Ronald Petter Grambo (født i Elverum 20. januar 1928) er en norsk folklorist. Han ble mag.art. i folkeminnevitenskap i høstsemesteret 1951, og cand. philol. med samme hovedfag i 1954. Grambo var lektor ved gymnasiet i Kongsvinger i perioden 1957–1975. I 1976 ble han stipendiat ved NAVF, og arbeidet som forsker og foreleser ved Institutt for folkeminnevitskap. Fra 1978 var han amanuensis og senere førsteamanuensis/førstelektor i folkloristikk ved Universitetet i Oslo. I tilsammen seks år var han instituttstyrer og neststyrer. Han gikk av med pensjon i 1993.

Ronald Grambo
Født20. januar 1928
Elverum
BeskjeftigelseFolklorist Rediger på Wikidata
NasjonalitetNorge
BopelKongsvinger
ArbeidsstedKongsvinger gymnas og
Universitetet i Oslo
FagfeltFolkloristikk
Doktorgrads-
veileder
Knut Liestøl
Kjent forStudier av trollformler og folkereligiøsitet, men har for øvrig markert seg innenfor hele fagfeltet.

Grambo var i en årrekke medredaktør av den folkloristik-etnologiske årboka Norveg. Han er medlem av den vitenskapelige komité knyttet til det franske, folkloristiske tidsskriftet for muntlig kommunikasjon, La Grande Oreille.

Medlemskap og æresbevisninger

rediger

Ronald Grambo har vært knyttet til den internasjonale folkloristiske assosiasjonen Folklore Fellows, ved Det finske vitenskapsakademi, og har også vært medlem av en doktorgradskomité i folkloristikk ved la Sorbonne i Paris. Han har også fungert som styremedlem for Nordic Institute of Folklore (NIF) i Åbo i tre år. Ronald Grambo mottok Hedmark forfatterlags ærespris 28. september 2006, og ble ved samme anledning utnevnt til livsvarig medlem av foreningen. Han har også mottatt Kongsvinger bys kulturpris for 2008.

Biografiske momenter

rediger

Ronald Grambo er gift med sykepleier Liv Turid Grambo, og de har barna Anne-Cathrine og Per-Martin. Ronald Grambo gikk av med pensjon i 1993, men har også etter dette utfoldet seg faglig gjennom flittig virksomhet, både som skribent og foredragsholder.

Faglige interesser

rediger

Ronald Grambo har spesielt interessert seg for trolldom og magi, men hans vitenskapelige forfatterskap favner vidt innenfor folkloristikken og tilgrensende fagområder, som sosialantropologi, teatervitenskap, kulturhistorie, litteraturhistorie, norrøn litteratur og semiotikk, noe hans tallrike tidsskriftartikler i norske og utenlandske tidsskrifter bærer bud om.

Av tidsskrifter som han ofte har ytret seg i, kan nevnes Maal og Minne, Arv, Rig, Samtiden, Temenos, Fabula, Acta Ethnographia Academiae Hungarica, Budkavlen, NEGs småskrifter, Folklore, Livstegn, Forskningsnytt, Middelalderforum Forum Medievale, Norveg, Nord Nytt, Bokvennen og Hedmark-forfatter'n.

Bibliografi

rediger

Artikler i Fabula Revue Des Etudes Sur Le Conte Populaire

rediger
 • The Lord of Forest and Mountain Game in the More Recent Folk Traditions of Norway. 7. Band, Heft 1 1964.
 • Guilt and Punishment in Norwegian Legends. 11. Band, Heft 3 1970.
 • Reidar Th. Christiansen (1886–1971). 13. Band, Heft 1/2 1972.
 • Cosmogonic Concepts in Norwegian Folktales. 14. Band, Heft 1/2 1973.
 • Traces of Shamanism in Norwegian Folktales and Popular Legends. 16. Band, Heft 1/2 1975.
 • Structuralism and the Law of Immanence. 19. Band Heft 1/2 1978.
 • Narrative Genres A Question of Analytical Levels. 19. Band. Heft 1/2 1978.
 • Verses in Legends Some Remarks on a Neglected Area. Band 12/1.

Artikler i Maal og Minne

rediger
 • Omskapingsmotivet i folkevisa om Beiarblakkjen. Ei analytisk gransking. 1952.
 • Latteren i folketradisjonen. 1962. Hefte 1-2.
 • Umulighetssymboler i folketradisjonen. 1963.
 • Om navn i norske eventyr. 1964. Hefte 1-2.
 • Rituell taushet i folketradisjonen. 1964. Hefte 3-4.
 • Vernebønner mot ulv og bjørn. 1965.
 • Norske kjærestevarsler. 1966.
 • Forvisningssteder i norske trollformler. 1967 Hefte 1-4.
 • Den varande fuglen. 1970. Hefte 3-4.
 • De tre legende møyer i norske trollformler. En motivhistorisk undersøkelse. 1974. Hefte 1-4.
 • Gamle norske folkebønner. 1977. Hefte 3-4.
 • Formler mot døyving av sverd. 1989. Hefte 1-2.

Artikler i Arv Scandinavian Yearbook of Folklore

rediger
 • Motivene i folkevisa om Agnus Dei 1954
 • Fipan fagra. En færøysk trollvise 1961
 • Sjelsforestillinger i norske eventyr 1968
 • Balladen om Hakje og Bergemannen 1972
 • Lou religion. A rejoinder 1975
 • Overnaturlige bøker. Nr. 2 1993.
 • Bøker og svartekunst. Et bidrag til en annerledes litteraturhistorie. Nr. 3. 1993.
 • Steingjesten og dødsmåltidet. En historie med røtter i en juleskikk. Nr. 4. 1993.
 • I gåtenes verden. Strøtanker om en eldgammel litteraturgren. Nr. 1. 1994.
 • Don Juans opphav (debattinnlegg). Nr. 2. 1994.
 • Myten om den edle indianer. Den kulturhistoriske bakgrunnen. Nr. 3. 1994.
 • Honning. Guders og dikteres føde. Nr 4. 1994.
 • Når laksen leker i furutoppene. Den omvendte verden – et motiv i diktekunst og ikonografi. Nr. 4. 1995.
 • Louis Jouvet – teatrets kammertjener. Nr. 5. 1995.
 • Der hvetebollene henger på trærne: Det forlokkende Slaraffenland. Nr. 2. 1996.
 • Spøkelser fra litteraturen: Gjestene fra graven. Nr. 4. 1996.
 • Havfruen – hevner og fristerinne. Nr. 2. 1997.
 • Gjenoppvekking fra de døde. Lasarusmotivet i litteraturen. Nr. 3 1997.
 • Kan speilet tale? Gløtt bak historien om en magisk gjenstand. Nr. 3. 1998.
 • Jean Cocteaus sorte drømmer. Vandringer i dødens labyrinter. Nr. 2. 1999.
 • Overnaturlig tid. Et underlig motiv i europeisk folkedikting og kirkelig litteratur. Nr. 3. 1999.
 • Det franske akademi-vokterne av det franske språk. Nr. 4-2004.
 • De burde spsise kake! Om anekdoten. Nr. 1. 2006.
 • Skyggen og sjelens nattside. Nr. 2. 2006.
 • God latin! Skriftkultur og jordbruk. Nr. 4. 2006.
 • Sivilisasjon og natur. Nr. 2/2007.
 • Molboenes vise gjerninger. Et streiftog i dumhetens historie. Nr. 3/2007.
 • Intertekst Litterære sammenhenger fra Iliaden til Askepott. Nr. 4/2007.
 • De tre musketerer og den gåtefulle greve. Glimt fra en litterær fabrikk. Nr. 1/2008.
 • Masker og mennesker. I Harlekins brokete univers. Nr 1/2009
 • Den gale fra Chaillot, Kvinnen som reddet Paris. Nr. 3. 2010.
 • Den gjeveste fargen. Nr. 3. 2011.
 • Den hjemvendte sønn. Et drama om seriemordere inspirert av vandrehistorier. Nr. 4. 2013.

Artikler om magi

rediger
 • Ritual Crying in Folk Tradition. I: Anthropos. 66. Freiburg 1971.
 • Ravnen i folketradisjonen. I: Årbok for Norsk Skogbruksmuseum. Skogbruk, jakt og fiske 1967-1971. Elverum 1972.
 • Sleep as a Means of Ecstacy and Divination. I: Acta Ethnographica Academia Scientiarum Hungaricae Tomus 22. 1973.
 • ”Uren og hedning”. Kort notat til Erik Gunnes’ artikkel. I: Historisk tidsskrift 1976.

To artikler om gåter

rediger
 • Rundt som et egg – Lang som en kirkevegg. Om gåtetradisjoner. I: Den høgre skolen 3, 1971.
 • Models of Metaphorical Riddles. Preliminary Considerations on Cognitive Folkloristics. I: Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae Tomus 28 1979.

Artikler i Forskningsnytt

rediger
 • Studiet av trollformler. I: Nr. 3-1973.
 • Forskeren og verket. I: Nr. 3- 1975.
 • Begrepsdannelse – en viktig del av vitenskapsteorien. I: Nr. 6-1977.
 • På leting etter den objektive sannhet. I: Nr. 4-1978.
 • Eventyret og dets forteller. Et vendepunkt i tradisjonsforskningen. I: nr. 6/1984.

Folkloristiske artikler i Den Høgre Skolen

rediger
 • Balladen om Olav og Kari. I: nr. 29 1973.
 • Spørsmålet om balladens opprinnelse. Nr. 12 1975.
 • Teatrets opprinnelse. I: nr. 25 1973.
 • Parømiologi- ordtaksforskning. I: Nr. 29 1971.
 • Tesen om de to kulturer. I: nr. 11 1974.
 • Det nasjonale gjennombrudd. Estetisk eller sosialt fenomen? I: nr. 10 1975.
 • Moderne folkeviseforskning. I: Nr. 19 1969.
 • Moderne myteforskning. I: nr. 12 1972.

Artikler i Middelalderforum Forum Medivale

rediger
 • Rottefangeren fra Hameln / et 700-årsminne. I: Middelalderforum 11, nr 3/4 1983.
 • Sjamanisme i norske sagn fra middelalderen I: Forum medievale 4&5, nr. 1/2 1983.
 • Julen i middelalderen I: Nr. 1/1996.
 • Seid, knusk, ild, lyn og torden. Et kort tillegg til artikkelen ”En seidkvinne på Grønland” I: Middelalderforum 12, nr. 1/2 1986.
 • Ragnhild Tregagås hevner seg. En trollformel nedskrevet i 1325 I: Middelalderforum 12, Nr. 1/2 1986.
 • En seidkvinne på Grønland. Noen tanker om et avsnitt i Eiriks saga raudha. I: Middelalderforum Nr. 3/4 1984.
 • En fremmed i en fremmed verden Ibn Fadlân - øyenvitne til en vikingbegravelse. I: Middelalderforum Nr. 2 1995.

Artikler i det lokalhistoriske tidsskriftet Solør - Odal

rediger
 • Noen gamle sykdomsnavn I: Nr. 3-1977
 • En trollformel fra Solør I: Nr. 4-1973
 • Innsamling av folkeminne. Noen råd og vink I: Nr. 4-1974
 • I trolldommens verden. I: Nr 1-2004
 • Pilgrimene I: Nr. 4-1977
 • Byttingen på Åbogen I: Nr. 3-1974
 • Ormemanerne og skattegraverne i Eidskog Lokalhistorie og sagn. I: Nr. 4-1994
 • Vinger-navnet I: nr. 2-1977
 • Finnskogen – Romantikk og realisme. Et debattinnlegg. I: Nr. 1-1007
 • Maria Magdalena. En ballade fra Solør I: Nr. 2 1997
 • I magiens verden- trollformler fra Solør-Odal I: Nr. 1-1995
 • I dag rau, i mårra dau. Ordtak fra Solør-Odal. I: Nr. 1-1996
 • Skillingsviser-religiøse viser I: nr. 1-1977
 • Sibylla - den gåtefulle spådomskvinnen. I: Nr. 1-1999
 • Livshistorier – et forskningsområde også for lokalhistorikere. I: Nr. 3-1983.

Artikler i Årbok: Norsk skogbruksmuseum. Skogbruk - Jakt - Fiske

rediger
 • Fortrollet vilt. Varulv og mannbjørn. I: Nr. 1 Elverum 1958.
 • Klumsebønner mot rovdyr I: Nr. 2 Elverum 1961.
 • Dyrenes herre i yngre norsk folketradisjon. I: Nr. 3 Elverum 1961-1962
 • Jomfrua som ble til en lind. I: Nr. 5 Elverum 1965-1966.
 • Ravnen i folketradisjonen. I: Nr. 6 Elverum 1971.

Artikler i Alfarheim Årbok for Elverum

rediger
 • Lars M. Fjellstad. Folkeminnesamler, felespiller og lyriker. Nr. 23. 2010. S. 182-192.

Artikler i Folk. Et folkloristisk forum

rediger

Fraternitas

rediger
 • Hva er et symbol? Et forsøk på oppklaring, nr. 2-1999
 • Eneboerne som var beruset av Gud, nr. 2-2001
 • Kristus på regnbuen, nr. 3-2001
 • Tempelriddernes leveregler: Religiøs hengivelse og kampiver, nr. 3-2002
 • De himmelske nøkler. Symbol på maktens hemmeligheter, nr. 1-2003
 • Korset – et nøkkelsymbol, nr. 1-2004
 • Jordan – den hellige flod. Undere og åndelig gjenfødelse, nr. 3-2004
 • Den vise kong Salomo – En orientalsk krystalliseringsfigur, nr. 4-2005
 • Tronen – herskerens verdighetssete. Et streiftog i gudenes og kongenes verden, nr. 3-2007
 • Den kosmiske kappen – symbol på en herskerdyrkning, nr. 4-2007
 • Scepteret og verdenstreet. Det guddommelige symbol, nr. 1-2008
 • Eden og Guds vrede. Glimt av en gammel skikk, nr. 4-2008
 • Verdensaltet i kolbene. Et gløtt inn i gullmakerkunsten, nr. 4-2008

I tidsskriftet Hedmarksforfatter’n. Utgitt av Hedmark Forfatterlag

rediger
 • Kultur – hva er egentlig det? Enkle tanker omkring et stort tema, nr. 3-95
 • Teatrets illusjoner. Tanker omkring et ekte piano, nr. 2-96
 • Den guddommelige kreativitet, nr. 4-96
 • Balladen om harpen, nr. 1-97
 • Filmlerretets litteratur, nr. 3/4-97
 • Kloke gubber og kjerringer, nr. 3/4-97
 • Finnskogen og verdensaltet, nr. 3/4-97
 • En liten leksjon i latin for forfattere, nr. 3/4-97
 • Labyrinten, et symbol på liv og død, nr. 1/2-98
 • Sigøynerne – et gåtefullt folkeferd, nr 3/4-98
 • Middelalderen og vi, nr. 3/4-98
 • - Sa kjerringa – Hermestev – folkelige utsagn i humoristisk form, nr.1–2001
 • Robin Hood. Myte og virkelighet, nr. 1–2002
 • Gamle medisinske leveregler, nr. 1-2002
 • Kulturarv – en mental konstruksjon, nr. 2–2002
 • Ansikt til ansikt med sfinxen. Noen funderinger en brennhet dag ved Gizeh, nr. 3-2002
 • Skyggen og sjelens nattside. En underlig beretning av H.C. Andersen, nr. 1-2003
 • Georges Simenon er hundre år. Hvorledes politimannen Maigret ble til, nr. 2-2003
 • Kontakt med publikum. Streiftog på kryss og tvers i teaterhistoriens mysterier, nr. 3-2003
 • Ringen som verdighetstegn og magisk gjenstand. Symbolikk og funksjon nr. 1-2004
 • Bønner og rop mot himmelen. Rituell fromhet i kulturell belysning, nr. 2-2004
 • Charlotte Cordays siste brev Scener fra den franske revolusjon i terroråret 1793, nr. 2–2004
 • De himmelske nøkler. Symbol på maktens hemmeligheter, nr. 3-2004
 • Syvsoverne i den hemmelige grottenn. Et glimt av historien bak en kjent talemåte, nr. 1-2005
 • Tale og skrift. Enkle tanker om et vanskelig tema, nr. 2-2005
 • Trolldom i Eidskog. Et kulturhistorisk perspektiv, nr. 3-2005
 • De burde spist kaker! Noen funderinger omkring anekdoten som litterær sjanger, nr. 1- 2006
 • Forestillinger om magi i middelalderen. Glimt fra en fremmed tankeverden, nr. 2-2006
 • Et intervjuoffers bekjennelser. Løst og fast om journalisters adferdsmønster, nr. 2-2006
 • Mistenkt for spionasje i Kongsvinger. Uro og frykt under Napoleonskrigene, nr. 3-2006
 • Nasjonalromantikk, folkeminner og identitet. Noen strøtanker i margen av et stort tema, nr. 1-2007
 • Kronen – et herskersymbol. Maktens guddommelighet, nr. 2-2007
 • Tronen – herskerens maktsymbol. Et streiftog i gudenes og kongenes verden, nr. 3-2007
 • Molboenes vise gjerninger. Et streiftog i dumhetens historie, nr. 1-2008
 • Verdensaltet i kolbene. Et gløtt inn i gullmakerkunsten, nr. 2-2008
 • Scepteret og verdenstreet. Det guddommelige symbol, nr. 3-2008
 • Overnaturlige bøker og skumle hendelser. Glimt av et fremmed univers, nr. 1-2009
 • Narrenes dag. En historie om frihetslengsel, nr. 1-2009
 • En spåkvinnes magiske drakt. Et gløtt av norrøn trolldom, nr. 1-2010
 • Monstre varsler ulykker og død. Angst og undring, nr. 2-2010
 • Skjebnens budbærere. Drap og slagscener i gresk drama, nr. 2-2011
 • Stormflod og undergang. Noen strøtanker i margen, nr. 1-2012
 • Søvnige kirkegjengere. Menighetsliv i eldre tid, nr. 1-2012
 • Påsken - det nye livet. Motsetningenes høytid, nr. 1-2013
 • Diktere - tilhørere - lesere. Strøtanker på kryss og tvers, Essay, nr. 1-2013
 • Skrekk og gru. Noen ord om den gotiske fortellingen, nr. 2-2016
 • Skjegget - ære og vanære. Et lite streiftog i ansiktets historie, nr. 1-2017
 • Perler for svin. Et kjent uttrykk, nr. 2-2017
 • Mytenes brokete univers. Grublerier og spørsmål, nr. 2-2017
 • Tatoveringskunsten. Noen glimt, nr. 2-2017
 • Forfattere og boksing. Svette og harde slag, nr. 2-2017
 • Påsken nærmer seg, nr. 2-2017
 • Hva betyr ordet bjørn? Rovdyret med de mange tilnavn, nr. 3/4-2017
 • Selvspisere og selvpiskere. Drømmenes brød, nr. 3/4-2017
 • Heksesabbaten. Ferden på kosteskaftet, nr. 3/4-2017

Artikler i Samtiden

rediger
 • Myten og det moderne menneske, nr.3-1974
 • Vi liker ikke å møte svarte katter, nr. 10-1975
 • Begrepet kultur, nr. 2-1976
 • Teatrets opprinnelse, nr. 5-1977

Artikler i Syn og Segn

rediger

Artikler i Dyade

rediger
 • Blant helter, heltinner og troll, nr. 4-1990

Artikler i Folkeminner. NFL-nytt

rediger
 • Når hesten lider Glimt fra den folkelige veterinærmedisin, nr. 53 februar 2009.
 • Tradisjonsbegrepet. Innhold og bruksområder, nr. 55 mars 2010 s. 4-20.
 • Når kirkeklokkene kimer. Religiøse og magiske forestillinger, nr 56 mars 2011 s. 11-20.
 • Banning og sverging. Løst og fast om uskikkelige ord, nr 57 november 2011.
 • Symbolet på renhet og skjønnhet. Et kort sreiftog i folketro og religion, nr 58 mars 2012 s. 30-38.
 • Guddommers navn. Magi og ordets makt, nr 59 november 2012 s. 23-32.
 • Ord og vendinger. Gimt fra dagliglivets mysterier, nr 60 mars 2013 s. 42-49.
 • Bruden og dæmonerne, nr 61 mars 2014 s. 42-46.
 • «Sa kjerringa». Hermestev eller wellerismer, nr 62 mars 2015 s. 13-17.
 • Pestkvinnens skjebnebok, nr 63 november 2015 s. 18-23.
 • Askeladden - vår helt. Naturens muntre sønn, nr 64 mars 2016 s. 37-40.
 • Maria nøkkelbånd, nr 65 november 2016 s. 22-26.
 • Eros - kjærlighetsguden. Et dykk i mytenes brokete univers, nr 67 november 2017 s. 19-25.
 • André Malrauxs tale. Stemmebruk gjennom tidene, nr 69 februar 2019 s. 43-47.[1]
 • Kidnappere fra verdensrommet – undring og gru, nr 70 november 2019 s. 20-24.
 • Folkloristiske nøkkelord: Myte, nr 72 mars 2021 s. 61-65.
 • Selvspisere og selvpiskere. Drømmenes brød, nr 74 juni 2023 s. 6–13
 • BLÅ – historiske glimt, nr 75 april 2024 s. 48–56

La Grande Oreille

rediger
 • La Forêt-de-fer, Juillet 2005.

Artikler i Norveg. Folkelivsgransking

rediger
 • Models of Magic – some preliminary considerations, nr. 18-1975.
 • Folkloristic Research in Norway 1945-1976, nr. 20-1977.
 • Ikonografi og struktur, nr. 21-1978.
 • Folkloristic Research in Norway 1977-1982 A summary of ideas and trends, nr. 26-1983.
 • Tekst/Kontekst. Noen tanker om kulturell persepsjon, nr. 27-1984.
 • [Norveg nr 30-1987 utkom som festskrift til Ronald Grambo på 60-årsdagen.]
 • De fjerne horisonter: Folklore i eldre reiseskildringer, nr. 1-2000.

Diverse artikler etter ulike kilder

rediger
 • Nasjonalromantikk, folkeminner og identitet. Noen strøtanker i margen av et stort tema. I: Bjørn Magnus Berge & Anders Björnson (utg.): Skandinavisk vägval. Stockholm 2008.
 • Et godt navn er mer verd enn stor rikdom. I: Birger Sivertsen: Fornavn. Norsk navneleksikon. Oslo 2003.
 • ”Uren og hedning” Kort notat til Erik Gunnes’ artikkel. Historisk Tidsskrift 1975.
 • Blod staa stille-! Trollbønner fra Glåmdalen. I: Folk og fenalår. Utg.av Glomdalsmuseets venner Elverum 1959.
 • Norsk historie i norske segner. I: Årbok for Glåmdalen 1955.
 • Magisk diktning. Et gløtt inn i trollformlenes merkelige verden. I: Alvorsord. *Seminarinnlegg fra Hedmark Litteratur Festival. Hedmark Forfatterlag 1996.
 • Magical Riding in Norwegian Formulas. A Contribution to the Understanding of Archaic Soul Conceptions. I: Ingo Schneider (hrsg.): Europäische Ethnologie und Folklore im internationalen Kontext. Festschrift für Leander Petzoldt zum 65. Geburtstag. Frankfurt am Main 1999.
 • Eventyrene i den videregående skole. En pedagogisk utfordring. I: Prismet, nr. 2-1990.
 • Latteren – et kulturelt fenomen. Omkring djevelens blendverk, dødskultus, profetier og skjemt. I: Schola nr. 4-1996.
 • Hva er en trollformel? Et gløtt inn i en magisk verden. I: Schola nr. 1–1996.
 • Trolldom i Odalen-magiske formler mot orm og hveps. I: Skoglandet. Solør-Odal. Utgitt av Kvinnemuseet-Museene i Glåmdal. Kongsvinger 2009.
 • Difficult tasks in magical folktales I: Colloque international et interdisciplinaire sur les Dimensions du Merveilleux. Oslo 23-28 Juin 1986.
 • På leting etter den svunne mentalitet. Normer, verdier og ideer. I: Nord Nytt 10 1981.
 • Ego-narratives of Becoming a Shaman I: Papers III. The 8th Congress for the International Society for Folk Narrative Research Bergen June 12th-17th. 1984.
 • Ideologiens tvangstrøye I: Nord Nytt 19 1983.
 • Mythical Thought in Norwegian Charms. A problem of permutation and adaptability. I: Acta Ethnographica Hungarica 38. 1993.
 • Blant helter, heltinner og troll. I: Dyade nr. 4 1990.
 • Helter i undereventyr. Noen betraktninger. I: Tradisjon Nr. 24-1994.
 • Trollformler – et forsømt forskningsområde. Et arbeidsnotat. I: Budkavlen 1990. Åbo.
 • Døden som person. Et folkloristisk bidrag. I: Budkavlen 1989 Åbo.
 • Problems of Fatalism: A Blueprint for Further research. I: Folklore 1988. 1 London.
 • Symbols of Vital Power in Norwegian Folktales. I: Temenos. Studies in Comparative Religion presented by Scholars in Denmark, Fibnland, Norway and Sweden. Vol. 10. 1974.
 • De fjerne horisonter. Folklore i eldre reiseskildringer. I: Norveg nr 1. 2000.
 • Svartekunst i veterinærmedisinen. Et gløtt inn i en magisk verden. Foredrag i Norsk Veterinærhistorisk Selskap 4. mai 1999. I: Norsk Veterinærhistorisk Selskap Årbok 2000.
 • Shamanism in Norwegian Popular Legends. I: Mihály Hoppál (ed.): Shamanism in Eurasia Part 2. Göttingen 1984.
 • Unmanliness and Seidr: Problems Concerning the Change of Sex. I: Mihály Hoppál and Otto von Sadowsky: Ahamanimjs/Shamanism Past and Present Part 1. ISTOR Books. 1 International Society for Oceanic Research Budapest 1989.
 • Tekst/kontekst. Noen tanker om kulturell persepsjon. I: Norveg. Folkelivsgransking 27 1984.
 • Barnekultur. I: Bjarne Hodne og Sølvi Sogner (red.): Barn av sin tid. Fra norske barns historie. Oslo 1984.
 • Norske tannbønner. Utgitt som nr. 9 i serien: Småskrifter fra Norsk Etnologisk Gransking. Norsk Folkemuseum. Oslo 1974.
 • Adynaton Symbols in Proverbs. Proverbium 15. Helsinki 1970 (= festskrift til Archer Taylor).
 • Paremiological Aspects. I: Folklore Forum Vol. 5. Bloomington. Indiana 1972,
 • Genre in Oral Literature. A rejoinder to Heda Jason I: Temenos 10 1974.
 • Catalogue of Nordic Charms – Some reflections. NIF Newsletters 1977.
 • Studiet av nordiske trollformler. Et kort notat om forskningsoppgaver som venter. RIG Häfte 4. 1973.
 • Magic and Semiotics: Some preliminary reflections on a great theme. I: Livstegn. Norsk forening for semiotikk nr. 5 1/1988.
 • Enhjørning, kentaur og verdenstre: randbemerkninger til noen semiotiske problemer. I: Livstegn. Norsk forening for semiotikk nr. 6 1/1989.
 • Ballad Research. Some Notes on Methodology and Urgent Tasks. I: Jahrbuch für Volksliedforschung 20. Jahrgang 1975.
 • Ballad problems. A Short Comment on Klaus Roth’s Paper. I: Jahrbuch für Volksliedforschung 24. Jahrgang 1979.
 • Sjamanistisk rivalisering. Noen innledende bemerkninger i margen av et stort tema. I: Sæt ikke vantro i min overtroes sted. Studier i folketro og folkelig religiøsitet. Festskrift til Ørnulf Hodne på 60-årsdagen 28. september 1995. Oslo 1995.
 • Ikonografi og struktur. I: Knut Kolsrud, Bjarne Hodne, Ronald Grambo og Anne Swang (red.): Tradisjon og samfunn. Festskrift til Olav Bø på 60-årsdagen 19. mai 1978. Oslo 1978.
 • Ideas of immortality and longevity in Norse literature. I: Mélanges d’histoire, de littérature et de mythologie HUGUR offerts à Régis Boyer pour son 65e anniversaire. Textes receuillis par Claude Lecouteux avec la collaboration d. Olivier Gouchet. Études germaniques. Paris 1997.
 • Problemer knyttet til studiet av seid. En programerklæring. I: Gro Steinsland et al.: Nordisk hedendom. Et symposium. Oslo 1991.
 • The Fallen Norse Divinities. Christian Legends at a Time of Transition. I: Florence Bayard & Astrid Guillaume (dir.): Formes et difformités médiévales En hommage à Claude Lecouteux Préfaces de Régis Boyer & de Jacques Le Goff Paris 2010.

Referanser

rediger
 1. ^ I den supprimerte utgaven av Folkeminner nr 69, datert desember 2018, var artikkelen plassert på sidene 45-49.

Litteratur

rediger