Nansenfondet

Nansenfondet er et norsk fond. Det ble etablert i 1897, under ledelse av Waldemar Christopher Brøgger og forskervenner som ønsket å forsterke nasjonens evne til å bidra til vitenskapen. Fondet var initielt fylt med diverse frivillige gaver og premieobligasjonslån fra Stortinget på en halv million kroner (1898).

Nansenfondet ble etablert i 1897

Inntil etableringen av Norges forskningsråd etter Andre verdenskrig, var Nansenfondet den viktigste pengepremiering innenfor norsk vitenskap. Hovedprisen er Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning, med to underklasser: Historisk-filosofisk (siden 1903) og matematisk-naturvitenskapelig (siden 1907). I 1961 fikk vi Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere; etter initiativ fra Norsk Varekrigsforsikringsfond, og i 1974 overtatt av Nansenfondet.

Nansenfondet er tilknyttet Det Norske Videnskaps-Akademi som også gir en årlig Nansen minneforelesning.

Eksterne lenkerRediger