Asbjørnsenselskapet

Asbjørnsenselskapet har som formål å utbre kunnskap om Peter Christen Asbjørnsens liv og hans virke som folkeminnesamler, folklorist, forstmann, naturvitenskapsmann, folkeopplyser, forfatter, oversetter og friluftsmann (fra vedtektene §1). Selskapet utgir også årsskriftet Juletræet. (Se Handlingsplanen 2008-2012 for opplysninger om skriftserien).

Asbjørnsenselskapet
Norske folkeeventyr(1914)-inset-Asbjornsen-photo-autograph.jpg
Org.formLitterært selskap
EtablertNorge Oslo 2008
Hovedkontor Norge Oslo, Norge
Produkt(er)Årsskriftet Juletræet
NøkkelpersonerHenning Østberg, Erik Henning Edvardsen og Jorunn Vandvik Johnsen
Styreleder Bjørn Ringstrøm
Antall ansatte0
ResultatArrangerer ekskursjoner og feirer Asbjørnsens bursdag med foredrag og annen programvirksomhet

Asbjørnsenselskapet har som formål å utbre kunnskaper om Peter Christen Asbjørnsens liv og virke som samler, folklorist, forstmester, marinbiolog og naturvitenskapsmann
Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885). Oljemaleri ved Knud Bergslien (1870).
Peter Christen Asbjørnsen. Skulptur ved Brynjulf Bergslien (1885).

Selskapet ble formelt stiftet ved en sammenkomst på Asbjørnsens fødselsdag tirsdag 15. januar 2008. Det ble nedsatt et interimsstyre og på det første årsmøtet, onsdag 23. april 2008, ble det valgt et styre med Bjørn Ringstrøm som formann. Det øvrige styret konstituere seg etter vedtektene på det første styremøtet etter dette. Bjørn Ringstrøm påtok seg også å være kasser, Erik Henning Edvardsen ble nestleder, Tallak Moland webredaktør, mens Jorunn Vandvik Johnsen, Henning Østberg og Lanne Bjørn-Hansen ble styremedlemmer.

Initiativtakerne inviterte Asbjørnsengjengen til å knytte seg til selskapet. Meningen er at disse utfra sin spesielle ekspertise stiller seg i spissen for å arrangere ekskursjoner og kulturvandringer langs Asbjørnsens reiseruter.

Selskapets handlingsplan 2008-2012Rediger

Nedsette en komité for å utarbeide et opplegg for 200 års jubileet for P. Chr. Asbjørnsens fødsel i 2012.

Utgi årsskriftet Juletræet med tekster om eller av Asbjørnsen. 1) Utgaven fra 1852 med akvareller av Hans Johan Frederik Berg, 2) fire eventyr illustrert av Nils Wivel, hvorav tre aldri tidligere har vært publisert og 3) korrespondanser mellom Asbjørnsen og ulike norske kunstmalere om bokomslag og tekstillustrasjoner (Hans Gude, Vincent Stoltenberg Lerche, Marcus Grønvold, m.fl.) og andre arkivalia.

En mest mulig fullstendig og ferdig oppdatert bibliografi, ajourført frem til ca. år 2000, der bokutgivelser på norsk og i oversettelser blir beskrevet så nøyaktig som det lar seg gjøre.

Finne fram til hvor mange årlige møter vi bør ha utenom årsmøtet og det årlige fødselsdagsselskapet, som allerede er en tradisjon i Asbjørnsenklubben.

Engasjere fagfolk fra alle de områdene som Asbjørnsen arbeidet innenfor; folklore, zoologi, marinbiologi, skogbruk, gastronomi, jakt, friluftsliv, etc..

Drøfte med Nasjonalmuseet for kunst (ved håndtegnings- og kobberstikksamlingen) mulighetene for en utstilling av eventyrtegninger til 1879- og andre utgaver av Asbjørnsen og Moes bøker.

Ta opp med Nasjonalbiblioteket og Norsk Barnebokinstitutt, hva som kunne stilles ut av bøker og asbjørnseniana i 2012, og hvor.

Samarbeide med Norsk Folkeminnesamling (UiO), Norsk Folkemuseum, Eventyrmuseet Villa Fridheim og Ringerikes Museum om markeringene av Asbjørnsen- og Moe-jubileene i 2012 og 2013.

Ny utgave av barneeventyrene med illustrasjoner av norske skolebarn, stilkonkurranse, eventuelt dramatikerkonkurranse, o.a.

Gå i dialog med «Den kulturelle skolesekken», Gyldendal Norsk Forlag og ulike interesseforeninger, samt tegnere og illustratører om ulike prosjekter for Asbjørnsenåret.

Konkretisere seminarer, utarbeide turkart som viser Asbjørnsens vandringer, og arrangere turer i Asbjørnsens fotspor i Nordmarka, på Krokskogen, Romerike, Rondane, osv..

ÅrsskrifteneRediger

Eksterne lenkerRediger

  • Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata
  Wikikilden: Peter Christen Asbjørnsen – originaltekster av og om forfatteren