Instituttet for sammenlignende kulturforskning

Instituttet for sammenlignende kulturforskning (engelsk: The Institute for Comparative Research in Human Culture, Oslo) er en frittstående norsk forskningsinstitusjon. Dets styre blir utsett dels av Det norske Videnskaps-Akademi og dels av de fire universitetene i Norge. I dag finansierer det i hovedsak sin virksomhet ved sitt eget fond, men har også noen tilskudd fra Nansenfondet og den norske staten.

Historie

rediger

Instituttet ble dannet i 1922 og har som oppgave å støtte forskning i etnologi og sammenlignende forskning innen fagfeltene språkforskning, folkeminneforskning, religionsforskning, arkeologi og (etnografisk) samfunnsforskning. ifølge instituttets egen historiebeskrivelse «bekostet [instituttet i mellomkrigstiden] omfattende forskningsprosjekter, arrangerte en rekke internasjonale symposier og utga årlig flere sentrale vitenskapelige verk». Siden krigen mangler man midler for en så omfattende virksomhet, «på grunn av inflasjonen og mindre offentlige bevilgninger».[1]

Dagens aktivitet

rediger

I dag konsentrerer det virksomheten til litteraturutgivelse, og til støtte av forskning på prioriterte forskningsområder.

De siste årene har instituttet gitt ut publikasjoner innenfor prioriterte områder. Noen av disse er prioriterte forskningsområder. I tillegg har man blant annet støttet forskning om Kamerun og om Oseania – til dels i samarbeid med Norges forskningsråd. Instituttet deler også ut noen stipendier.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger