Juletræet (årsskrift)

Juletræet er et årsskrift som Peter Christen Asbjørnsen utga i årene 1850, 1851, 1852 og 1866. Det var også planer om å følge opp serien med nye utgaver både i 1867 og 1868, men dette ble det aldri noe av. I stedet viet Asbjørnsen seg til å utgi nye samlinger av Norske Folke-Eventyr, og til gjenutgivelser av Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn.

Kabinettfoto av Peter Christen Asbjørnsen (1812–1885) av Oluf Væring i Christiania.

I 2008 tok derimot Asbjørnsenselskapet opp virksomheten med å utgi Juletræet som sitt årsskrift. Juletræet er tildelt serienummeret ISSN 1891-1730.

Juletræet. [Første rekke]Rediger

 • Peter Christen Asbjørnsen: Juletræet for 1850. En Samling af norske Folke- og Børneeventyr. Med 22 Originaltegninger af Joh. Eckersberg. Christiania: A. Dzwonkowski.
 • Peter Christen Asbjørnsen: Juletræet for 1851. Norske Eventyr og Folke-Sagn. Med Illustrationer af Joh. Eckersberg. Christiania: A. Dzwonkowski.
 • Peter Christen Asbjørnsen: Juletræet for 1852. Nogle norske Folkesagn i Erindringer fra en Reise til Egypten. Med 15 Illustrationer. Christiania: A. Dzwonkowski.
 • Peter Christen Asbjørnsen: Juletræet 1866. Norske Folke- og Børne-Eventyr. Christiania: Jac. Dybwad's Forlag.

Juletræet. Asbjørnsenselskapets årsskriftRediger

Kilder (anmeldelser og debatter i kronologisk orden)Rediger

 • «Dzwonkowskis ‘Juletræ’». Morgenbladet No. 11. Fredagen den 11te Januar 1851, s. 1.
 • A. Dzwonkowski: «I Morgenbladet for i gaar. [Juletræet 1850]». Morgenbladet No. 17. Fredagen den 17de Januar 1851, s. 3.
 • «Nye Blade voxe saa hurtigt op. [Juletræet 1850]». Den Frimodige No. 58. Mandag den 21de Juli 1851, s. 3.
 • A. Dzwonkowski: «Til Redactionen af Den Frimodige». Den Frimodige No. 64. Mandag den 11te August 1851, s. 3.
 • «Juleliteraturen ... P. Chr. Asbjørnsen: Juletræet 1866». Morgenbladet No. 350. B. Onsdag den 19de December 1866, s. 1.
 • Tore Næss: «Eventyrgutten som ble borte». Aftenposten nr. 522. Fredag 18. desember 2009.
 • Clemens Saers: «Minner om Peter Christen Asbjørnsen». Medlemsblad for Vindern historielag. Bydel Vestre Aker 3/2011.
 • Erik Henning Edvardsen: «Asbjørnsen og Moe - by numbers». Folkeminner. Tidsskrift for Norsk Folkeminnelag NFLnytt 58. Mars 2012.
 • Tore Næss: «En eventyrlig strateg». Aftenposten nr. 12. Søndag 13. januar 2013.
 • Audun Kjus: «Erik Henning Edvardsen (red.) 2012. En dør til Asbjørnsen og hans verden» (s. 57-58). Tidsskrift for kulturforskning Volum 12, nr. 1-2013.
 • Rune Hallheim: «Et eventyrlig samarbeid». Aftenposten nr. 4. Søndag 4. januar 2015.
 • Ronald Grambo: «Utrøstsagnet. Huldreland».Glåmdalen nr. 39. Tirsdag 16. februar 2016. (Også publisert i Folkeminner. Tidsskrift for Norsk Folkeminnelag NFLnytt 64. Mars 2016.
 • Helene Huljev: «Det var en gang» (Bokomtaler). Folkeminner. Tidsskrift for Norsk Folkeminnelag NFLnytt 66. April 2017.
 • Ida Tolgensbakk: «Peter Christen Asbjørnsen på samlerferd til Østerdalen. Erik Henning Edvardsen» (s. 79). Folkeminner. Tidsskrift for Norsk Folkeminnelag NFLnytt 68. Mars 2018.
 • Dirk Johannsen: «Jorunn Vandvik Johnsen og Henning Østberg: Fra Eros og Psyche til Kvitebjørn Kong Valemon» (s. 60-61). Folkeminner. Tidsskrift for Norsk Folkeminnelag NFLnytt 70. November 2019.