Asbjørnsenselskapet

Asbjørnsenselskapet har som formål å utbre kunnskap om Peter Christen Asbjørnsens liv og virke som folkeminnesamler, folklorist, forstmann, naturvitenskapsmann, folkeopplyser, forfatter, oversetter og friluftsmann (fra vedtektene §1). Selskapet utgir også årsskriftet Juletræet.

Asbjørnsenselskapet
Org.formLitterært selskap
EtablertNorges flagg Oslo 2008
HovedkontorNorges flagg Oslo, Norge
Produkt(er)Årsskriftet Juletræet
NøkkelpersonerHenning Østberg og Jorunn Vandvik Johnsen
StyrelederErik Henning Edvardsen
Antall ansatte0
ResultatArrangerer ekskursjoner og feirer Asbjørnsens bursdag med foredrag og annen programvirksomhet

Asbjørnsenselskapet har som formål å utbre kunnskaper om Peter Christen Asbjørnsens liv og virke som samler, folklorist, forstmester, marinbiolog og naturvitenskapsmann
Visittkortfoto av Peter Christen Asbjørnsen (1812–1885) av Oluf Væring i Christiania.

Selskapet ble formelt stiftet ved en sammenkomst på Asbjørnsens fødselsdag tirsdag 15. januar 2008, da det ble nedsatt et interimsstyre. Første årsmøtet, onsdag 23. april 2008, valgte et styre med Bjørn Ringstrøm som formann. Da styret konstituerte seg påtok lederen seg også oppgaven som kasserer, Erik Henning Edvardsen ble nestleder, Jorunn Vandvik Johnsen sekretær, Tallak Moland webredaktør, og Henning Østberg og Lanne Bjørn-Hansen styremedlemmer.

Asbjørnsengjengen, som var en klubb med lange aner og som formål å dyrke Asbjørnsens forhold til Nordmarka ble av initiativtakerne invitert til å knytte seg til selskapet. Meningen var at disse utfra spesiell ekspertise omkring Asbjørnsens vandringsveier skulle bidra til arrangementer, ekskursjoner og kulturvandringer i Asbjørnsens spor.

Med hensyn til Peter Christen Asbjørnsens 200 års jubileum i 2012, utarbeidet selskapet en handlingsplan for årene 2008-2012, og stilte seg i spissen for å gjennomføre en verdig feiring med jubileumsbok, En dør til Asbjørnsen og hans verden, en Asbjørnsen-utstilling på Ibsenmuseet i Oslo, som innlemmet også Jørgen Moe året etter, og utstrakt foredragsvirksomhet, for det meste overfor ideelle foreninger, folkeuniversitet og lag i Oslo og omegn, men også så langt til Baroniet Rosendal i vest til Fredrikstad i øst og på eldreakademiet i Hamar og legekonferanse i Tønsberg. Styrets representanter; Ringstrøm, Edvardsen og Vandvik Johnsen holdt, inkludert flere radiointervjuer, til sammen nesten hundre foredrag i løpet av jubileumsåret 2012.

Det ble videre bestemt at selskapet skulle utgi et årsskrift, Juletræet, som tok opp tråden fra Asbjørnsens egne utgivelser under samme tittel i 1850, 1851, 1852 og 1866. Første utgave av andre serie startet allerede i stiftelsesåret med en språklig modernisert utgave av Asbjørnsens årsskrift fra 1852, Erindringer fra Egypt 1849-1850 med akvareller av Hans Johan Frederik Berg, som han jula 1849 møtte i Kairo. Året etter fulgte selskapet opp med Fire Eventyr illustrert av Nils Wivel, hvorav tre av eventyrene aldri tidligere har vært publisert. I fortsettelsen har skriftserien bestått av egenproduserte artikkelsamlinger, vitenskapelige avhandlinger og utgivelse av originalkorrespondanser mellom Asbjørnsen og andre aktører fra akademia og norske kunstnere. Selskapet utga også i 2011 en bibliografi over Asbjørnsen og Moes eventyr- og sagnutgivelser, som senere er blitt et standard referanseverk for samlere, antikvariats- og auksjonskataloger.

Selskapet kom dessuten til å videreføre Asbjørnsengjengens tradisjoner med å arrangere årlige fødselsdagsselskap for Asbjørnsen den 15. januar.

Målet har vært å engasjere fagfolk innenfor alle de disipliner Asbjørnsen utfoldet seg innenfor; zoologi, marinbiologi, folklore (eventyr, myter og sagn) skogbruk (forstvesen), gastronomi, jakt, friluftsliv, etc.. Om selskapet forteller historieprofessor i New York, Peder Anker:

«Peter Christen Asbjørnsen har i dag fått et eget Selskap, en fanklubb som jeg også har blitt medlem av, og på deres fine websider har jeg lest meg opp på hans mange geskjefter. Der lærte jeg at han også var en habil naturvitenskapsmann, kanskje mest kjent for å ha funnet en enorm sjøstjerne på en loddrett bergvegg fire hundre meter nede i Hardangerfjorden. Han syntes den var vakker og kalte den derfor Brisinga, etter smykket til den norrøne gudinnen Frøya, kalt Brisingamen. Det er en romantisk form for vitenskap der hans beundring for naturens storslagenhet får ham til å bringe en vakker myte inn i et marinbiologisk artsnavn. En serie med andre naturvitenskapelige arbeider og bøker er også signert Asbjørnsen, inkludert flere illustrerte lærebøker for barn og ungdom. Eventyr og kunnskap var for ham to sider av samme sak» (Anker 2022:17-18).

Asbjørnsenselskapet har inngått uformelt samarbeid med Norsk Folkeminnesamling (UiO), Norsk Folkeminnelag, Norsk Folkemuseum, Eventyrmuseet Villa Fridheim og Ringerikes Museum, og spilte en sentral rolle i markeringen av Asbjørnsens 200-årsjubileum i 2012 og i Jørgen Moes i 2013.

I 2022 har selskapet utgitt i alt femten boktitler (se Juletræet).

Eksterne lenker rediger

 
 
P. Chr. Asbjørnsens portrett. Visittkortfotografi tatt av Frederik Klem, 1873, med hans signatur notert på fotografiets bakside. P.e.
  • Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata

Kilder rediger

  • Anker, Peder 2022: Livet er best ute. Friluftslivets historie og filosofi. Oslo: Kagge Forlag.
  • Wandrup, Fredrik 2012: «Asbjørnsenåret 2012». Dagbladet 31. desember 2012.
Autoritetsdata