Kuben videregående skole

skole i Oslo

Kuben videregående skole er Osloskolens største og mest mangfoldige videregående skole beliggende i KabelgataØkern. Skolen åpnet i august 2013 og har 1 850 elever per 2021. Skolebygget er et arkitektonisk landemerke i Økern næringspark. Som en del av Kuben yrkesarena er skolen omtalt som Oslo kommunes storsatsing på yrkesfaglig utdanning.[2] Fagskolen Oslo har lokaler i samme bygg.

Kuben videregående skole
MottoPå Kuben holder du mulighetene åpne!
LandNorge
Typevideregående skole
Org.nummer899178092
Grunnlagt19. august 2013; 10 år siden (2013-08-19)
KommuneOslo
StedØkern
BydelBjerke
AdresseKabelgata 10-12, 0580 Oslo
RektorKjell Ove Hauge[1]
Elever1850
Ansatte300
Nettsted Offisielt nettsted (no)
UtmerkelserBenjaminprisen
DOGA-merket for design og arkitektur
Oslo kommunes pris for god byarkitektur
Beliggenhet
Kart
Kuben videregående skole
59°55′40″N 10°49′00″Ø

Kuben er i forkant innen skoleutvikling og tilbyr en rekke unike tilbud i Osloskolen. Dobbelkompetanseløpet Yrkes- og studiekompetanse (YSK) innen byggfag og helsefag[3][4] og de to kombinasjonsløpene Robotikklinja og Informatikklinja[5][6] er svært godt søkte tilbud. Skolen har bygget opp en fremtidsrettet avdeling for studiespesialiserende utdanning (ST). Fra høsten 2023 vil skolen ha 6 paralleller på ST.[7]

Utdanningstilbud Rediger

Kuben har et bredt tilbud med syv utdanningsprogram, med en rekke programområderVg2 og Vg3:

Kuben har også en avdeling for voksenopplæring med 300 elever innen helse- og oppvekstfag på oppdrag fra Oslo Voksenopplæring Sinsen.

Utvikling av nye utdanningstilbud Rediger

Kuben er en driver innen utvikling av nye utdanningstilbud i Oslo. Dette gjøres i tett samarbeid med bransje og næringsliv. Ved start av studiespesialisering etablerte skolen en studiespesialiserende teknologilinje med innovasjon, entreprenørskap og forskning. Blant samarbeidspartnerne som bidrar til bedriftsbesøk og faglige utfordringer til elevene er Aibel, Equinor og NAROM.

Det fireårige dobbelkompetanseløpet yrkes- og studiekompetanse (YSK), innen utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag. Utdanningen fører til både yrkesfaglig kompetanse med fag- og svennebrev og studiekompetanse med fordypning innen realfag for kvalifisering til høyrere utdanning innen eksempelvis ingeniør- og medisinstudier.

Skolen tilbyr et helårig skoleår i utlandet for Vg2 data og elektronikk ved Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST). Tilbudet kombinerer fagutdanning med fordypning i engelsk. Kubens tilbud er det eneste helårige utenlandstilbud for en hel klasse på yrkesfag i Norge.

Høsten 2018 etablerte skolen robotikklinja, et 3-årig praksisrettet studiekompetanseløp innen elektrofag med automatisering og robotikk og fordypning innen realfag. Studiet kvalifiserer for høyskole og universitetsstudier, Vg3 automatisering med læretid mot fagbrev, eventuelt forlenget læretid mot fagbrev, innen automasjonsfaget.[5]

Høsten 2020 etablerte skolen informatikklinja, et 3-årig praksisrettet studiekompetanseløp innen informasjonsteknologi og medieproduksjon med informatikk, design og utvikling av IT-systemer. Studiet kvalifiserer for høyskole og universitetsstudier eller toårig læretid mot fagbrev innen IT-driftsfaget eller IT-utviklerfaget.[6]

Kuben har siden 2018 hatt tilbudet Fundament, oppfølgingstjenestens grunnskoleår. Det er et alternativ for elever med lave grunnskolepoeng etter 10. trinn, med behov for å styrke sine faglige og sosiale ferdigheter, tette faglige kunnskapshull og forbedre sine grunnskoleresultater. Elevene mister ikke et rettighetsår til videregående opplæring og konkurrerer på linje med 10.-trinns elever til Vg1 påfølgende år. Under oppstarten i 2018 ble tilbudet støttet av Groruddalssatsingen, men er siden lagt inn i Osloskolens tilbudstruktur.[8]

Norskopplæring for minoritetsspråklige elever Rediger

Kuben har egen avdeling for norskopplæring for minoritetsspråklige elever 16 til 19 år med kort botid i Norge, omtalt som MO, for minoritetsspråklig opplæring. Avdelingen er siden 2018 plassert på Kuben vgs, avdeling Ullevål. To av byggene til tidligere Sogn videregående skole, vis-à-vis med Blindern videregående skole, er rehabilitert som lokaler for tilbudet. Tilbudet har løpende inntak gjennom året og dobler elevtallet fra høst til vår. Elevstørrelse ved avdelingen har variert fra ca 200 elever til over 400 elever på det meste i 2017, avhengig av innvandringen til Norge. Opplæringen er delt i tre nivåer kalt spor 1, 2 og 3, der spor 3 er elevene med mest utdanning og faglige ferdigheter, basert på testresultater før tildelt skoleplass.

Elevene testes i norskkunnskap på våren og får videre opplæringstilbud basert på testresultatene. De videre tilbudene kan være grunnskoleopplæring over 1 til 3 år, forberedende videregående opplæring eller et ordinært Vg1-tilbud. Elever som begynner på tilbudet i løpet av vårhalvåret vil gjerne også gå påfølgende år.

Historie Rediger

Bakgrunn fra mellomkrigsårene Rediger

 
Autoskoleelever ved Oslo Yrkesskole i arbeid på skolens gårdsplass, 1931

Kuben var med sin kostnadsramme på 2 milliarder kroner Norges dyreste videregående skole ved etableringen i 2013.[2] Skolens historie strekker seg likevel tilbake til 1921 og opprettelsen av Oslos første skole rettet mot praktiske håndverksyrker. Den raskt voksende industrielle og teknologiske utviklingen i Kristiania styrket behovet for egen fagopplæring. En gammel bygård i Østre Elvebakke ble i 1921 kjøpt av kommunen og bygget om til skole. Skolen ble utvidet med flere nybygg etter stadig økende etterspørsel. I 1925 fikk skolen navnet Kristiania Fag- og Forskole for Håndverk og Industri.[9]

Etterkrigsårene - yrkesskole Rediger

Klaus Torgård ble rektor ved skolen i 1947, og året etter ble skolens navn endret til Oslo Yrkesskole. I etterkrigstiden økte behovet for fagarbeidere til å bygge opp hovedstaden på nytt. Det ble utformet planer for en ny, stor skole i Oslo. Rektor Torgård var sentral i arbeidet. Det tok nær 10 år med ulike forslag for utforming og en rekke diskusjoner om beliggenhet før skolen som skulle få navnet Sogn Yrkesskole ble bygget. Deler av byggene på Sogn ble tatt i bruk av ca 200 elever allerede i 1960. Skolen var da administrert som en avdeling under Oslo Yrkesskole i Østre Elvebakke. Mer av tilbudene ble flyttet fra Oslo Yrkesskole til Sogn, og Torgård flyttet sitt kontor til Sogn i 1961. I 1968 ble avdelingen på Sogn skilt fra Oslo Yrkesskole og fikk navnet Sogn Yrkesskole. Torgård forble rektor på skolen frem til 1974, og hadde da ledet Oslos yrkesfaglige opplæring i 27 år. I 2002 ble veien nord for skolen navngitt Klaus Torgårds vei.[9]

2000-tallet - kompetansesenter for yrkesfag Rediger

 
Flyfoto over Standard Telefon og Kabelfabriks område hvor den nye storskolen ble bygget. Det 12-kantede bygget som i dag fått navnet BiKuben er godt synlig oppe til høyre.

Mot slutten av 1980-årene og gjennom hele 1990-årene flyttet en del industri ut av bykjernen i Oslo. Akademiske yrker inntok samtidig Oslo. Dette påvirket søkermønsteret til yrkesfagene. I Oslo er søkertallene til yrkesfagene markant svakere enn resten av landet. Søkertallene på landsbasis ligger over 50 %, mot Oslos 25-27 %. Behovet for en satsing på yrkesfag ble i økt grad en politisk sak.[9]

Tidlig i 2000-årene utarbeidet Utdanningsetaten i Oslo planer for en nysatsing på fag- og yrkesopplæring på oppdrag fra Byrådet. Først ble en tomt på Risløkka utpekt som plassering og i 2005 ble skoleprosjektet Risløkka kompetansesenter for yrkesfag etablert. Tomten til den nedlagte Standard Telefon og Kabelfabrik på motsatt side av Østre Aker vei tok over som foretrukket plassering. Bydelsutvalget i bydel Bjerke bestemte den 10. mars 2011 at navnet på skolen skulle være Kuben videregående skole, og kompetansesenteret fikk navnet Kuben yrkesarena.[9]

I 2010 ble det vedtatt at skolen skulle være en kombinert skole med både yrkesfaglig og studieforberedende utdanning, og Kuben ble planlagt med 5 paralleller innen studiespesialisering. Det ble behov for mer arealer og det ble inngått en avtale for ombygging av Kabelgata 24, 50 meter øst for hovedbygget. Bygget leies fra Aberdeen Eiendomsfond i en 25 års avtale fra 2013 og har siden fått navnet BiKuben.

2013 - Kuben åpner Rediger

 
Erna Solberg og Kristin Skogen Lund åpner skolen 19. august 2013.

Grunnsteinen ble lagt ned 9. juni 2011 av byrådsleder Stian Berger Røsland. Grunnsteinen og avisutklipp fra den dagen kan sees gjennom et vindu i gulvet i skolens foajé. Første rektor på Kuben videregående skole ble den tidligere friidrettsutøveren Kjell Ove Hauge. Han har tidligere vært lærer og utviklingsleder ved Bjerke videregående skole, og deretter prosjektleder for et flerårig frafallsforebyggende prosjekt innen yrkesfag i Osloskolen.[1] 19. august 2013 ble skolen åpnet av Erna Solberg og Kristin Skogen Lund.[9]

Løpende endringer i tilbudsstruktur Rediger

 
Kubens partnerskole MCASTMalta, for internasjonal utveksling

Før skolens andre år ble det foretatt en del justeringer i utdanningstilbudene. Tilbud for tilrettelagt opplæring i allmennpraktisk linje, ble flyttet til Ullern videregående skole. Noen Vg2-tilbud innen helsefag ble flyttet til nye Hersleb videregående skole Tilrettelagt opplæring innen byggfag ble tatt over av Stovner videregående skole. Etterstad videregående skole tok over Vg2-tilbudet transport og logistikk. Kuben utvidet samtidig eget tilbud med automatisering og helsearbeiderfag fra høsten 2014.

I 2015 ble skolens tilbud innen design og tekstil flyttet til den nyåpnede Edvard Munch videregående skole. Til skoleåret 2018-2019 utvider Kuben sitt fagtilbud med 3-årig praksisrettet studiekompetanse innen automatisering og robotikk med realfagsfordypning.

Vekslingsløp har vært prøvd ut bredt de første årene innen både byggteknikk, rørlegger og blikkenslager, helsefagarbeider, frisørfaget og lette kjøretøy. Disse tilbudene ble avviklet i 2017.

Høsten 2020 utgikk Design og håndverk (DH) som egen utdanningsprogram som en del av fagfornyelsen (LK20) og ble delt i to, der Kubens frisørtilbud havner i det nye programmet Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE). Kubens DH-tilbud på Vg1 og Vg2 frisør ble høsten 2020 flyttet til Edvard Munch vgs. Kuben ble samtidig en av tre skoler i Oslo med det nye utdanningsprogrammet, Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM). Samtidig etablerer Kuben Informatikklinja, et kombinasjonsløp under IM, med studiekompetanse. Fra høsten 2021 ble IKT-servicefag avviklet som eget fag.

Fra 2013 hadde Kuben tilbud for Vg2 data og elektronikk ved Bournemouth and Poole College. Høsten 2020 ble tilbudet kansellert på grunn av Brexit og Covid-19. Høsten 2022 reetableres tilbudet, nå hos Kubens nye partnerskole, Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST).

Skolebyggene Rediger

 
Kubens skolegård ligger på takterrassen med utgang fra 4. etasje.

Hovedbygget Rediger

Utdypende artikkel: Kuben yrkesarena

Utdanningsetaten i Oslo omtaler yrkesarenaen som Oslo kommunes storsatsing på yrkesfaglig opplæring. Arkitekt var firmaet Arch Uno. Bygget som kostet nær 2 milliarder er Norge dyreste videregående skole og består av om lag 43 000 m² fordelt på 6 etasjer, bygget på en grunnflate på 10 000 m². I kjelleren er det parkeringshus som driftes av APCOA Parking med plass til over 200 biler.[2][10][11] Skolen har i også undervisning i nabobygget, BiKuben, som også ligger mot øst i Kabelgata nummer 22 og 24.

Plasseringen på Økern hvor Standard Telefon og Kabelfabrik i sin tid lå, og som nærmeste nabo til Hotell 33 og tett på bedrifter og opplæringskontor, legger til rette for et unikt og tett samarbeid med bransjen[12]. Skolen ligger også sentralt med tanke på offentlig kommunikasjon, plassert mellom stasjonene Økern og RisløkkaT-banens linje 5, samt busstopp i Østre Aker vei.

Skolen har bibliotek, idrettshall, administrasjon og servicefasiliteter, kantine, kaffebar, kiosk, auditorier og store, lysfylte minglearealer. Kuben fleridrettshall er utformet med mål til basketball (28 x 17 meter), og ligger i tredje og fjerde etasje. I tilknytning til idrettshallen er det eget rom for spinning, utstyr for styrketrening og eget kampsportrom. På plan fire er det tilgang til en større takterrasse med egen ballbinge for basketball, bordtennisbord, sittegrupper og en gressplen. Takterrassen er skolens skolegård. Elevrådet har eget møterom like ved skolens resepsjon og servicesenter.[11]

BiKuben Rediger

Utdypende artikkel: STK høyspenningslaboratorium

 
BiKuben i Kabelgata 24 var tidligere STK høyspenningslaboratorium.

BiKuben er Kubens nabobygg mot øst, dimensjonert for drøyt 800 elever. Bygget er todelt med to innganger i Kabelgata 22 og 24. Det er gjennomgang mellom byggene i de ulike etasjene. Bygget eies av Aberdeen Eiendomsfond og er utleid til Oslo kommune i en 25 års avtale fra 2013.

BiKuben i Kabelgata 24 består av det 12-kantede tidligere STK høyspenningslaboratorium, oppført i 1947. Sammen med sidebygget utgjør byggene 5 700 m² over fem etasjer. I første etasje er det gymsal med blant annet 4 meters klatrevegg og 8 meters buldrevegg. I fjerde etasje er det et auditorium for 120 personer med vrimleareal, personalkantine og en rekke mindre grupperom. Etasjen er mye brukt til kompetanseheving og sosiale aktiviteter for skolens personale.[13]

Bygget i Kabelgata 22 åpnet for undervisning høsten 2018. Bygget har vært adskilt fra Kabelgata 24 siden 2013, og ble slått sammen til et samlet skolebygg. Bygget har et areal på ca 3 500 m² fordelt på 5 etasjer. Det er først etter at Kabelgata 22 ble tatt i bruk at hele 5. etasje i begge byggene ble tatt i bruk av skolen, dette på grunn av kravene til universell utforming. I 5. etasje er undervisningsrommene utstyrt med det siste innen velferdsteknologi. I de to første etasjene er det ordinære undervisningsrom, grupperom, vrimlearealer og kontorer for administrasjon og ledelse.[14]

Avdeling Ullevål Rediger

 
Kuben videregående skole har siden 2018 aktivitet i I-bygget mot ringveien.

Kubens avdeling for norskopplæring for minoritetsspråklige elever (MO) er siden 2018 plassert på Kuben vgs, avdeling Ullevål i et av de tidligere lokalene til Sogn videregående skole, vis-à-vis med Blindern videregående skole. Bygget har bokstav I som det 9. og nyeste av byggene til Sogn vgs. Tilbudet har hatt ujevnt elevtall direkte påvirket av politikk for innvandring til Norge. På det meste har avdelingen hatt 400 elever, men vanligvis er elevtallet mellom 200 og 300. På grunn av høyere elevtall i perioder ble bygget ved siden av, bygg E, rehabilitert for Kuben i 2019. I E-bygget har Kuben også elever tilknyttet Vg3 yrkesfag i skole for elever uten tilbud om læreplass.

Tidligere avdelinger Rediger

Ved skolestart 2013 var noen av Kubens tilbud lokalisert i de gamle lokalene til Sogn videregående skole, under navnet Kuben vgs, avdeling Ullevål. Tilbudene som ble igjen på Sogn var minoritetsspråklig opplæring, noen Vg2-program innen helse- og oppvekstfag, tilrettelagt avdeling og oppfølgingstjenestens avdeling for bygg- og anleggsteknikk. Denne avdelingen nyttet også Skar leir i Maridalen som praktisk opplæringsarena for elever med behov for å øve i litt roligere omgivelser. Tilbudet på Skar leir ble overtatt av Stovner videregående skole fra 2014.

De øvrige fløyene som Kuben ikke disponerte er siden bygget om til nye Blindern videregående skole, som åpnet høsten 2014. I forbindelse med forarbeidene ble det høsten 2013 frigitt støvfibre med asbest. Hovedbygget ved gamle Sogn videregående skole ble da umiddelbart stengt. Kuben beholdt I-bygget, nærmest Ringveien, som undervisningslokale for oppfølgingstjenestens avdeling for bygg- og anleggsteknikk ut skoleåret 2014-2015, hvorpå tilbudet ble flyttet til Stovner videregående skole.

MO måtte også forlate Sogn og flyttet først til Morellbakken skole, siden til Bredtvet, hvor de var fra 2014 til 2018. De to første årene delte avdelingen bygget på Bredtvet med Tokerud skole og de to siste årene hadde de bygget alene. Avdeling for tilrettelagt opplæring flyttet inn i den gamle rektorboligen i skolegården til Vahl skole. Fra 2014 tok Ullern videregående skole over administrasjonen av avdelingen og flyttet den til nye Ullern høsten 2015. Vg2-tilbudene innen helse- og oppvekstfag flyttet til Bredtvet skoleanlegg i 2013 og ble samlokalisert med Sofienberg videregående skole der. Året etter ble tilbudene fordelt på Hersleb videregående skole og Ullern videregående skole. Kuben hadde deretter ingen undervisning tilknyttet avdeling Ullevål før MO flyttet tilbake høsten 2018.

Kunst i Kuben Rediger

 
Kunstinstallasjonen «Bølgen» av Kristoffer Myskja henger fra taket i skolens foajé.

Med støtte fra Kulturetaten og Kunst i offentlige rom (KORO) ble det etablert et eget kunstprosjekt for Kuben, kalt Kunst i Kuben. Blant kunstnere som fikk levere verket er performancekunstneren Kurt Johannessen. Han har bidratt med nynorske tekster som er integrert i bygget gjennom tre hoveddeler. Fortellingene Glubusen og Ho er korte fortellinger plassert høyt på glassfasadene på hver side av hovedinngangen. Fire substantiv er perforert i veggflater i skolens foajé og verker Eg er er korte tekster plassert på speil på skolens toaletter. Kjell Bjørgeengen står bak to større videoinstallasjoner som er integrert gjennom en rekke skjermer plassert etter hverandre i foajeens vegger. Verkene Her I og Her II viser en blanding av abstrakte bilder og bilder fra skolens arkitektur.

Verkene Atlas, Verk U og Verk V er betongelementer i form av sirkler og ellipser plassert i bakken ved inngangspartiet og i gressplenen på skolens takterrasse. Disse er laget av May Elin Eikaas Bjerck. Kristoffer Myskja står for to mekaniske kunstverk. Et av kunstverkene, Governors, består fire mekaniske skulpturer plassert i montere foran verkstedshallene langs lengden av bygget. Bevegelsene er finurlig drevet av en luftkompressor og luftsstrømmen reguleres mellom verkene. Det andre kunstverket henger fra taket i foajéen og består av et nettverk av tynne metallstrimler som beveger seg via en rekke mikroprosessorer som trekker og slipper kryssene i nettverket. Skulpturen er uten tittel fra kunstneren, men har fått navnet Bølgen av skolens elever på grunn av bevegelsene.

Oppmerksomhet Rediger

 
Kuben mottar Benjaminprisen 2018
 • 2013, 19. august: Kuben åpnes av Erna Solberg og Kristin Skogen Lund.[9]
 • 2014, 15. oktober: Kuben tildeles Oslo Bys arkitekturpris. For første gang tildelt en offentlig skole.[15]
 • 2014, november: Kuben tildeles Merket for god design fra Norsk Designråd, for særpregede fonter i skolens logo og visuell profil og utformet som et helt alfabet.[16]
 • 2015, juni: Artikkelen «Nasjonens nye hender», i VG Helg, en hyllest til yrkesfag, håndverkere og Kuben vgs, av forfatteren Roy Jacobsen.[17]
 • 2015, november: Tildelt prisen Årets nykommer for elevråd i Oslo. Juryens begrunnelse: «På kort tid har Kuben etablert Oslos største elevråd. Prisen tildeles for det grundige arbeidet som er iverksatt og for et seriøst og godt elevlederskap».[18]
 • 2017, februar: Tildelt prisen Årets Entreprenørskapsskole i Oslo 2016. Juryens begrunnelse: «Kuben har bre og høy aktivitet knyttet til entreprenørskap i utdanning. Arbeidet er godt forankret i planer, og det godt driv i utviklingen. Skolen har mange samarbeid med aktører utenfor skolen, både med næringsliv, offentlige virksomheter, høyere utdanningsinstitusjoner, ungdomsskoler og internasjonale aktører».[19]
 • 2017, mars: Kuben var vertskap for presentasjon av Perspektivmeldingen 2017. Statsminister Erna Solberg og Finansminister Siv Jensen hold sin pressekonferanse på Kuben.[20]
 • 2017, oktober: Kuben mottar European Quality Label for skolens frafallsforebyggende arbeid innen skolens oppfølgingstjeneste.[21]
 • 2018, august: Kuben blir universitetsskole i samarbeid med Universitetet i Oslo for perioden 2018-2022.[22]
 • 2018, september: Den norske dramaserien 17 produsert av NRK P3 har premiere, med en rekke scener filmet på Kuben og med Kubenelever som statister.
 • 2019, januar: Kuben mottar Benjaminprisen for sitt helhetlige og systematiske arbeid for inkludering og mot rasisme og diskriminering.[23]
 • 2019, oktober: Den norske dramaserien 18 produsert av NRK P3 har premiere, med en rekke scener filmet på Kuben og med Kubenelever som statister.
 • 2020, juni: Kuben blir Lærerutdanningsskole i samarbeid med OsloMet for perioden 2020-2024.[24]
 • 2021, april: Ungdomsbedriften Tekxspeil vinner Ungt Entreprenørskaps NM for ungdomsbedrift, som Norges beste yrkesfaglige ungdomsbedrift.[25]
 • 2021, juni: Jonas Gahr Støre brukte Kubens takterrasse til å presentere Arbeiderpartiets løfte om 40 tiltak på 100 dager dersom de vinner valget.[26]
 • 2022, mars: Tildelt prisen Årets Entreprenørskapsskole i Oslo 2021. Juryens begrunnelse: «Kuben har de siste årene utviklet sitt tilbud knyttet til entreprenørskap i utdanningen og skapt økt aktivitet. De viser imponerende evne til samarbeid både med andre skoler, nabolaget og ulike fagmiljøer. De har utviklet en egen plan for arbeidet med entreprenørskap på skolen og det er blant annet mulig å ta praksis i egen ungdomsbedrift.»[27]
 • 2022, april: Tildelt prisen Årets Entreprenørskapsskole i Norge 2021. Som vinner ble Kuben Norges representant under JA Europas The Entrepreneurial School Awards 2022[28]
 • 2022, juli: Vinner JA Europas The Entrepreneurial School Awards 2022[28]

Kjente ansatte og elever ved Kuben Rediger

 
Skuespiller og sakprosaforfatter Axel Aubert, er lærer ved Kuben.

Kuben har eller har hatt en rekke ansatte som har utmerket seg også utenfor skolen. Noen av disse nevnes her, se for øvrig Kategori:Pedagoger ved Kuben videregående skole.

Også en rekke tidligere elever ved Kuben videregående skole har gjort seg bemerket i arbeid- kultur og samfunnsliv.

Galleri Rediger

 
Kubens fasade sett fra sør.

Referanser Rediger

 1. ^ a b Akers Avis Groruddalen.no (10. juli 2013): Han blir rektor på Kuben Arkivert 3. desember 2013 hos Wayback Machine., besøkt 16. juli 2013
 2. ^ a b c NRK (31.07.2013): Her er Norges dyreste skole
 3. ^ a b kuben.vgs.no (11. desember 2020): BYSK - Yrkes- og studiekompetanse Byggfag, besøkt 17. januar 2021
 4. ^ a b kuben.vgs.no (11. desember 2020): HYSK - Helse Yrkes- og studiekompetanse, besøkt 17. januar 2021
 5. ^ a b c kuben.vgs.no (16. desember 2020): Robotikklinja - Studiespesialisering med automasjon og robotikk, besøkt 17. januar 2021
 6. ^ a b c kuben.vgs.no (16. desember 2020): Informatikklinja - Praksisrettet studiekompetanse med Informasjonsteknologi, besøkt 17. januar 2021
 7. ^ a b kuben.vgs.no (9. februar 2023): Kuben studiespesialisering:Mangfold og muligheter – for fremtiden! Arkivert 26. februar 2023 hos Wayback Machine., besøkt 27. februar 2023
 8. ^ Osloskolen (31. mai 2018): Ny sjanse for elever med faglige hull fra grunnskolen, besøkt 18. august 2018
 9. ^ a b c d e f kuben.vgs.no:Kubens historie - helt fra 1921! Arkivert 4. mai 2014 hos Wayback Machine., hentet 7. mai 2014
 10. ^ Akers Avis Groruddalen.no (2. februar 2011): Kuben eller Kabelgata? Arkivert 1. januar 2014 hos Wayback Machine., besøkt 9. mars 2011
 11. ^ a b byggfakta.no (2. mai 2013): Kompetansesamleren[død lenke], hentet 3. mai 2013
 12. ^ Akers Avis Groruddalen.no (9. mars 2011): – Alt er bedre enn Kabelgata Arkivert 11. mars 2011 hos Wayback Machine., besøkt 9. mars 2011
 13. ^ «STK høyspenningslaboratorium». oppdaggroruddalen.no. Besøkt 19. august 2016. 
 14. ^ «Nybygget er åpnet!». kuben.vgs.no. 15. november 2018. Besøkt 16. desember 2018. 
 15. ^ NRK: Kuben videregående er finest, hentet 15. oktober 2014
 16. ^ Norsk Designråd: Kuben yrkesarena Arkivert 5. februar 2017 hos Wayback Machine., hentet 15. oktober 2014
 17. ^ VG Helg (juni 2015): Nasjonens nye hender – av Roy Jacobsen, PDF fra blogg, besøkt 25. oktober 2015
 18. ^ Kuben vgs hjemmesider (nov. 2015): Kubens elevråd vant pris, besøkt 5. januar 2016
 19. ^ Ungt entreprenørskap Oslo (3. februar 2017): Kuben vgs: Årets Entreprenørskapsskole i Oslo 2016 Arkivert 4. februar 2017 hos Wayback Machine., besøkt 3. februar 2017
 20. ^ kuben.vgs.no (30. desember 2019): Statsministeren og finansministeren holdt pressekonferanse på Kuben, besøkt 7. april 2022
 21. ^ kuben.vgs.no (17. november 2017): Europeisk prosjekt på OT vant 3 priser!, besøkt 17. november 2017
 22. ^ UiO (10. august 2018): Gratulerer til våre 18 nye universitetsskoler!, besøkt 14. august 2018
 23. ^ «Kuben videregående skole tildeles Benjaminprisen 2018». hlsenteret.no. Besøkt 13. desember 2018. 
 24. ^ UiO (1. juni 2020): Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen (LUSY), besøkt 20. juni 2020
 25. ^ Akers Avis Groruddalen (29. november 2017): Tekxpeil fra Kuben er Norges beste yrkesfaglige ungdomsbedrift Arkivert 29. april 2021 hos Wayback Machine., besøkt 29. april 2021
 26. ^ fagbladet.no (18. juni 2021): Stortingsvalget: Her er Støres 100-dagersplan hvis han vinner valget, besøkt 24. mai 2023
 27. ^ UE-Oslo (11. mars 2022): Gratulerer til Kuben videregående skole som vinner av Årets Entreprenørskapsskole i Oslo 2021!, besøkt 11. mars 2022
 28. ^ a b UE-Oslo (7. april 2022): Winners of The Entrepreneurial School Awards 2022, besøkt 9. april 2022
 29. ^ a b nrk.no (26. november 2017): Hkeem: Glemmer aldri hvor jeg kommer fra, besøkt 31. januar 2021
 30. ^ UE-Oslo (4. mars 2022): Aiba fra Kalbakken slipper sin nyeste singel i dag Arkivert 16. mars 2022 hos Wayback Machine., besøkt 20. april 2022

Eksterne lenker Rediger