Norsk Folkeminnelags skrifter

Norsk Folkeminnelags skrifter er kulturvernorganisasjonen Norsk Folkeminnelags bokserie. Et uttalt mål bak utgivelsene har vært å fremskaffe gode tradisjonssamlinger fra alle strøk av landet. Med i snitt to bokutgivelser for året er nettet blitt stadig mer finmasket, samtidig som også andre hensyn forsøkes ivaretatt. Bøkene har også vært relatert til ulike yrkesgrupper, spesielle skikker, ulike fortellergenre og nyere former for kulturytringer, samtidig som det kontinuerlig pågår en profileringsdebatt i tråd med folkloristikkens skiftende paradigmer.

Norsk Folkeminnelag utgir dessuten tidsskriftet FOLKEMINNER. NFL-nytt. Skriftet, som også inneholder artikler om ulike folkloristiske emner og stoff til ren faglig orientering, distribueres primært til medlemmene.

Fullstendig oversikt over NFLs skrifterRediger

Ekstrautgivelser utenom nummerserienRediger

Geografisk fordeling av skriftene

     

Mange av Norsk Folkeminnelags bokutgivelser finnes også gjenopptrykt i regi av de kommersielle forlagene

LitteraturRediger

  • Reidar Th. Christiansen: «Norsk Folkeminnelag nr. 1-36 (1920–1936), Oslo» (s. 193-199). I: Gunnar Granberg (ed): Acta Ethnologica 1936. Levin & Munksgaard. København 1936.
  • Svale Solheim: Etter 50 år: Norsk folkeminnelag og Tradisjon. I Tradisjon, Tidskrift for Folkeminnevitskap, nr. 1, s. 83f.

Eksterne lenkerRediger

Norsk Folkeminnelag