Johan Theodor Storaker

Johan Theodor Storaker (født 20. februar 1837, død 6. desember 1872) var en norsk, omreisende allmueskolelærer og folkeminnesamler fra Lunde i Søgne. Han underviste blant annet på Lister og Mandals amts høiere almueskole som ble drevet på Lunde fra 1860 til 1868 og på Søgne lærerskole, dannelsesanstalt for omgangsskolelærere, som ble drevet på Lunde fra 1866 til 1879.

Johan Theodor Storaker
Johan Theodor Storaker.jpg
Født20. februar 1837
Død6. desember 1872 (35 år)
Beskjeftigelse ForskerRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

Foreldrene var gårdbruker Niels Tobiassen Haaland (f. 18/9-1812) og Karen Kirstine Jørgensdatter Storager (f. 5/1-1820).

Storaker begynte tidlig å samle opplysninger om folketro og folketradisjoner. Som lærer på et seminar for skoleholdere hadde han god tilgang på slik informasjon, og han fikk etter hvert opparbeidet seg et stort kontaktnett fra hele landet. Noe av materialet sendte han til Eilert Sundt, som også sørget for å trykke Storakers artikkel om «Overtro og Sagn i Lister og Mandals Amt» i Folkevennen for 1862. Sundt oppfordret ham samtidig til å fortsette samlingen og gjorde også selv flittig bruk av det tilsendte tradisjonsstoffet i sine egne skrifter Om Husfliden i Norge (1867–68), Om Renlighedsstellet i Norge (1869) og Om Huslivet i Norge (1873).

Storaker døde allerede i 1872, bare 35 år. Peter Chr. Asbjørnsen skrev da en artikkel «Om Overtroens Væsen og Betydning» i Morgenbladet No. 74A-1874, hvor han samtidig viste til verdien av Storakers innsamlingsvirksomhet og oppfordret det offentlige av nasjonale og forskningsmessige grunner til å gå til innkjøp av materialet. Daværende bibliotekar ved Universitetsbiblioteket, Ludvig Daae, fulgte opp og fremsatte et konkret forslag om kjøp av samlingen, slik at også enke Storakers enke, Elise eller Elisabet Marie Fredrikke Andersdatter Storaker (f. 1837) fra Bergen, kunne få litt å leve av. Det akademiske Kollegium og Regjeringen godtok forslaget og kjøpte inn hele materialet, som nå befinner seg ved Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling, for 300 spd.

Deler av samlingen ble senere redigert og utgitt av professor Nils Lid gjennom åtte emnemessig ordnede bind som kom i Norsk Folkeminnelags skriftserie over en 20 års periode fra 1921 til 1941.

Storakers samlinger består for det meste av kontekstløse utsagn om folketro. Dette var en materialtype som forskere som Wilhelm Mannhardt, James Frazer og Nils Lid med iver brukte for å rekonstruere førkristne og primitive trossystemer, mens en senere generasjon av funksjonalistiske folklorister har vært svært kritiske til denne plukk og rekonstruer-metoden. Et godt eksempel på denne kritikken er Albert Eskeröds avhandling Årets äring : etnologiska studier i skørdens och julens tro och sed. Stockholm, 1947

LitteraturRediger

 • «Om Hesten» (s. 457-484). Historisk Tidsskrift (I. Række) I. 1871.
 • «Overtro og Sagn i Lister og Mandals Amt» (s. 369-394 og 449-479). Folkevennen XI. 1862.
 • (sm.m.) O. Fuglestvedt: Folkesagn, samlede i Lister og Mandals Amt. 1ste Del, med Tillæg: Sagn fra Listerlandet, meddelte af J.M. Osmundsen. Flekkefjord 1881.
 • Storaker, Joh, Th. – Tiden i den norske Folketro. (Storakers Samlinger I) ved Nils Lid. Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 2. Kristiania 1921.
 • Storaker, Joh, Th. – Rummet i den norske Folketro. (Storakers Samlinger II) ved Nils Lid. Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 8. Kristiania 1923.
 • Storaker, Joh, Th. – Elementerne i den norske Folketro. (Storakers Samlinger III) ved Nils Lid. Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 10. Kristiania 1924.
 • Storaker, Joh, Th. – Naturrigerne i den norske Folketro. (Storakers Samlinger IV) ved Nils Lid. Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 18. Oslo 1928.
 • Storaker, Joh, Th. – Sygdom og Forgjørelse i den norske Folketro. (Storakers Samlinger V) ved Nils Lid. Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 28. Oslo 1932.
 • Storaker, Joh, Th. – Menneskelivet i den norske Folketro. (Storakers Samlinger VI) ved Nils Lid. Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 34. Oslo 1935.
 • Storaker, Joh. Th. – Mennesket og Arbeidet i den norske Folketro. (Storakers Samlinger VII) ved Nils Lid. Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 41. Oslo 1938
 • Storaker, Joh, Th. – Sagn og gaader. (Storakers Samlinger VIII) ved Nils Lid. Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 47. Oslo 1941