splittet» fra fastlandet. En person fra Hitra kalles hitterværing) er en øy og en kommune i Sør-Trøndelag, og ligger sør for innløpet til Trondheimsfjorden. Mot nord ligger øya og kommunen Frøya, i øst Ørland og Agdenes, i sør på fastlandet ligger Snillfjord, Hemne og Aure, mens Smøla ligger mot vest. Havområdet som skiller Hitra fra Frøya heter Frøyfjorden, Trondheimsleia skiller Hitra fra fastlandet og Ramsøyfjorden skiller Smøla fra Hitra. Les mer...

  rediger Utvalgt artikkel

Hestnes hvalstasjonHitra i Sør-Trøndelag ble opprettet av A/S Norsk Hvalfangst i 1925. Med sitt store behov for sesongarbeidere var hvalstasjonen en av de viktigste arbeidsplassene i distriktet. Hvalstasjon kom i drift i 1926 med tre hvalbåter. Man fanget storhval og første sesong ble det brukt speiding fra sjøfly. Flypioneren Leif Lier sto for denne virksomhet. Dette året ble det fanget 273 hval. Siste sesong ved Hestnes hvalstasjon var 1962.

  rediger Relaterte portaler
  rediger Kategorier
  rediger Nye artikler